Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi

articlewriting1
4. Các dạng cân đối của một vật xuất hiện chân đế2. Cân bằng của một vật có trục quay cố định và thắt chặt. Momen lực1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Trắc nghiệm: Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi

A. Lực đó di dời sao cho phương của lực không đổi .
B. Giá của lực quay một góc 90 ° .

C. Lực đó trượt trên giá của nó.

D. Độ lớn của lực biến hóa ít .

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Lực đó trượt trên giá của nó.

Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi lực đó trượt trên giá của nó .

Tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này với Top Tài Liệu nhé

1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi

+ Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy :
– Trượt hai véc tơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy .
– Áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực .

2. Cân bằng của một vật có trục quay cố định và thắt chặt. Momen lực

Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi (ảnh 2)

+ Momen lực so với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó :

M = Fd.

Đơn vị của momen lực là niutơn mét ( N.m ) .
+ Quy tắc momen lực : Muốn cho một vật có trục quay cố định và thắt chặt ở trạng thái cân đối, thì tổng những momen lực có xu thế làm vật quay theo chiều kim đồng hồ đeo tay phải bằng tổng những momen lực có khuynh hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ đeo tay .

3. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

– Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng những độ lớn của hai lực ấy ;
– Giá của hợp lực chia trong khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy .

F = F1 + F2;   F1F2=d2d1 

4. Các dạng cân đối của một vật xuất hiện chân đế

+ Có ba dạng cân đối là cân đối bền, cân đối không bền và cân đối phiếm định .
+ Khi kéo vật ra khỏi vị trí cân đối một chút ít mà trọng tải của vật có xu thế :
– Kéo nó về vị trí cân đối, thì đó là vị trí cân đối bền ;
– Kéo nó ra xa vị trí cân đối, thì đó là vị trí cân đối không bền ;
– Giữ nó đứng yên ở vị trí mới, thì đó là vị trí cân đối phiếm định
+ Điều kiện cân đối của một vật xuất hiện chân đế là giá của trọng tải phải xuyên qua mặt chân đế ( hay trọng tâm “ rơi ” trên mặt chân đế ) .
+ Muốn tăng mức vững vàng của vật xuất hiện chân đế thì hạ thấp trọng tâm và tăng diện tích quy hoạnh mặt chân đế của vật .

5. Chuyển động tịnh tiến và hoạt động quay của vật rắn

Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi (ảnh 3)

6. Ngẫu lực

+ Hệ hai lực song song, ngược chiều có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật gọi là ngẫu lực .
+ Ngẫu lực tác dụng vào một vật chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến .
+ Momen của ngẫu lực : M = Fd ( F là độ lớn của mỗi lực, d là khoảng cách giữa hai giá của hai lực trong ngẫu lực ) .
+ Momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẵng chứa ngẫu lực .

7. Giải bài tập SGK

Bài 1 (trang 99 SGK Vật Lý 10): Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Lời giải:

Điều kiện cân đối của một vật chịu tác dụng của hai lực là hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều

Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi (ảnh 4)

Bài 2 (trang 99 SGK Vật Lý 10): Trọng tâm của một vật là gì? Trình bày phương pháp xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng bằng thực nghiệm.

Lời giải:

Trọng tâm của một vật là điểm đặt của trọng tải tác dụng lên vật đó .
Phương pháp xác lập trọng tâm của vật phẳng mỏng dính bằng thực nghiệm :
Buộc dây vào một lỗ nhỏ A ở mép của vật rồi treo vật thẳng đứng. Khi vật nằm cân đối, dùng bút lưu lại phương của sợi dây AA ‘ đi qua vật, trên vật. Tiếp theo, buộc dây vào một lỗ khác A, vào lỗ B ví dụ điển hình. Khi vật nằm cân đối, đánh dâu phương sợi dây BB ‘ qua vật .
Giao điểm của hai đoạn thẳng lưu lại trên vật AA ‘ và BB ‘ chính là trọng tâm G của vật .

Bài 3 (trang 100 SGK Vật Lý 10) : Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng.

Lời giải:

Đối với những vật phẳng mỏng dính có dạng hình học đối xứng : hình tròn trụ tam giác đều, hình vuông vắn, hình chữ nhật thì trọng tâm của vật là tâm đối xứng của vật ( tâm hình tròn trụ, giao điểm những đường phân giác, giao điểm hai đường chéo … ) .

Bài 4 (trang 100 SGK Vật Lý 10): Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy.

Lời giải:

Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy :
– Trượt hai vecto lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy .
– Áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực .

Bài 5 (trang 100 SGK Vật Lý 10): Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là gì?

Lời giải:

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là:

– Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng qui .
– Hợp lực của hai lực phải cân đối với lực thứ ba :

Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi (ảnh 5)

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon