Giải Bài Tập Sinh Học 6 – Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

articlewriting1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 6 – Bài 33 : Hạt và các bộ phận của hạt giúp HS giải bài tập, phân phối cho học viên những hiểu biết khoa học về đặc thù cấu trúc, mọi hoạt động giải trí sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên :

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 33 trang 108: Sử dụng kết quả quan sát hạt đỗ đen và hạt ngô để trả lời cac câu hỏi trong bảng dưới đây

Lời giải:

Câu hỏi Trả lời
Hạt đậu đen Hạt ngô
Hạt gồm có những bộ phận nào? Vỏ, phôi Vỏ, phôi, phôi nhũ
Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt? Vỏ Vỏ
Phôi gồm những bộ phận nào? Chồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầm Chồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầm
Phôi có mấy là mầm? 2 lá mầm 1 lá mầm
Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu? Ở 2 lá mầm Ở phôi nhũ

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 33 trang 109: Nhìn vào bảng trên, hãy chỉ ra diểm giống và khác nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô?

Lời giải:

– Khác nhau :
+ Hạt đậu đen : phôi có 2 lá mầm
+ Hạt ngô : Phôi có 1 lá mầm
– Giống nhau :
+ Phôi đều gồm : Chồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầm
+ Hạt đều được phủ bọc bởi vỏ

Bài 1 (trang 109 sgk Sinh học 6): Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.

Lời giải:

* Giống nhau :
– Phôi gồm các bộ phận : lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm .
– Vỏ hạt phủ bọc và bảo vệ phôi .

  * Khác nhau:

Hạt cây hai lá mầm Hạt cây một lá mầm
– Lá mầm chứa chất dinh dưỡng dự trữ
– Phôi mầm có 2 lá mầm
– Phôi nhũ chứa chất dinh dưỡng dự trữ
– Phôi mầm có 1 lá mầm

Bài 2 (trang 109 sgk Sinh học 6): Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh ?

Lời giải:

Người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh vì : các hạt này có lượng chất dinh dưỡng cho phôi nhiều, phôi mầm khỏe mạnh, không có mầm bệnh xâm nhập nên sẽ có hiệu suất nảy mầm cao, cây con khỏe mạnh, tăng trưởng tốt và đồng đều .

Bài 3 (trang 109 sgk Sinh học 6): Sau khi học xong bài này có bạn nói rằng : hạt lạc gồm có ba phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không ? Vì sao ?

Lời giải:

Câu nói trên của bạn là không đúng mực. Vì hạt lạc gồm có hai phần là vỏ ( bảo phủ và bảo vệ phôi ) và phôi ( phôi gồm lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm ). Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt lạc mằm trong lá mầm .

Bài tập (trang 109 sgk Sinh học 6): Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây Hai lá mầm ?

Lời giải:

   Có 2 cách xác định hạt nhãn, hạt mít là hạt cây Hai lá mầm. Đó là:

– Bóc tách hạt tìm bộ phận phôi của hạt để quan sát được 2 lá mầm của phôi .
– Gieo cho hạt nảy mầm để hoàn toàn có thể quan sát được số lá mầm ở cây mầm .

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon