Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 2400 cm vuông tính diện tích của hình tam giác MDC

articlewriting1

Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 ( xem hình vẽ ). Tính diện tích của hình tam giác MDC .

loading

Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 ( xem hình vẽ ). Tính diện tích của hình tam giác MDC .

loading

Với giải bài 3 trang 90 Toán lớp 5 chi tiết cụ thể trong bài Luyện tập chung trang 89 giúp học viên thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập Toán 5. Mời những bạn đón xem :

Giải bài tập Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 89

Bài 3 trang 90 SGK Toán 5: Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ). Tính diện tích của hình tam giác MDC.

loading

Lời giải

Chiều rộng hình chữ nhật là : 15 + 25 = 40 ( cm ) Chiều dài hình chữ nhật là : 2400 : 40 = 60 ( cm ) Diện tích tam giác MDC là : 60 × 25 : 2 = 750 ( cm2 ) Đáp số : 750 cm2

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Bài 1 trang 89 SGK Toán 5: Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:…

Bài 2 trang 89 SGK Toán 5: Trong bể cá có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:…

Bài 3 trang 89 SGK Toán 5: 2800g bằng bao nhiêu ki – lô – gam ?…

Bài 1 trang 90 SGK Toán 5: Đặt tính rồi tính:…

Bài 2 trang 90 SGK Toán 5: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:…

Bài 4 trang 90 SGK Toán 5: Tìm hai giá trị số thích hợp của x sao cho:…

Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 ( xem hình vẽ ) .. Bài 3 trang 90 sgk toán 5 – Luyện tập chung trang 89 SGK Toán lớp 5Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 ( xem hình vẽ ). Tính diện tích của hình tam giác MDC .
loadingBài giải
Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là :
25 + 15 = 40 ( cm )
Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là :Quảng cáo

2400 : 40 = 60 ( cm )
Vì tam giác MDC là tam giác vuông nên diện tích tam giác MDC = ( MD x DC ) : 2
Diện tích tam giác MDC là :
( 25 x 60 ) : 2 = 750 ( cm2 )
Đáp số : 750 cm2

Chiều rộng hình chữ nhật là : 15 + 25 = 40 ( cm )Chiều dài hình chữ nhật là : 2400 : 40 = 60 ( cm )Diện tích tam giác là : 60 x 25 : 2 = 750 ( cm2 ) .Đáp số : 750 cm2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặt tính rồi tính :77,5 : 2,5 Xem đáp án » 13/04/2020 7,436

Đặt tính rồi tính :31,05 x 2,6 Xem đáp án » 13/04/2020 3,839

Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là :A. 3B. 310C. 3100D. 31000 Xem đáp án » 13/04/2020 3,115

Tìm hai giá trị số thích hợp của x sao cho : 3,9 < x < 4,1. Xem đáp án » 13/04/2020 2,141

Trong bể cá có 25 con cá, trong đó có 20 con con cá chép. Tỉ số Xác Suất của số con cá chép và số cá trong bể là :A. 5 %B. 20 %C. 80 %D. 100 % Xem đáp án » 13/04/2020 1,254 Đua top nhận quà tháng 4/2022

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

loadingloadingXEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 5 – TẠI ĐÂY
Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 ( xem hình vẽ ). Tính diện tích của hình tam giác MDC .

loading

Được update 13 tháng 2 lúc 18 : 50
Nhìn hình vẽ ta thấy : AM là đáy bé của hình thang ABCM, BC là đáy lớn của hình thang ABCM .Đoạn BC dài là : 15 + 25 = 40 ( cm )Ta lại thấy AB vừa là chiều dài của hình chữ nhật ABCD và cũng là chiều cao của hình thang ABCM

Đoạn AB dài là:2400: 40=60(cm)

Diện tích hình thang ABCM là : ( 15 + 40 ) * 60 : 2 = 1650 ( cm2 )Diện tích tam giác MDC là : 2400 – 1650 = 750 ( cm2 )
Đọc tiếp…

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon