Chính tả: Trí dũng song toàn, (2) Tìm và viết các từ (3) . Có thể điền r, d hay gi vào chỗ trống nào trong bài thơ sau ?…

articlewriting1
Người công dân – Chính tả : Trí dũng song toàn. ( 2 ) Tìm và viết những từ ( 3 ). a ) Có thể điền r, d hay gi vào chỗ trống nào trong bài thơ sau ?

Câu hỏi:

(2) Tìm và viết các từ:

a ) Chứa tiếng khởi đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :
– Giữ lại để dùng về sau .
– Biết rõ, thành thạo .
– Đồ đựng đan bằng tre nứa, đáy phẳng, thành cao .
b ) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :
– Dám đương đầu với khó khăn vất vả, nguy khốn .
– Lớp mỏng mảnh bọc bên ngoài cùa cây, quà .
– Đồng nghĩa với giữ gìn .
( 3 ). a ) Có thể điền r, d hay gi vào chỗ trống nào trong bài thơ sau ?

Dáng hình ngọn gió

Bầu trời rộng thênh thang Là căn nhà của gió Chân trời như cửa ngỏ Thả sức gió đi về Nghe cây lá … ầm … ì Ấy là khi gió hát Mặt biển sóng lao xao Là gió đang … ạo nhạc Những ngày hè nực nội Cứ tưởng gió đi đâu Gió nép vào vành nón
Quạt … ịu trưa ve sầu Gió còn lượn lên cao Vượt sông dài biển rộng Cõng nước làm mưa … ào Cho xanh tươi đồng ruộng Gió khô ô muối trắng Gió đẩy cánh buồm đi Gió chẳng bao … ờ mệt ! Nhưng đố ai biết được Hình … áng gió thế nào .
Theo ĐOÀN TH | LAM LUYẾN
b ) Có thể đặt dấu hỏi hay dấu ngã vào chữ in đậm nào trong mẩu chuyện vui sau ?

Sợ mèo không biết

Một người bị bệnh hoang tương, suốt ngày ngỡ mình là chuột, cuối cùng được ra viện nhưng anh ta cứ đứng tần ngần mai ờ cổng viện mà không đi. Một bác sĩ thấy lạ bèn đến hỏi. Bệnh nhân sợ hai giai thích :

–   Bên công có một con mèo.

Bác sĩ bảo :

–   Nhưng anh đã biết mình không phai là chuột kia mà.

Anh chàng vấn đáp :

–  Tôi biết như vậy hỏi có ăn thua gì. Nhơ con mèo nó không biết điều ấy thì sao?                                                         Theo BÍ QUYẾT SỐNG LÂU

Quảng cáo
* Bài tập 2
Lời giải
Các từ chứa tiếng khởi đầu bằng r, d hoặc gỉ
– Giữ lại để dùng sau : tích góp, để dành
– Biết rõ, thành thạo : rành, rành rẽ .
– Đồ đựng đan bằng tre nứa đáy phẳng, thành cao : cái giành
Các từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã .
– Dám đương đầu với khó khăn vất vả nguy hại : dũng mãnh
– Lớp mỏng dính bọc bên ngoài của cây, quả : vỏ
– Đồng nghĩa với giữ gìn : bảo vệ
* Bài tập 3
Lời giải
… Nghe lá cây rầm rì
… Lá gió đang dạo nhạc
… Quạt dịu trưa ve sầu
… Cõng nước làm mưa rào
… Gió chẳng khi nào mệt !
… Hình dáng gió thế nào .

Một người bị bệnh hoang tưởng, suốt ngày ngỡ mình là chuột, cuối cùng được ra viện nhưng anh ta cứ đứng tần ngần mãi ờ cổng viện mà không đi… Bệnh nhân sợ hãi giải thích:

– Bên cổng có một con mèo
– Nhưng anh đã biết mình không phải là chuột kia mà .
… Nhỡ con mèo nó không biết điều ấy thì sao ?

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon