09/11/2020 681Câu hỏi Đáp án và lời giảiĐáp án và lời giảiđáp án đúng : A