Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022 có đáp án (10 đề)

articlewriting1

Contents

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022 có đáp án (10 đề)

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 năm 2021 – 2022 có đáp án (10 đề)

Để học tốt Tin học lớp 3, phần dưới đây liệt kê những Đề kiểm tra, Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 tinh lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học viên ôn tập và đạt hiệu quả cao trong những bài thi môn Tin học lớp 3 .

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 1)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Các dạng thông tin thường gặp:

Quảng cáo

A. Dạng văn bản B. Dạng âm thanh
C. Dạng hình ảnh D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Cấu tạo của chuột máy tính gồm mấy thành phần?

A. 2 B. 4
C. 3 D. 1

Câu 3: Tác dụng của hai phím có gai F và J là?

A. Để gõ phím
B. Làm mốc cho việc đặt những ngón tay
C. Gõ phím bằng 10 ngón
D. Làm điểm xuất phát khi gõ phím

Câu 4: Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím ?

A. 3 B. 4
C. 5 D. 6

Câu 5: Đặt tay trên bàn phím để bắt đầu gõ phím tại hàng phím nào ?

Quảng cáo

A. Hàng phím cơ sở B. Hàng phím số
C. Hàng phím dưới D. Hàng phím trên

Câu 6: Để xoá một vùng hình vẽ, em chọn một một phần hình vẽ bằng công cụ chọn
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)
hoặc chọn tự do
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)
rồi nhấn phím nào?

A. Shift
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

B. Alt
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

C. Ctrl
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

D. Delete
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

Câu 7: Khi làm xong một phép tính trong phần mềm Cùng học toán 3, muốn kiểm tra kết quả em phải thực hiện thao tác nào?

A. Nháy nút
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

B. Nháy nút
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

C. Nháy nút
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

D. Không cần triển khai bất kể thao tác nào, ứng dụng tự động hóa cộng điểm .

Câu 8: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em nhấn phím nào trên bàn phím?

A. F1 B. F2
C. F3 D. F4

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy dùng phần mềm soạn thảo Word để soạn thảo đoạn văn bản sau bằng kiểu gõ Telex: (4 điểm)

Quảng cáo

LỜI CỦA THẦY

Rồi các em một ngày sẽ lớn

Sẽ bay xa đến tận cùng trời

Có bao giờ nhớ lại các em ơi

Mái trường xưa một thời em đã sống

Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng

Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao...

Câu 2: Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho hình sau đây trong phần mềm paint: (2 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D C B C A D A B
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1:

– Khởi động ứng dụng soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm
– Gõ in hoa toàn bộ những chữ trong tiêu đề bài thơ : 0.75 điểm
– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ : 0.5 điểm
– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Câu 2:

– Khởi động ứng dụng vẽ Paint : 0.25 điểm
– Thực hành nhanh, đúng nhu yếu, tô màu đẹp, hài hòa và hợp lý ( 1.75 điểm )
+ Vẽ cánh buồm : 1 điểm
+ Vẽ thân thuyền : 0.5 điểm
+ Tô màu : 0.25 điểm
– Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu : trừ 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 2)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng nào?

A. Dạng văn bản, âm thanh
B. Dạng âm thanh, hình ảnh
C. Dạng hình ảnh, văn bản
D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Có mấy thao tác sử dụng chuột?

A. 4 B. 3
C. 2 D. 5

Câu 3: Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ?

A. Phím A B. Phím L
C. Phím F, G D. Phím S

Câu 4: Ngón cái tay phải gõ phím nào trên bàn phím ?

A. Phím Z B. Phím Q.
C. Phím T D. Phím cách

Câu 5: Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là?

A. F, J B. J, K
C. K, F D. F, L

Câu 6: Để chọn màu nền, em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy đúp chuột vào một màu trong hộp màu .
B. Nháy nút phải chuột vào một ô màu trong hộp màu
C. Nháy nút trái chuột vào một màu trong hộp màu
D. Di chuyển chuột đến một màu trong hộp màu .

Câu 7: Để khởi động phần mềm Tidy Up, ta thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

Câu 8: Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em sử dụng các công cụ đã học để vẽ và tô màu hình ngôi sao theo mẫu sau: (1.5 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

Câu 2: Dùng phần mềm soạn thảo văn bản Word, em hãy soạn thảo các câu ca dao sau bằng kiểu gõ Telex: (4.5 điểm)

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói toả ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh, nước biếc như tranh hoạ đồ.

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B A C D A B C D
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động ứng dụng vẽ Paint : 0. 25 điểm
– Thực hành nhanh, đúng nhu yếu, tô màu đẹp, hài hòa và hợp lý ( 1.25 điểm )
+ Vẽ đường thẳng và nối những đường thẳng để vẽ được hình ngôi sao 5 cánh : 1 điểm
+ Tô màu : 0.25 điểm
– Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu : trừ 0.25 điểm

Câu 2:

– Khởi động ứng dụng soạn thảo văn bản Word : 0.5 điểm
– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ : 0.5 điểm
– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 3)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tiếng hát cho em dạng thông tin nào?

A. Dạng văn bản B. Dạng âm thanh
C. Dạng hình ảnh D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Khi muốn gõ các dấu thanh “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu gõ Telex em dùng các phím :

A. G, H, K, I, O B. 1, 2, 3, 4, 5
C. S, F, R, X, J D. 5, 6, 7, 8, 9

Câu 3: Để gõ được chữ “Sông” theo kiểu gõ VNI em gõ?

A. Soong B. Son3g
C. So6ng D. So9ng

Câu 4: Theo kiểu gõ telex cách gõ nào là sai:

A. Dấu sắc = F. B. Dấu nặng = J .
C. Dấu hỏi = R. D. Dấu ngã = X .

Câu 5: Để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ nào dưới đây:

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Câu 6: Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ tẩy?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Câu 7: Trong phần mềm “Cùng học Toán 3”, khi muốn làm lại từ đầu em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Câu 8: Phần mềm nào giúp các em tạo thói quen ngăn nắp, sạch sẽ trong cuộc sống ?

A. Word B. Tidy Up
C. Blocks D. Alphabet Blocks

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em hãy sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint để vẽ và tô màu cho hình sau: (3 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Câu 2: Dùng phần mềm soạn thảo văn bản em hãy gõ đoạn thơ sau bằng kiểu gõ Telex: (3 điểm)

QUÊ HƯƠNG

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B C C A D A C B
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động ứng dụng vẽ Paint : 0. 5 điểm
– Thực hành nhanh, đúng nhu yếu, tô màu đẹp, hài hòa và hợp lý ( 2.5 điểm )
+ Vẽ đường thẳng : 1 điểm
+ Vẽ đường cong : 0.5 điểm
+ Tô màu : 1 điểm
– Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu : trừ 0.5 điểm

Câu 2:

– Khởi động ứng dụng soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm
– Gõ in hoa tổng thể những chữ trong tiêu đề bài thơ : 0.75 điểm
– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ : 0.5 điểm
– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 4)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Nút lệnh nào dùng để tắt máy tính?

A. Start B. Stop
C. Shut down D. Shift

Câu 2: Theo kiểu gõ telex thì cách gõ nào sau đây là đúng:

A. Ô = O6. B. Ô = OO .
C. Ô = OW. D. Ô = O9 .

Câu 3: Những phím dưới đây thuộc hàng phím nào?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)
A. Hàng phím trên B. Hàng phím dưới
C. Hàng phím số D. Hàng phím cơ sở

Câu 4: Khoanh tròn phần mềm gõ Tiếng Việt có dấu?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

Câu 5: Khi gõ tổ hợp phím SHIFT + phím có hai kí hiệu trên bàn phím, em nhận được:

A. Kí hiệu dưới B. Kí hiệu trên
C. Cả a, b D. Cả a, b, c đều sai

Câu 6:Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ vẽ đường cong?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

Câu 7: Có mấy kiểu bài học trong phần mềm Alphabet Blocks?

A. 2 B. 3
C. 4 D. 5

Câu 8: Để dọn đồ vật vào đúng vị trí của nó, em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy chuột lên vật phẩm
C. Kéo thả chuột vào vị trí của nó
B. Rê chuột vào vật phẩm
D. Nháy đúp chuột lên vật phẩm

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Sử dụng các công cụ sao chép màu
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)
và công cụ tô màu
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)
để tô màu ngôi nhà bên phải như hình bên trái : (1,5 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

Câu 2: Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Word em hãy hãy gõ đoạn thơ sau theo kiểu Telex: (4,5 điểm)

Hương rừng thơm đồi vắng

Nước suối trong thầm thì

Cọ xoè ô che nắng

Râm mát đường em đi


Hôm qua em tới trường

Mẹ dắt tay từng bước

Hôm nay mẹ lên nương

Một mình em tới lớp

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C B A C B D A D
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động ứng dụng vẽ Paint : 0.25 điểm
– Thực hành nhanh, đúng nhu yếu, tô màu đúng mẫu ( 1.25 điểm )
Bao gồm : mái nhà, 2 hành lang cửa số, cửa chính, tường : mỗi hình tô màu đúng 0.25 điểm
– Nếu tô màu sai hoặc thiếu : trừ 0.25 điểm

Câu 2:

– Khởi động ứng dụng soạn thảo văn bản Word : 0.5 điểm
– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ : 0.5 điểm
– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 5)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khi đọc truyện tranh, em nhận được thông tin dạng nào?

A. Dạng văn bản, âm thanh
B. Dạng âm thanh, hình ảnh
C. Dạng hình ảnh, văn bản
D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Những phím dưới đây thuộc hàng phím nào?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)
A. Hàng phím trên B. Hàng phím dưới
C. Hàng phím số D. Hàng phím cơ sở

Câu 3: Con trỏ soạn thảo trong phần mềm Word có dạng hình gì?

A. Mũi tên B. Dấu cộng
C. Bút chì D. Vạch đứng nhấp nháy

Câu 4: Để xoá chữ “n” trong hình bên “Trần Quan|g Khải” em sử dụng phím nào?

A. Caps Lock B. Delete
C. Backspace D. Enter

Câu 5: Công cụ Tô Màu là công cụ nào dưới đây?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Câu 6: Phần mềm Alphabet Blocks giúp em học môn học nào?

A. Học tiếng Anh
C. Học làm việc làm mái ấm gia đình .
B. Học vẽ .
D. Học toán

Câu 7: Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block?

A. F1 B. F2
C. F3 D. F4

Câu 8: Trong phần mềm Tidy Up để tiếp tục dọn dẹp xong phòng khách như hình sau em cần thực hiện bao nhiêu thao tác nữa?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)
A. 4 B. 5
C. 3 D. 6

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho hình bên trong phần mềm paint: (3 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Câu 2: Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word, em hãy gõ bài thơ sau đây theo kiểu gõ Telex(3 điểm)

EM LÀ HOA HỒNG NHỎ

Em sẽ là mùa xuân của Mẹ

Em sẽ là màu nắng của Cha

Em đến trường học bao điều lạ

Môi hé cười là những nụ hoa

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C B D C D A B A
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động ứng dụng vẽ Paint : 0.25 điểm
– Thực hành nhanh, đúng nhu yếu, tô màu đẹp, hài hòa và hợp lý ( 2.75 điểm )
+ Vẽ chân cột cờ : 0,75 điểm
+ Vẽ lá cờ : 1 điểm
+ Tô màu : 1 điểm
– Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu : trừ 0.5 điểm

Câu 2:

– Khởi động ứng dụng soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm
– Gõ in hoa toàn bộ những chữ trong tiêu đề bài thơ : 0.75 điểm
– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ : 0.5 điểm
– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 6)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Các bộ phận cơ bản của máy tính gồm?

A. Màn hình, bàn phím B. Thân máy
C. Chuột D. Cả A, B, C

Câu 2: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Blocks?

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)
       
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)
       
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Khi Hoa muốn gõ chữ Ô theo kiểu Telex. Sau khi gõ chữ O, Hoa lại gõ chữ thường o. Vậy Hoa sẽ nhận được kết quả nào?

A. Chữ hoa Ô B. Các chữ Oo
C. Chữ oo D. chữ ÔÔ

Câu 4: Để gõ được từ “đi học” theo kiểu Vni, em sẽ phải gõ như thế nào?

A. d9i hoc5 B. d8i hoc5
C. d7i hoc 4 D. d6i hoc7

Câu 5: Để gõ được kí hiệu trên của phím có hai kí hiệu, em nhấn giữ phím nào trong khi gõ?

A. Caps Lock B. Ctrl
C. Shift D. Alt

Câu 6:Khi học với phần mềm học toán 3, khi không làm được phép tính em có thể hỏi máy tính bằng cách nháy chuột lên nút nào dưới đây?

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)
       
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)
       
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím?

A. F1 B. F2
C. F3 D. F4

Câu 8: Công cụ nào dùng để sao chép màu hình vẽ?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Để sao chép màu từ màu có sẵn, thao tác nào sau đây là đúng ?

A. Chọn công cụ
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)
→ Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép → Chọn công cụ
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)
→ Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.

B. Chọn công cụ
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)
→ Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép → Chọn công cụ
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)
→ Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.

C. Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép → Chọn công cụ
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)
→ Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.

D. Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép → Chọn công cụ
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)
→ Chọn công cụ
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)
→ Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép.

Câu 10: Nếu làm việc trên máy vi tính mà thường nhìn gần màn hình em sẽ bị?

A. Cận thị B. Ho
C. Sổ mũi D. Đau lưng

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) để được câu đúng (1điểm)

a ) Màn hình máy tính có cấu trúc và hình dạng trông giống như … … … … … … … … … .
b ) Người ta coi … … … … … … … … …. là bộ não của máy tính .
c ) Kết quả hoạt động giải trí của máy tính hiện ra trên … … … … … … … … … … … … … … … …
d ) Em điều khiển và tinh chỉnh máy tính bằng … … … … … … … … …. và … … … … … … … … … … … .

Câu 2: Nêu quy tắc gõ chữ có dấu. Nêu cách gõ dấu huyền, dấu hỏi bằng kiểu gõ Telex? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy nêu các phòng có trong phần mềm Tidy Up? (2 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D B A A C C B D B A
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Mỗi câu đúng được 0.25 điểm

a ) Màn hình tivi
b ) Bộ giải quyết và xử lý .
c ) Màn hình
d ) Chuột và bàn phím

Câu 2:

– Quy tắc gõ chữ có dấu ( 1 điểm )
Để gõ 1 từ có dấu, em thực thi theo quy tắc : “ Gõ chữ trước, gõ dấu sau ” ( 0.5 điểm )
+ Gõ hết những chữ trong từ. ( 0.25 điểm )
+ Gõ dấu. ( 0.25 điểm )
– Cách gõ dấu huyền, dấu hỏi bằng kiểu gõ Telex : ( 1 điểm )
+ Để được dấu huyền em gõ chữ f ( 0.5 điểm )
+ Để được dấu hỏi em gõ chữ r ( 0.5 điểm )

Câu 3: Các phòng có trong phần mềm Tidy Up là:

Hall : Phòng đợi .
Living room : Phòng khách
Kitchen : Phòng nhà bếp
Dining Room : Phòng ăn
Bathroom : Phòng tắm
Bedrom : Phòng ngủ

– Mỗi đáp án sai trừ 0.3 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 7)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu?

A. Thân máy B. Màn hình
C. Chuột D. Bàn phím

Câu 2: Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block?

A. F1 B. F4
C. F3 D. F2

Câu 3: Để xóa kí tự bên trái con trỏ soạn thảo em dùng phím:

A. Backspace B. Delete
C. Crtl D. Shift

Câu 4: Quy tắc gõ chữ có dấu là:

A. Gõ theo ý thích
B. Gõ dấu trước, gõ chữ sau .
C. Gõ hết những chữ trong từ, gõ dấu .
D. Gõ từ trái sang phải

Câu 5: Phím Enter dùng để làm gì trong khi soạn thảo văn bản?

A. Xuống dòng B. Cách chữ
C. Xóa chữ D.Tất cả đều đúng .

Câu 6: Phần mềm ứng dụng nào dưới đây được dùng để soạn thảo văn bản?

A. Microsoft Excel B. Microsoft Word
C. Paint D. Dots

Câu 7: Trong phòng đợi của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây?

A. Cái ô B. Cái áo
C. Tờ báo D. Cái giường

Câu 8: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks?

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Để sao chép màu từ màu có sẵn em thực hiện qua mấy bước?

A. 4 B. 3
C. 2 D. 5

Câu 10: Để sao chép màu từ một màu có sẵn trên hình vẽ, em chọn công cụ nào dưới đây trong hộp công cụ?

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy kể tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím? (1điểm)

Câu 2: Em hãy nêu các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy điền các chữ cần gõ vào cột bên phải để có chữ tương ứng ở cột bên trái (Gõ kiểu Telex).(2 điểm)

Các phím được gõ Kết quả nhận được
ô
ê
ơ
ư
đ
ă
â
hoa phượng nở rộ

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B D A C A B D A A C
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím :có 5 hàng phím, đó là:

– Hàng phím số
– Hàng phím trên
– Hàng phím cơ sở
– Hàng phím dưới
– Hàng phím cách

Mỗi ý đúng được 0.2 điểm

Câu 2: Các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint?

– Nháy chuột để chọn công cụ tô màu trong hộp công cụ. ( 1 điểm. Nếu không nêu được tên công cụ là công cụ tô màu thì trừ đi 0.5 điểm ) .
– Nháy chuột chọn màu vẽ để tô ( 0.5 điểm )
– Nháy chuột vào vùng muốn tô màu ( 0.5 điểm )

Câu 3: Các chữ cần gõ vào cột bên phải để có chữ tương ứng ở cột bên trái (Gõ kiểu Telex).(2 điểm)

Các phím được gõ Kết quả nhận được
oo ô
ee ê
ow ơ
uw ư
dd đ
aw ă
aa â
hoa phuwowngj hoa phượng

– Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 8)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Bộ phận nào của máy tính được coi là có chứa bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính?

A. Chuột B. Thân máy
C. Màn hình D. Bàn phím

Câu 2: Các bộ phận của chuột máy tính là:

A. Nút trái B. Nút phải
C. Bánh lăn D. Cả A, B, C

Câu 3: Để xóa được chữ “n” trong hình bên
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)
em sử dụng phím nào?

A. Backspace B. Delete
C. Capslock D. Enter

Câu 4: Trong Word 2003, để gõ từ “Việt Nam” theo kiểu Telex em gõ như thế nào?

A. Vie6t5 Nam B. Viewtj Nam
C. Vieetf Nam D. Vieetj Nam

Câu 5: Vùng trắng lớn ở giữa trong phần mềm soạn thảo văn bản Word là gì?

A. Vùng soạn thảo B. Vùng trắng
C. Con trỏ D. Con trỏ soạn thảo

Câu 6: Trong Word 2003, hai phím nào dùng để xoá chữ gõ sai?

A. Delete và Shift
B. Shift và Caps Lock
C. Backspace và Shift
D. Delete và Backspace

Câu 7: Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Đâu là phòng tắm trong phần mềm Tidy up?

A. Hall B. Living room
C. Kitchen D. Bathroom

Câu 9: Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện sau để vẽ được 1 đường cong?

1. Chọn màu vẽ, nét vẽ .
2. Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. Nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, tới khi vừa lòng thì thả nút chuột và nháy chuột lần nữa .
3. Chọn công cụ Đường cong trong hộp công cụ .
4. Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra .
A. 1-2-3 – 4 C. 2-3-1 – 4
B. 3-1-4 – 2 D. 1-3-4 – 2

Câu 10: Biểu tượng nào là phần mềm Paint ?

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Hãy sắp xếp các cụm từ thành câu có nghĩa: (1 điểm)

A. nguồn điện, khi nối với, Máy tính thao tác .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
B. có nhiều, màn hình hiển thị, Trên, hình tượng .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Câu 2: Nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng. (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Hãy điền từ thích hợp vào trong các ô trống trong phát biểu sau đây: (1 điểm)

Khi soạn thảo trong chính sách Telex :
a ) Nếu gõ aa ta nhận được chữ â, để nhận được từ aa ta sẽ gõ … …
b ) Nếu gõ AX ta nhận được chữ Ã, để nhận được từ AX ta sẽ gõ … ..
c ) Nếu gõ thừa dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Thánh, để bỏ dấu sắc ta sẽ gõ … … … … … ..
d ) Nếu gõ nhầm dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Hắng, để sửa thành Hằng ta sẽ gõ … … ..

Câu 4: Em hãy viết lại cách soạn thảo đoạn văn bản sau theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Hạt gạo làng ta | …………………………….
Có vị phù sa | …………………………….
Của sông kinh Thầy | …………………………….
Có hương sen thơm | …………………………….
Trong hồ nước đầy | …………………………….
Có lời mẹ hát | …………………………….
Ngọt bùi đắng cay … | …………………………….
Tác giả : Xuân Diệu | …………………………….
Ví dụ : đề thi tin học lớp 3 | ddeef thi tin hocj lowps 3

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B D A C A D B D B C
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Mỗi câu sắp xếp đúng được 0.5 điểm

A. Máy tính thao tác khi nối với nguồn điện
B. Trên màn hình hiển thị có nhiều hình tượng

Câu 2: Nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng. (1 điểm)

– Mỗi phép nối đúng được 0.25 điểm.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 3:

Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

a ) aaa
b ) AXX
c ) z
d ) f

Câu 4: Theo kiểu gõ Telex ta sẽ gõ như sau: (2 điểm): mỗi dòng đúng được 0.25 điểm

Hạt gạo làng ta | Hatj gaoj langf ta
Có vị phù sa | Cos vij phuf sa
Của sông kinh Thầy | Cuar soong kinh Thaayf
Có hương sen thơm | Cos huwowng sen thowm
Trong hồ nước đầy | Trong hoof nuwowcs ddaayf
Có lời mẹ hát | Cos lowif mej hats
Ngọt bùi đắng cay … | Ngotj buif ddawngs cay …
Tác giả : Xuân Diệu | Tacs giả : Xuaan Dieeuj

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 9)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Đâu là tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính:

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Dots?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Để gõ bàn phím em đặt tay tại hàng phím xuất phát nào?

A. Hàng phím cơ sở
B. Hàng phím trên
C. Hàng phím dưới
D. Hàng phím số

Câu 4: Phím dùng để xóa ký tự bên phải của con trỏ là?

A. Enter B. Caps Lock
C. Backspace D. Delete

Câu 5: Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?

A. Shift và Alt
B. Alt và Caps Lock
C. Shift và Caps Lock
D. Alt và Ctrl

Câu 6: Với kiểu gõ Telex để gõ chữ “Ư” em gõ:

A. U + W B. E + U
C. W + U D. A + W

Câu 7: Trong phần mềm “Cùng học Toán 3”, khi muốn làm bài tiếp theo em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 8: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím ?

A. F1 B. F2
C. F3 D. F4

Câu 9: Phần mềm dùng để vẽ có tên là gì?

A. Paint B. Word
C. Mario D. Tidy Up

Câu 10: Để khởi động trò chơi hoặc phần mềm Paint em thực hiện thao tác sử dụng chuột nào?

A. Nháy chuột B. Kéo thả chuột
C. Di chuyển chuột D. Nháy đúp chuột

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Nối sao cho đúng? (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Em hãy nêu các bước thực hiện vẽ đường thẳng? (2 điểm)

Câu 3: Nêu lại bảng quy tắc gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư và đ theo kiểu Telex. Áp dụng bảng quy tắc em hãy nêu gõ các từ sau “đi chơi, cây đa, lên nương, măng tre”. (2 điểm)

Ví dụ : Để gõ từ “ mưa xuân ” em gõ muwa xuaan

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C B A D C A B B A D
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Nối đúng 1 điểm, mỗi ý nối sai trừ 0.5 điểm

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Các bước thực hiện vẽ đường thẳng là:

Bước 1 : Chọn công cụ vẽ đường thẳng trong hộp công cụ. ( 0.5 đ )
Bước 2 : Chọn màu vẽ. ( 0.5 đ )
Bước 3 : Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ ( 0.5 đ )
Bước 4 : Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng. ( 0.5 đ )

Câu 3:

– Bảng quy tắc gõ những chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư và đ theo kiểu Telex. ( 1 điểm )

Để có chữ ă â ê ô ơ ư đ
Em gõ aw aa ee oo ow uw dd

Mỗi chữ sai trừ 0.15 điểm

– Áp dụng bảng quy tắc em hãy nêu gõ những từ sau “ đi chơi, cây đa, lên nương, măng tre ”. ( 1 điểm )

Để có chữ đi chơi cây đa lên nương măng tre
Em gõ ddi chowi caay dda leen nuwowng mawng tre
Điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 10)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Thao tác nháy đúp chuột được thực hiện như thế nào?

A. Nhấn hai lần liên tục nút trái chuột .
B. Nhấn một lần nút trái chuột .
C. Nhấn một lần nút phải chuột .
D. Nhấn hai lần liên tục nút phải chuột .

Câu 2: Khi ngồi làm việc với máy tính, khoảng cách từ mắt tới màn hình là:

A. 5 m – 8 m B. 50 dm – 80 dm
C. 50 cm – 80 cm D. 5 mm – 8 mm

Câu 3: Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word?

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 4: Để gõ được dòng chữ như hình dưới đây, em cần phải sử dụng hàng phím nào?

A S D F G H J K L ;

A. Hàng phím trên B. Hàng phím dưới
C. Hàng phím số D. Hàng phím cơ sở

Câu 5: Hàng phím nào sau đây không thuộc khu vực chính của bàn phím?

A. Hàng phím số
B. Hàng có những phím từ F1 đến F12
C. Hàng phím trên
D. Hàng phím cơ sở

Câu 6: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Sticks?

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 7: Trong phòng đợi của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây?

A. Cái ô B. Cái áo
C. Tờ báo D. Cái giường

Câu 8: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks ?

A.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
      
B.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

C.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
      
D.
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 9: Để chọn màu vẽ em nháy nút chuột nào?

A. Trái chuột B. Phải chuột
C. Đúp chuột D. Cả A, B, C

Câu 10: Khi tô nhầm để lấy lại hình trước đó em nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt + S B. Shift + S
C. Ctrl + Z D. Ctrl + S

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint. (1 điểm)

a)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
:………..

b)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
:………..

c)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
:………..

d)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
:………..

Câu 2: Viết nội dung còn thiếu vào ô trống theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Các kí tự gõ trên bàn phím Kết quả hiện trên màn hình
Cốm
Caay
Hành và tỏi
Hoof howir
Truwowngf hocj
Hoa vàng trên cỏ xanh
Bài tập
Tin hocj

Câu 3: Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau: (1 điểm)

Để có dấu Em gõ chữ
Dấu huyền
Dấu sắc
Dấu hỏi
Dấu ngã
Dấu nặng

Câu 4: Trong phần mềm Tidy Up, em hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh đúng với tên phòng đó bằng tiếng Việt (1điểm)

(A) Kitchen (1) Phòng ngủ
(B) Dining Room (2) Phòng đợi
(C) Living Room (3) Phòng ăn
(D) Hall (4) Phòng tắm
(E) Bathroom (5) Phòng bếp
(F) Bedrom (6) Phòng khách

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A C B D B C D A A C
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint.

a)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
: Dùng để chọn 1 phần hình vẽ (0.25 điểm)

b)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
: Dùng để tô màu (0.25 điểm)

c)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
: Dùng để vẽ đường thẳng (0.25 điểm)

d)
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)
: Dùng để vẽ đường cong (0.25 điểm)

Câu 2: Viết nội dung còn thiếu vào ô trống theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

– Mỗi ý viết đúng được 0.25 điểm.

Các kí tự gõ trên bàn phím Kết quả hiện trên màn hình
Cooms Cốm
Caay Cây
Hanhf vaf toir Hành và tỏi
Hoof howir Hồ hởi
Truwowngf hocj Trường học
Hoa vangf treen cor xanh Hoa vàng trên cỏ xanh
Baif taapj Bài tập
Tin hocj Tin hocj

Câu 3: Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau: (1 điểm)

– Mỗi quy tắc đúng được 0.2 điểm

Để có dấu Em gõ chữ
Dấu huyền f
Dấu sắc s
Dấu hỏi r
Dấu ngã x
Dấu nặng j

Câu 4: Trong phần mềm Tidy Up, em hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh đúng với tên phòng đó bằng tiếng Việt (1điểm)

– Mỗi phép nối sai trừ 0.15 điểm

(A) Kitchen A-5 (1)Phòng ngủ
(B) Dining Room B-3 (2)Phòng đợi
(C) Living Room C-6 (3)Phòng ăn
(D) Hall D-2 (4)Phòng tắm
(E) Bathroom E-4 (5)Phòng bếp
(F) Bedrom F-1 (6)Phòng khách

Tải xuống

Xem thêm những đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 3 tinh lọc, có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon