Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 100 101 sgk Hóa Học 12

articlewriting1
Hướng dẫn giải Bài 22. Luyện tập : Tính chất của sắt kẽm kim loại sgk Hóa Học 12. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 100 101 sgk Hóa Học 12 gồm có không thiếu phần triết lý và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề … có trong SGK để giúp những em học viên học tốt môn hóa học 12, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc .

I – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Cấu tạo của kim loại

– Nguyên tử của hầu hết những nguyên tố sắt kẽm kim loại có số electron ở lớp ngoài cùng là 1, 2, 3 e .
– Trong tinh thể sắt kẽm kim loại, nguyên tử và ion sắt kẽm kim loại nằm ở những nút mạng tinh thể. Các electron hoá trị hoạt động tự do trong mạng tinh thể .
– Liên kết sắt kẽm kim loại là link được hình thành giữa những nguyên tử và ion sắt kẽm kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của những electron .

2. Tính chất của kim loại

– Tính chất vật lí chung : dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim .
– Tính chất hoá học chung là tính khử : M → Mn + + ne .
– Dãy điện hoá của sắt kẽm kim loại : được cho phép Dự kiến chiều phản ứng giữa hai cặp oxi hoá khử theo quy tắc α : phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá khử xảy ra theo chiều chất oxi hoá mạnh hơn sẽ oxi hoá chất khử mạnh hơn sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn .

II – BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 100 101 sgk Hóa Học 12 rất đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung cụ thể bài giải những bài tập những bạn xem sau đây :

1. Giải bài 1 trang 100 hóa 12

Có 4 ion là Ca2 +, Al3 +, Fe2 +, Fe3 +. Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là
A. Fe3 + .
B. Fe2 + .
C. Al3 + .
D. Ca2 + .

Bài giải:

Viết thông số kỹ thuật electron của những ion Ca2 +, Al3 +, Fe2 +, Fe3 + như sau :
Ca2 + : 1 s22s22p63s23p6 → có 8 e ở lớp ngoài cùng .Fe2 + : 1 s22s22p63s23p63d6 → có 15 e ở lớp ngoài cùng .
Fe3 + : 1 s22s22p63s23p63d5 → có 14 e ở lớp ngoài cùng .
Al3 + : 1 s22s22p63s23p6 → có 8 e ở lớp ngoài cùng .
⇒ Fe2 + có nhiều electron lớp ngoài cùng nhất .

⇒ Đáp án: B.

2. Giải bài 2 trang 100 hóa 12

Kim loại có đặc thù vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. Nguyên nhân của những đặc thù vật lí chung của sắt kẽm kim loại là do trong tinh thể sắt kẽm kim loại có :
A. Nhiều electron độc thân .
B. Các ion dương hoạt động tự do .
C. Các electron hoạt động tự do .
D. Nhiều ion dương sắt kẽm kim loại .

Bài giải:

Kim loại có đặc thù vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim do trong tinh thể sắt kẽm kim loại có những electron hoạt động tự do

⇒ Đáp án: C.

3. Giải bài 3 trang 100 hóa 12

Kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó được quyết định hành động bởi :
A. Khối lượng riêng khác nhau .
B. Kiểu mạng tinh thể khác nhau .
C. Mật độ electron tự do khác nhau .
D. Mật độ ion dương khác nhau .

Bài giải:

Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của sắt kẽm kim loại gây nên bởi sự xuất hiện của những electron tự do trong mạng tinh thể .
⇒ Kim loại có độ dẫn nhiệt, dẫn điện khác nhau quyết định hành động bởi tỷ lệ electron tự do khác nhau .

⇒ Đáp án: C.

4. Giải bài 4 trang 100 hóa 12

Ngâm một lá sắt kẽm kim loại Ni trong những dung dịch muối sau : MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb ( NO3 ) 2, AgNO3. Hãy cho biết muối nào có phản ứng với Ni. Giải thích và viết phương trình hoá học .

Bài giải:

Ni hoàn toàn có thể phản ứng với những dung dịch muối : CuSO4, Pb ( NO3 ) 2, AgNO3. Vì tính khử của Ni lớn hơn Cu, Pb, Ag nên đẩy được chúng ra khỏi muối .
Phản ứng : Kim loại + dung dịch muối → Muối mới + sắt kẽm kim loại mới .
Vậy những phương trình hóa học như sau :
USD Ni + CuS { O_4 } \ to NiS { O_4 } + Cu ↓ $
USD Ni + Pb { ( N { O_3 } ) _2 } \ to Ni { ( N { O_3 } ) _2 } + Pb ↓ $
USD Ni + 2A gN { O_3 } \ to Ni { ( N { O_3 } ) _2 } + 2A g ↓ $

5. Giải bài 5 trang 101 hóa 12

Để làm sạch một mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì người ta khuấy mẫu thuỷ ngân này trong dung dịch HgSO4 dư .
a ) Hãy lý giải giải pháp làm sạch và viết những phương trình hoá học .
b ) Nếu bạc có lẫn tạp chất là những sắt kẽm kim loại nói trên, bằng chiêu thức nào hoàn toàn có thể loại được tạp chất ? Viết phương trình hoá học .

Bài giải:

a) Khi khuấy mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì trong dung dịch $HgSO_4$ xảy ra các phản ứng:

USD Zn + HgSO_4 → ZnSO_4 + Hg USD
USD Sn + HgSO_4 → SnSO_4 + Hg USD
USD Pb + HgSO_4 → PbSO_4 + Hg USD
⇒ sẽ vô hiệu được tạp chất $ Zn, Sn, Pb USD. Lọc dung dịch thu được thủy ngân tinh khiết .

b) Nếu $Ag$ có lẫn các tạp chất là kẽm, thiếc, chì có thể ngâm mẫu $Ag$ này trong dung dịch $AgNO_3$ dư để loại bỏ tạp chất.

Phương trình hóa học :
USD Zn + 2A gNO_3 → Zn ( NO_3 ) _2 + 2A g ↓ $
USD Sn + 2A gNO_3 → Sn ( NO_3 ) _2 + 2A g ↓ $
USD Pb + 2A gNO_3 → Pb ( NO_3 ) _2 + 2A g ↓ $
Khi đó những sắt kẽm kim loại bị hòa tan hết trong dung dịch $ AgNO_3 $ lọc lấy kết tủa thu được $ Ag $ tinh khiết .

6. Giải bài 6 trang 101 hóa 12

Hoà tan trọn vẹn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ?
A. 54,5 gam .
B. 55,5 gam .
C. 56,5 gam .
D. 57,5 gam .

Bài giải:

Phương trình hóa học :
USD Mg + 2HC l → MgCl_2 + H_2 ↑ $
USD x → x ( mol ) USD
USD Fe + 2HC l → FeCl_2 + H_2 ↑ $
USD y → y ( mol ) USD
Gọi số mol của $ Mg $ và $ Fe $ lần lượt là USD x USD và $ y $ mol

$n_{H_2} = 1: 2 = 0,5 (mol)$

Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình ta có :

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{KL}} = 24x + 56y = 20} \hfill \\
\sum {{n_{{H_2}}} = x + y = 0,5} \hfill \\
\end{gathered} \right. ⇒ \left\{ \begin{gathered}
x = 0,25 \hfill \\
y = 0,25 \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

USD ⇒ m_ { muối } = m_ { MgCl_2 } + m_ { FeCl_2 } $
USD = 95.0,25 + 127.0,25 = 55,5 ( g ) USD

⇒ Đáp án: B.

7. Giải bài 7 trang 101 hóa 12

Hoà tan trọn vẹn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một sắt kẽm kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở dktc. Kim loại M là
A. Mg .
B. Ca .
C. Zn .
D. Be .

Bài giải:

Gọi sắt kẽm kim loại hóa trị II là $ A $
Gọi số mol của $ Fe $ và sắt kẽm kim loại $ A $ lần lượt là USD x, y ( mol ) USD
Phương trình hóa học :
USD Fe + 2HC l → FeCl_2 + H_2 ↑ $
USD x → x ( mol ) USD
USD A + 2HC l → ACl_2 + H_2 ↑ $
USD y → y ( mol ) USD
Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình ta có :

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{KL}} = 56x + Ay = 0,5\,(1)} \hfill \\
\sum {{n_{{H_2}}} = x + y = 0,05} \,(2) \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
Từ\,(2)\, ⇒ \,x = \,0,05\, – y\text{ thế vào }\,(1)\,ta\,có: \hfill \\
(1)\, ⇒ \,56\,(0,05\, – y\,)\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
⇒ 2,8\, – 56y\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
⇒ 2,8 – 0,5 = 56y – Ay \hfill \\
⇒ y(56 – A) = 2,3 \hfill \\
⇒ 56 – A = \frac{{2,3}}{y}\,(3) \hfill \\
Từ\,(2)\, ⇒ \,0 < y < 0,05 \hfill \\
(3)\, ⇒ 56 – A > 46 \hfill \\
⇒ A < 10 \hfill \\
\end{gathered} \)

Trong tổng thể những sắt kẽm kim loại chỉ có USD Be = 9 $ thỏa mãn nhu cầu phân tử khối USD < 10 USD .

⇒ Đáp án: D.

8. Giải bài 8 trang 101 hóa 12

Cho 16,2 gam sắt kẽm kim loại M có hoá trị n tính năng với 0,15 mol O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hoà tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 ở đktc. Kimloại M là
A. Fe .
B. Al .
C. Ca .
D. Mg .

Bài giải:

Chất rắn thu được sau phản ứng USD + HCl $ dư thấy có khí thoát ra ⇒ Kim loại USD M $ còn dư sau phản ứng với $ O_2 $
Phương trình hóa học
USD 4M + nO_2 → 2M _2O_n $
\ ( \ dfrac { 0,6 } { n } → 0,15 ( mol ) \ )
USD M_2O_n + 2 nHCl → 2MC l_n + nH_2O USD
USD M + nHCl → MCl_n + \ dfrac { n } { 2 } H_2 $
\ ( \ dfrac { 1,2 } { n } → \ dfrac { 13,44 } { 22,4 } = 0,6 ( mol ) \ )
Ta có tổng số mol M là :
USD n_M = \ dfrac { 0,6 } { n } + \ dfrac { 1,2 } { n } = \ dfrac { 1,8 } { n } ( mol ) USD
USD ⇒ M = \ dfrac { 16,2 } { \ dfrac { 1,8 } { n } } $
USD ⇒ M = 9 n USD
Ta biện luận :
USD n = 1 ⇒ M = 9 ( loại ) USD .
USD n = 2 ⇒ M = 18 ( loại ) USD .
USD n = 3 ⇒ M = 27 ( Al ) USD

⇒ Đáp án: B.

9. Giải bài 9 trang 101 hóa 12

Có 5 sắt kẽm kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng thì hoàn toàn có thể phân biệt được những sắt kẽm kim loại
A. Mg, Ba, Ag .
B. Mg, Ba, Al .
C. Mg, Ba, Al, Fe .
D. Mg, Ba, Al, Fe, Ag .

Bài giải:

– Bước 1 : Cho dd H2SO4 loãng ta sẽ nhận ra được những sắt kẽm kim loại :
+ Kim loại USD Ba $ vì có khí không màu thoát ra ( H2 ), đồng thời Open kết tủa trắng ( BaSO4 ) .
USD Ba + H_2SO_4 → BaSO ­ _4 ↓ + H_2 ↑ $
+ Kim loại $ Fe $ vì có khí thoát ra, và dung dịch muối thu được có màu trắng xanh .
USD Fe + H_2SO_4 → FeSO_ ­ 4 + H_2 ↑ $
+ Kim loại $ Al, Mg $ vì cùng có khí không màu thoát ra .
USD Mg + H_2SO_4 → MgSO_ ­ 4 + H_2 ↑ $
USD 2A l + 3H _2SO_4 → Al2 ( SO_4 ) _3 + 3H _2 ↑ $
+ Kim loại $ Ag $ vì không có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra .
– Bước 2 : Lấy một lượng dư sắt kẽm kim loại USD Ba $ ( đã phân biệt được ở trên ) cho vào một lượng thiếu dung dịch H2SO4 loãng đến sẽ xảy ra phản ứng
USD Ba + H_2SO_4 → BaSO_ ­ 4 ↓ + H_2 ↑ $
USD Ba + 2H _2O → Ba ( OH ) _2 + H_2 ­ ↑ $
Lọc bỏ kết tủa BaSO ­ 4 ↓ ta thu được dung dịch Ba ( OH ) 2
– Bước 3 : Cho 2 sắt kẽm kim loại $ Mg $ và $ Al $ lần lượt vào dung dịch Ba ( OH ) 2
+ Kim loại nào thấy khí thoát ra là $ Al $
USD 2A l + 2H _2O + Ba ( OH ) _2 → Ba ( AlO_2 ) _2 + 2H _2 ↑ $
+ Kim loại nào không có hiện tượng kỳ lạ gì là USD Mg $ .
⇒ Vậy sẽ nhận ra được cả USD 5 $ sắt kẽm kim loại .

⇒ Đáp án: D.

10. Giải bài 10 trang 101 hóa 12

Cho bột Cu dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe ( NO3 ) 3 và AgNO3. Sau phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Viết phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra và cho biết A, B gồm những chất gì, biết rằng :
Tính oxi hoá : Ag + > Fe3 + > Cu2 + > Fe2 + .
Tính khử : Cu > Fe2 + > Ag .

Bài giải:

Phương trình hóa học :
USD Cu + 2A gNO_3 → Cu ( NO_3 ) _2 + 2A g ↓ USD ( 1 )
USD Cu + 2F e ( NO_3 ) _3 → 2F e ( NO_3 ) _2 + Cu ( NO_3 ) _2 $ ( 2 )
Chất rắn A gồm $ Ag $ và $ Cu $ dư .
Dung dịch B chứa những muối $ Fe ( NO_3 ) _2 $ và $ Cu ( NO_3 ) _2 $

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 100 101 sgk Hóa Học 12 không thiếu, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn hóa học 12 tốt nhất !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon