Giải Toán hình 11 SGK tập 2 trang 97, 98 chính xác nhất

articlewriting1
Giải bài tập Toán hình 11 chương 3 : Hai đường thẳng vuông góc, tài liệu đã tổng hợp những bài tập Hình học chương 3 bài 2 kèm theo giải thuật cụ thể sẽ giúp những bạn học viên học tập một cách hiệu suất cao hơn. Mời những bạn và thầy cô tìm hiểu thêm.

Giải bài 1 trang 97 Hình học 11 SGK

Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác lập góc giữa những cặp vectơ sau đây :

Giải bài 1 trang 97 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 1 trang 97 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 1 trang 97 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 2 Hình học 11 SGK trang 97

Cho tứ diện ABCD

Giải bài 2 trang 97 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 2 trang 97 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 3 SGK trang 97 Hình học 11

a ) Trong khoảng trống nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì a và b có song song với nhau không ? b ) Trong khoảng trống nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a có vuông góc với c không ?

Lời giải:

a ) Trong khoảng trống nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì nói chung a và b không song song với nhau vì a và b hoàn toàn có thể cắt nhau hoặc hoàn toàn có thể chéo nhau. b ) Trong khoảng trống nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì a và c vẫn hoàn toàn có thể cắt nhau hoặc chéo nhau do đó, nói chung a và c không vuông góc với nhau. Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A ’ B’C ’ D ’ có : + AB và BC cùng vuông góc với BB ’ nhưng AB và BC cắt nhau tại B. + AB và A’D ’ cùng vuông góc với BB ’ nhưng AB và BC chéo nhau.

Giải bài 4 SGK Hình học 11 trang 98

Cho hai tam giác đều ABC và ABC ‘ trong khoảng trống có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M, N, P. và Q. lần lượt là trung điểm của những cạnh AC, CB, BC ‘ và C’A. Chứng minh rằng : a ) AB ⊥ CC ‘ b ) Tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 4 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 4 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 4 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 4 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 5 trang 98 SGK Hình học 11 

Giải bài 5 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 5 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 6 trang 98 SGK Hình học lớp 11

Trong khoảng trống cho hai hình vuông vắn ABCD và ABC’D ‘ có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau, lần lượt có tâm O và O ‘. Chứng minh rằng AB ⊥ OO ‘ và CDD’C ‘ là hình chữ nhật.

Lời giải:

Giải bài 6 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 6 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

+ ) Vì hai hình vuông vắn ABCD và ABC’D ’ có cùng độ dài cạnh là AB nên hai đường chéo bằng nhau : AC = AC ’. Suy ra : AO = AO ’ hay | AO ‘ → | = | AO → |. Suy ra : AB →. OO ‘ → = 0 ⇒ AB ⊥ OO ‘

Giải bài 6 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 7 trang 98 Hình học lớp 11 SGK

Cho S là diện tích quy hoạnh của tam giác ABC. Chứng minh rằng :

Giải bài 7 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 7 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 8 Hình học lớp 11 SGK trang 98

Giải bài 8 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Tam giác ABC có AB = AC và góc BAC = 60 o nên tam giác ABC là tam giác đều.

Tương tự, tam giác ABD là tam giác đều.

Giải bài 8 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài 8 trang 98 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn giải Giải toán hình 11 SGK tập 2 trang 97, 98 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon