Chọn câu sai về cường độ dòng điện không đổi

articlewriting1

19/06/2021 244

A. Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế.

B. Ampe kế mắc nối tiếp vào mạch điện cần đo cường độ dòng điện chạy qua

Đáp án chính xác

C. Dòng điện chạy qua ampe kế có chiều đi vào chốt dương (+) và đi ra từ (-).

  D. Dòng điện chạy qua ampe kế có chiều đi vào chốt âm (-) và đi ra từ chốt (+).

Đáp án: BHD Giải: Khi mắc ampe kế ta mắc chốt dương với cực dương của nguồn điện nên dòng điện chạy qua ampe kế có chiều đi vào chốt dương (+) và đi ra từ (-)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn là đoạn mạch nối giữa hai cực của nguồn điện thì những hạt mang điện tham gia vào hoạt động có hướng dưới công dụng của lực Xem đáp án » 19/06/2021 2,267

Gọi E là suất điện động của nguồn điện, A là công của nguồn điện, q là độ lớn điện tích dương. Mối liên hệ giữa ba đại lượng trên được diễn đạt bởi công thức nào sau đây ? Xem đáp án » 19/06/2021 2,140

Câu nào sau đây sai khi nói về lực lạ trong nguồn điện?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,546

Đơn vị của điện lượng ( q ) là Xem đáp án » 19/06/2021 1,258

Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện ( I ), điện lượng ( q ) qua tiết diện thẳng của một dây dẫn được màn biểu diễn bằng đồ thị ở hình vẽ nào sau đây ? Xem đáp án » 19/06/2021 805

Hạt nào sau đây không hề tải điện ? Xem đáp án » 19/06/2021 429

Đơn vị của suất điện động là Xem đáp án » 19/06/2021 377

Trong những đại lượng vật lý sauI. Cường độ dòng điện. II. Suất điện động. III. Điện trở trong. IV. Hiệu điện thế .Các đại lượng vật lý nào đặc trưng cho nguồn điện ? Xem đáp án » 19/06/2021 364

Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách Xem đáp án » 19/06/2021 296

Bên trong nguồn điện, việc tách những electron ra khỏi nguyên tử do lực nào triển khai ? Xem đáp án » 19/06/2021 255

Đại lượng nào cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện ? Xem đáp án » 19/06/2021 189

Tác dụng điển hình nổi bật của dòng điện là Xem đáp án » 19/06/2021 173

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho năng lực Xem đáp án » 19/06/2021 155

Chọn câu phát biểu đúng

Xem đáp án » 19/06/2021 129

Đơn vị của cường độ dòng điện là Xem đáp án » 19/06/2021 125 Quy ước chiều dòng điện là :Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là :Cường độ dòng điện được xác lập bởi biểu thức nào sau đây ?Suất điện động của nguồn điện định nghĩa là đại lượng đo bằng :Số electron chuyển qua tiết diện trong thời hạn t là ?Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là :

Đáp án: B

HD Giải: Khi mắc ampe kế ta mắc chốt dương với cực dương của nguồn điện nên dòng điện chạy qua ampe kế có chiều đi vào chốt dương (+) và đi ra từ (-)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 100

Đề bài:

A. Đo cường độ dđ bằng Am pe kế. B. Am pe kế được mắc tiếp nối đuôi nhau vào đoạn mạch cần đo cđdđ chạy qua. C. Dòng điện chạy qua Ampe kế có chiều đi vào chốt dương và đi ra từ chốt âm. D. Dòng điện chạy qua Ampe kế có chiều đi vào chốt âm và đi ra từ chốt dương. D

Đáp án: B

HD Giải: Khi mắc ampe kế ta mắc chốt dương với cực dương của nguồn điện nên dòng điện chạy qua ampe kế có chiều đi vào chốt dương (+) và đi ra từ (-)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon