Ngành dịch vụ nào dưới đây thuộc nhóm dịch vụ kinh doanh

articlewriting1
Ngành dịch vụ nào dưới đây thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng ?Nội dung chính

  • Ngành nào sau đây được xếp vào nhóm dịch vụ kinh doanh?
  • Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác
  • Video liên quan

A. Hoạt động đoàn thể.

B. Hành chính công .
C. Hoạt động bán sỉ, kinh doanh nhỏ .
D. tin tức liên lạc.

Hướng dẫn

Đáp án C .
Giải thích : SGK / 134, địa lí 10 cơ bản .
Ngành dịch vụ nào dưới đây thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng ? A. Hoạt động đoàn thể B. Hành chính công C. Hoạt động bán sỉ, kinh doanh bán lẻ D. tin tức liên lạc Các dịch vụ hành chính công, những hoạt động giải trí đoàn thể, … thuộc nhóm ngành dịch vụ A. Kinh doanh B. Tiêu dùng C. Dịch vụ công D. Bảo hiểm Các hoạt động giải trí kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, kinh doanh thương mại bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp thuộc về nhóm ngành. A. Dịch vụ công. B. Dịch vụ tiêu dùng .
C. Dịch vụ kinh doanh thương mại. D. Dịch vụ cá thể .
Các hoạt động giải trí kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, kinh doanh thương mại bất động sản, dịch vụ nghề ngiệp thuộc về nhóm ngành

A. Dịch vụ công

B. Dịch vụ tiêu dùng

C. Dịch vụ kinh doanh

D. Dịch vụ cá nhân

Tiêu chí nào sau đây dùng để nhìn nhận khối lượng dịch vụ hoạt động giải trí vận tải đường bộ ? A. Khối lượng luân chuyển, khối lượng luân chuyển, vận tốc luân chuyển B. Khối lượng luân chuyển, cự ki luân chuyển trung bình, vận tốc luân chuyển C. Cự li luân chuyển trung bình, vận tốc luân chuyển, khối lượng luân chuyển D. Khối lượng luân chuyển, khối lượng luân chuyển, cự li luân chuyển trung bình Ngành dịch vụ nào dưới đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh thương mại ? A. Giao thông vận tải đường bộ B. Tài chính C. Bảo hiểm D. Các hoạt động giải trí đoàn thể

Tiêu chí nào không để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải?

A. Cước phí vận tải thu được

B. Khối lượng vận chuyển

C. Khối lượng luân chuyển

D. Cự li vận chuyển trung bình

Tiêu chí nào không để nhìn nhận khối lượng dịch vụ của hoạt động giải trí vận tải đường bộ ? A. Cước phí vận tải đường bộ thu được B. Khối lượng luân chuyển C. Khối lượng luân chuyển D. Cự li luân chuyển trung bình Số người hoạt động giải trí trong những ngành dịch vụ ở những nước tăng trưởng khoảng chừng bao nhiêu Xác Suất ? A. Từ 50 đến 55 % B. Từ 55 đến 60 % C. Trên 60 % D. Trên 70 %

Ngành nào sau đây được xếp vào nhóm dịch vụ kinh doanh?

A.Bảo hiểm, kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước

B.Giáo dục, y tế, thể dục thể thao .

C.Các hoạt động giải trí đoàn thể

D.Dịch vụ hành chính công .

Đáp án và lời giải
Đáp án : A
Lời giải :

Lời giải
Bảo hiểm, tài chính, ngân hàng được xếp vào nhóm dịch vụ kinh doanh.
=> Chọn đáp án A

Bạn có muốn ?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

  • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

  • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon