06/11/2020 494Câu hỏi Đáp án và lời giảiĐáp án và lời giảiđáp án đúng : A