Câu 3 trứng giun đũa xâm nhập vào cơ thể người chủ yếu thông qua đường nào

articlewriting1
Trứng giun đũa xâm nhập vào cơ thể người đa phần trải qua đường nào ?Nội dung chính

  • A. Đường tiêu hoá.
  • C. Đường bài tiết nước tiểu.
  • A. Đường tiêu hoá.
  • C. Đường bài tiết nước tiểu.
  • Đáp án ATrứng giun đũa xâm nhập vào cơ thể người chủ yếu thông qua đường tiêu hóa
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

A. Đường tiêu hoá.

B. Đường hô hấp.

C. Đường bài tiết nước tiểu.

D. Đường sinh dục.

Trứng giun đũa xâm nhập vào cơ thể người đa phần trải qua đường tiêu hoá .
Đáp án A
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 40
03/01/2022 134

A. Đường tiêu hoá.

Đáp án chính xác

C. Đường bài tiết nước tiểu.

29/03/2022 22

A. Đường tiêu hoá.

Đáp án chính xác

C. Đường bài tiết nước tiểu.

Đáp án ATrứng giun đũa xâm nhập vào cơ thể người chủ yếu thông qua đường tiêu hóa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Giun đũa loại những chất thải qua Xem đáp án » 29/03/2022 23

Giun đũa loại những chất thải qua Xem đáp án » 29/03/2022 14

Cơ quan sinh dục của giun đũa đực gồm Xem đáp án » 29/03/2022 8

Giun đũa chui được qua ống mật nhờ đặc thù nào sau đây ? Xem đáp án » 29/03/2022 7

Trứng giun đũa xâm nhập vào cơ thể người hầu hết trải qua đường nào ? Xem đáp án » 29/03/2022 7

Số lượng trứng mà giun đũa cái đẻ mỗi ngày khoảng chừng Xem đáp án » 29/03/2022 7

Điền từ / cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành xong nghĩa câu sau :Trứng giun đũa theo … ( 1 ) … ra ngoài, gặp ẩm và thoáng khí tăng trưởng thành dạng … ( 2 ) … trong trứng. Người ăn phải trứng giun, đến … ( 3 ) … thì ấu trùng chui ra, vào máu, qua gan, tim, phổi rồi về lại ruột non lần hai mới kí sinh tại đây. Xem đáp án » 29/03/2022 6

Phát biểu nào sau đây về giun đũa là đúng ? Xem đáp án » 29/03/2022 6

Giun đũa sống kí sinh ở bộ phận nào của cơ thể người ? Xem đáp án » 29/03/2022 6

Giun đũa chui được qua ống mật nhờ đặc thù nào sau đây ? Xem đáp án » 29/03/2022 6

Số lượng trứng mà giun đũa cái đẻ mỗi ngày khoảng chừng Xem đáp án » 29/03/2022 6

Điền từ / cụm từ thích hợp vào chỗ trống để triển khai xong nghĩa câu sau :Trứng giun đũa theo … ( 1 ) … ra ngoài, gặp ẩm và thoáng khí tăng trưởng thành dạng … ( 2 ) … trong trứng. Người ăn phải trứng giun, đến … ( 3 ) … thì ấu trùng chui ra, vào máu, qua gan, tim, phổi rồi về lại ruột non lần hai mới kí sinh tại đây. Xem đáp án » 29/03/2022 6

Vì sao khi kí sinh trong ruột non, giun đũa không bị tiêu hủy bởi dịch tiêu hóa ? Xem đáp án » 29/03/2022 6

Giun đũa gây ảnh hưởng tác động như thế nào với sức khoẻ con người ? Xem đáp án » 29/03/2022 6

Vì sao khi kí sinh trong ruột non, giun đũa không bị tiêu hủy bởi dịch tiêu hóa ? Xem đáp án » 29/03/2022 6 Giun đũa sống kí sinh ở bộ phận nào của cơ thể người ?Giun đũa chui được qua ống mật nhờ đặc thù nào sau đây ?Giun đũa gây tác động ảnh hưởng như thế nào với sức khoẻ con người ?Giun đũa loại những chất thải quaCơ quan sinh dục của giun đũa đực gồmTrứng giun đũa xâm nhập vào cơ thể người đa phần trải qua đường nào ?Ý nghĩa sinh học của việc giun đũa cái dài và mập hơn giun đũa đực là

Đáp án A
Trứng giun đũa xâm nhập vào cơ thể người chủ yếu thông qua đường tiêu hóa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon