Giải Bài 2.20 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1>

articlewriting1
 • Giải Bài 2.21 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Hãy nghiên cứu và phân tích A ra thừa số nguyên tố : A = 4 ^ 4.9 ^ 5
 • Giải Bài 2.22 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Tìm những số còn thiếu trong những sơ đồ nghiên cứu và phân tích 1 số ít ra thừa số nguyên tố sau :
 • Giải Bài 2.23 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Một lớp có 30 học viên. Cô giáo muốn chia lớp thành những nhóm để thực thi những dự án Bất Động Sản học tập nhỏ. Biết rằng, những nhóm đều có số người bằng nhau và có nhiều hơn 1 người trong mỗi nhóm. Hỏi mỗi nhóm hoàn toàn có thể có bao nhiêu người ?
 • Giải Bài 2.24 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

  Trong nghi lễ thượng cờ lúc 6 giờ sáng và hạ cờ lúc 21 giờ hằng ngày ở Quảng trường Ba Đình, đội tiêu binh có 34 người gồm 1 sĩ quan chỉ huy đứng đầu và 33 chiến sĩ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 33 chiến sĩ thành các hàng sao cho mỗi hàng có số người như nhau?

 • Giải Bài 2.19 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Các chứng minh và khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ? a ) Ước nguyên tố của 30 là 5 và 6 ; b ) Tích của hai số nguyên tố bất kể luôn là số lẻ ; c ) Ước nguyên tố nhỏ nhất của số chẵn là 2 ; d ) Mọi bội của 3 đều là hợp số ; e ) Mọi số chẵn đều là hợp số .
 • Giải Bài 2.18 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Kết quả nghiên cứu và phân tích những số 120 ; 102 ra thừa số nguyên tố của bạn Nam như sau : 120 = 2.3.4. 5 ; 102 = 2.51. Theo em, tác dụng của Nam đúng hay sai ? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng .
 • Giải Bài 2.17 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Phân tích những số sau ra thừa số nguyên tố : 70 ; 115 .
 • Trả lời Luyện tập 3 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Phân tích những số sau ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột : a ) 36 ; b ) 105 .
 • Trả lời Câu hỏi 3 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tìm các số còn thiếu trong phân tích số 30 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột ở hình bên.

 • Trả lời Câu hỏi 2 trang 40 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Tìm những số còn thiếu trong phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây ở hình 2.3 .
 • Trả lời Câu hỏi 1 trang 40 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Bạn Việt phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố và cho hiệu quả 60 = 3. 4. 5. Kết quả của Việt đúng hay sai ? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng .
 • Trả lời Thử thách nhỏ trang 39 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Bạn Hà đang ở ô tìm đường đến phòng chiếu phim 2. Biết rằng chỉ hoàn toàn có thể đi từ một ô sang ở chung cạnh có chứa số nguyên tố. Em hãy giúp Hà đến được phòng chiếu phim nhé .
 • Trả lời Luyện tập 2 trang 39 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Trong những số cho dưới đây, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ? a ) 1 930 ; b ) 23 .
 • Trả lời Luyện tập 1 trang 39 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Em hãy tìm nhà thích hợp cho các số trong bảng 2.1.

 • Trả lời Hoạt động 3 trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Suy nghĩ và vấn đáp thắc mắc : a ) Số 1 có bao nhiêu ước ? b ) Số 0 có chia hết cho 2, 5, 7, 2017, 2018 không ? Em có nhận xét gì về số ước của 0 ?
 • Trả lời Hoạt động 2 trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Hãy chia những số cho trong bảng 2.1 thành hai nhóm : nhóm A gồm những số chỉ có hai ước, nhóm B gồm những số có nhiều hơn hai ước .
 • Trả lời Hoạt động 1 trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Tìm những ước và số ước của những số trong bảng bên
0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon