Giải bài 2 trang 66 SGK Hình học 8 tập 1 dễ hiểu và chi tiết

articlewriting1

Giải bài 2 trang 66 SGK Hình học 8 tập 1 dễ hiểu và chi tiết được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn toán trên toàn quốc đảm bảo chính xác, dễ hiểu giúp các em hoàn thành bài tập toán hình 8 nhanh chóng.

Giải bài 2 trang 66 SGK Hình học 8 tập 1 dễ hiểu và chi tiếtthuộc Chương I Tứ giác và là Bài 1: Tứ giác

Giải bài 2 trang 66 SGK Hình học 8 tập 1 dễ hiểu và chi tiết

Góc kề bù với một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác .

a) Tính các góc ngoài của tứ giác ở hình 7a.

b ) Tính tổng những góc ngoài của tứ giác ở hình 7 b ( tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài ) : \ ( \ widehat { { A_1 } } + \ widehat { { B_1 } } + \ widehat { { C_1 } } + \ widehat { { D_1 } } = ? \ )
c ) Có nhận xét gì về tổng những góc ngoài của tứ giác ?

Giải bài 2 trang 66 SGK Hình học 8 tập 1 dễ hiểu và chi tiết 2

Hướng dẫn giải bài 2 trang 66 SGK Toán 8 tập 1

\ ( a ) \ widehat A + \ widehat B + \ widehat C + \ widehat D = { 360 ^ 0 } \ ) ( định lý tổng những góc của tứ giác )

\(\begin{array}{l}
\widehat {{D}}= {360^0} – \left( {\widehat A + \widehat B + \widehat C} \right)\\
= {360^0} – \left( {{75}^0+{{90}^0} + {{120}^0}} \right)\\
= {360^0} – {285^0}\\= {75^0}
\end{array}\)

Ta có :
+ ) \ ( \ widehat { BAD } + \ widehat { { A_1 } } = { 180 ^ 0 } \ ) ( 2 góc kề bù )

\(\begin{array}{l}
\widehat {{A_1}} = {180^0} – \widehat {BAD}\\
= {180^0} – {75^0} = {105^0}.
\end{array}\)

+ ) \ ( \ widehat { { B_1 } } + \ widehat { CBA } = { 180 ^ 0 } \ ) ( 2 góc kề bù )

\(\begin{array}{l}
\widehat {{B_1}} = {180^0} – \widehat {CBA}\\= {180^0} – {90^0} = {90^0}.
\end{array}\)

+ ) \ ( \ widehat { { C_1 } } + \ widehat { BCD } = { 180 ^ 0 } \ ) ( 2 góc kề bù )

\(\begin{array}{l}
\widehat {{C_1}} = {180^0} – \widehat {BC{\rm{D}}}\\= {180^0} – {120^0} = {60^0}.
\end{array}\)

+ ) \ ( \ widehat { { D_1 } } + \ widehat { ADC } = { 180 ^ 0 } \ )

\(\begin{array}{l}
\widehat {{D_1}} = {180^0} – \widehat {{\rm{ADC}}}\\= {180^0} – {75^0} = {105^0}.
\end{array}\)

\ ( b ) \ widehat { { A } } + \ widehat { { B } } + \ widehat { { C } } + \ widehat { { D } } = { 360 ^ 0 } \ )
( định lý tổng 4 góc trong tứ giác )

\(\begin{array}{l}
\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_1}} + \widehat {{C_1}} + \widehat {{D_1}}\\ = \left( {{{180}^0} – \widehat {{A}}} \right) + \left( {{{180}^0} – \widehat {{B}}} \right) \\\;\;\;+ \left( {{{180}^0} – \widehat {{C}}} \right) + \left( {{{180}^0} – \widehat {{D}}} \right)\\
= {180^0}.4 – \left( {\widehat {{A}} + \widehat {{B}} + \widehat {{C}} + \widehat {{D}}} \right)\\
= {720^0} – {360^0} = {360^0}.
\end{array}\)

c ) Nhận xét : Tổng những góc ngoài của tứ giác bằng \ ( { 360 ^ 0 } \ )

Các Kiến thức được áp dụng để giải bài 2 trang 66 SGK Toán 8 tập 1

+ ) Áp dụng định lý : Tổng những góc trong tứ giác bằng \ ( { 360 ^ 0 } \ )
+ ) Áp dụng đặc thù : Tổng hai góc kề bù bằng \ ( { 180 ^ 0 } \ )

Giải bài 2 trang 66 SGK Hình học 8 tập 1 dễ hiểu và chi tiết được đăng ở chuyên mục Giải Toán 8 và biên soạn theo phần Toán hình 8 thuộc SKG Toán lớp 8. Bài giải toán lớp 8 được biên soạn bởi các thầy cô giáo dạy giỏi toán tư vấn, nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác cùng học tập.

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon