Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Từ đồng âm – Thư viện Đề Thi –

articlewriting1

Đề luyện tập Ngữ văn 7: Từ đồng âm

Tìm Đáp Án xin giới thiệu bộ đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 7 được biên soạn và hệ thống theo từng bài giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức được học trong chương trình môn Văn lớp 7. Sau đây mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Từ đồng âm.

1. Từ nào dưới đây không phải là từ đồng âm với từ “chân” trong câu sau “Mỗi khi trái gió trở trời, cái chân tôi lại dở chứng đau nhức.”?

A. Chân thành

B. Chân lý

C. Chân giả D. Chân thật

2. Các từ sau là đồng âm hay đồng nghĩa ?

Tiền tài – Tiền lương Năng lực – Năng khiếu Tiền tuyến – Tiền vệ A. Đồng âm B. Đồng nghĩa

3. Dòng nào sau đây chỉ gồm những từ đồng âm?

A. Đánh mìn, đánh đàn, đánh luống. B. Đảng phái, đảng phí, đảng viên. C. Ăn diện, ăn cỗ, ăn chơi. D. ngựa chiến lồng, lồng chim, lồng ruột chăn bông.

4. Cơ sở để phân biệt từ đồng âm là gì ?

A. Vai trò ngữ pháp của từ B. Quan hệ giữa những từ trong câu C. Ý nghĩa của từ D. Hình thức âm thanh của từ

5. Để tránh những hiểu lầm do hiện tượng đồng âm gây ra, cần phải chú ý điều gì khi giao tiếp?

A. Chú ý khá đầy đủ ngữ cảnh, dùng từ đúng chuẩn, để tránh sai nghĩa của từ trong câu. ( 1 ) B. Cả ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) đều đúng. C. Chú ý thông tin rằng mình sắp sửa dùng từ đồng âm. ( 3 ) D. Chú ý phát âm thật đúng chuẩn. ( 2 )

6. Dòng nào nói đúng khái niệm về từ đồng âm?

A. Những từ có nghĩa trái ngược nhau. B. Những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không tương quan gì với nhau. C. Những từ giống nhau về âm thanh. D. Những từ giống nhau về ý nghĩa.

7. Dòng nào sau đây đều là các từ đồng âm ?

A. Mai một, hoa mai, mai táng B. Bình yên, bình an, bình tĩnh

C. Bàn bạc, luận bàn, bàn cãi

8. Dòng nào sau đây không phải đều là các từ đồng âm ?

A. Chiến tranh, tranh chấp B. Thu mua, thu hoạch C. Tiền bạc, tiền phương, tiền lương

9. Các từ sau là đồng âm hay đồng nghĩa ?

Bàn bạc – Bàn học Thu hoạch – Mùa thu A. Đồng âm B. Đồng nghĩa

10. Dòng nào sau đây đều là các từ đồng âm ?

A. Thân mật, Ong mật, mật mã B. Giáo viên, giáo sư, giáo sinh

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn lớp 7

Câu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án

C B D C A B A

C

A A

Trên đây, Tìm Đáp Án đã ra mắt tới những bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7 : Từ đồng âm. Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm những tài liệu khác như : Ngữ văn lớp 7, Soạn bài lớp 7, Học tốt Ngữ Văn 7, Giải Vở bài tập Ngữ Văn và những dạng đề thi học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 cũng được update liên tục trên Tìm Đáp Án.

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon