[Sách Giải] ✅ Tuần 15 – Sách Giải – Học Online Cùng https://thanhlybanghevanphong.com

articlewriting1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: tại đây

  Chính tả Tuần 15 trang 75 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi

  – m … dao ; con m … ,
  – n … … lửa ; t … .. trẻ ,
  – hạt m … ; m … bưởi ,
  – n … … .. nấng ; t … thôn

  Trả lời:

  – mũi dao ; con muỗi
  – hạt muối ; múi bưởi
  – núi lửa ; nuôi nấng
  – tuổi trẻ ; tủi thân

  2: Tìm và ghi lại các từ :

  a. Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x có nghĩa như sau :

  – Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên : … … … … ..
  – Món ăn bằng gạo nếp đồ chín : … … … … ..
  – Trái nghĩa với tối : … … … … ..

  b. Chứa tiếng có vần âc hoặc ât có nghĩa như sau :

  – Chất lỏng ngọt, màu vàng óng, do ong hút nhụy hoa làm ra : … … … … ..
  – Vị trí trên hết trong xếp hạng : … … … … ..
  – Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi : … … … … ..

  Trả lời:

  a. Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x có nghĩa như sau :

  – Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên : sót

  – Món ăn bằng gạo nếp đồ chín : xôi

  – Trái nghĩa với tối : sáng

  b. Chứa tiếng có vần âc hoặc ât có nghĩa như sau :

  – Chất lỏng ngọt, màu vàng óng, do ong hút nhụy hoa làm ra : mật

  – Vị trí trên hết trong xếp hạng : nhất

  – Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi : gấc

  Luyện từ và câu Tuần 15 trang 75, 76, 77 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Hãy viết tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết :

  Trả lời:

  Tày, Nùng, Thái, Ê – Đê, H mông, Dao, Chăm, Ba – na, Tà ôi, Vân Kiều, Khơ – mú, Kơ – ho, Xtieng, …

  2: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

  a, Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng … … … … … .
  b, Những ngày liên hoan, đồng bào những dân tộc bản địa Tây Nguyên thường tập trung chuyên sâu bên … … … … …. để múa hát .
  c, Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc bản địa miền núi thường làm … … … … …. để ở .
  d, Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc bản địa … … … … … ..
  ( nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang )

  Trả lời:

  a, Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang.

  b, Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên nhà rông để múa hát.

  c, Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm nhà sàn để ở.

  d, Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc Chăm.

  ( nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang )

  3: Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết rồi viết vào chỗ trống những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh :

  Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Luyen Tu Va Cau Tuan 15 Trang 75 76 77 Vbt Tieng Viet 3 Tap 1

  Trả lời:

  Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Luyen Tu Va Cau Tuan 15 Trang 75 76 77 Vbt Tieng Viet 3 Tap 1 1

  4: Viết những từ thích hợp vào chỗ trống :

  a, Công cha nghĩa mẹ được so sánh như … … … … … ..
  … … … … … .. như … … … … … …
  b, Trời mưa, đường đất sét trơn như … … … … … …
  c, Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như … … … … … …

  Trả lời:

  a, Công cha nghĩa mẹ được so sánh như núi Thái Sơn

  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

  b, Trời mưa, đường đất sét trơn như bôi mỡ.

  c, Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như núi.

  Chính tả Tuần 15 trang 77, 78 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Điền vào chỗ trống ưi hoặc ươi

  – khung c …. ; c …. ngựa ; s …. ấm
  – mát r …. ; g …. thư ; t …. cây

  Trả lời:

  – khung cửi ; cưỡi ngựa ; sưởi ấm
  – lạnh buốt ; gửi thư ; tưới cây

  2: Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây:

  xâu …………………………
  sâu …………………………
  xẻ …………………………
  sẻ …………………………
  bật …………………………
  bậc …………………………
  nhất …………………………
  nhấc …………………………

  Trả lời:

  xâu xâu chuỗi, xâu kim, xâu tiền
  sâu con sâu, sâu xa, thâm sâu
  xẻ xẻ gỗ, mổ xẻ, máy xẻ
  sẻ chim sẻ, chia sẻ, san sẻ
  bật bật dậy, nổi bật, bật lửa
  bậc bậc thang, bậc lương, cấp bậc
  nhất giải nhất, nhất trí, nhất định
  nhấc nhấc lên, nhấc bổng, nhấc chân

  Tập làm văn Tuần 15 trang 78, 79 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Dựa vào truyện Giấu cày, trả lời câu hỏi dưới đây :

  a, Khi được gọi về ăn cơm, bác nông dân nói thế nào ?
  b, Vì sao bác bị vợ trách ?
  c, Khi thấy mất cày bác làm gì

  Trả lời:

  a, Khi được gọi về ăn cơm, bác nông dân nói thế nào ?
  – Bác nông dân la lên : “ Để tôi giấu cái cày này đã ”
  b, Vì sao bác bị vợ trách ?
  – Bác bị vợ trách vì giấu cày mà la to như thế thì ai cũng biết
  c, Khi thấy mất cày bác làm gì
  – Khi mất cày, bác đã về nhà thủ thỉ với vợ là cày đã bị mất .

  2: Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần 14 ( sách Tiếng Việt 3, tập 1, trang 120 ), hãy viết một đoạn văn giới thiệu tổ em.

  Trả lời:

  Tổ em có tám bạn, gồm : Long, Nam, Trung, Mai, Huệ, hai bạn tên Trang và em. Mỗi bạn đều có một đặc thù riêng. Bạn Mai hát hay, là lớp phó văn nghệ của lớp. Bạn Huệ có má lúm đồng xu tiền nên cười đáng yêu và dễ thương lắm. Hai bạn Trang, một bạn học giỏi toán, một bạn học giỏi Anh. Bạn Long, Nam, Trung đều đá bóng rất cừ. Tháng vừa mới qua chào mừng ngày 20/10 những bạn trong tổ em đều rất tích cực tham gia những hoạt động giải trí của trường học. Cô giáo chủ nhiệm rất hài lòng, đã tuyên dương tổ em trước cả lớp .

  Tập làm văn Tuần 15 trang 78, 79 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Dựa vào truyện Giấu cày, trả lời câu hỏi dưới đây :

  a, Khi được gọi về ăn cơm, bác nông dân nói thế nào ?
  b, Vì sao bác bị vợ trách ?
  c, Khi thấy mất cày bác làm gì

  Trả lời:

  a, Khi được gọi về ăn cơm, bác nông dân nói thế nào ?
  – Bác nông dân la lên : “ Để tôi giấu cái cày này đã ”
  b, Vì sao bác bị vợ trách ?
  – Bác bị vợ trách vì giấu cày mà la to như thế thì ai cũng biết
  c, Khi thấy mất cày bác làm gì
  – Khi mất cày, bác đã về nhà rỉ tai với vợ là cày đã bị mất .

  2: Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần 14 ( sách Tiếng Việt 3, tập 1, trang 120 ), hãy viết một đoạn văn giới thiệu tổ em.

  Trả lời:

  Tổ em có tám bạn, gồm : Long, Nam, Trung, Mai, Huệ, hai bạn tên Trang và em. Mỗi bạn đều có một đặc thù riêng. Bạn Mai hát hay, là lớp phó văn nghệ của lớp. Bạn Huệ có má lúm đồng xu tiền nên cười dễ thương và đáng yêu lắm. Hai bạn Trang, một bạn học giỏi toán, một bạn học giỏi Anh. Bạn Long, Nam, Trung đều đá bóng rất cừ. Tháng vừa mới qua chào mừng ngày 20/10 những bạn trong tổ em đều rất tích cực tham gia những hoạt động giải trí của trường học. Cô giáo chủ nhiệm rất hài lòng, đã tuyên dương tổ em trước cả lớp .

  0975893268
  icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon