Khi đo điện áp người ta dùng dụng cụ nào

articlewriting1

Đo điện áp người ta dùng dụng cụ gì?

Câu hỏi : Đo điện áp người ta dùng dụng cụ gì?

A. Ampe kếB. Oát kếC. Vôn kếD. Cả 3 đáp án trên Đáp án C – Hướng dẫn giải Đo điện áp người ta dùngVôn kế Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 9 năm 2020 – Trường THCS Lê Lợi Lớp 9 Công nghệ Lớp 9 – Công nghệ Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp mà em cho là đúng : Đồng hồ dùng để đo điện áp mạch điện là gì ? A. Ampe kế B. Ôm kế. C. Oát kế D. Vôn kế. Người ta dùng dụng cụ nào để nhận ra từ trường ?A. Dùng ampe kếB. Dùng vôn kếC. Dùng áp kế .D. Dùng kim nam châm hút có trục quay. Để đo hiệu suất tiêu thụ trung bình trên điện trở trên một mạch mắc tiếp nối đuôi nhau ( chưa lắp sẵn ) gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện, người ta dùng thêm 1 bảng mạch ; 1 nguồn điện xoay chiều ; 1 ampe kế ; 1 vôn kế và thực thi những bước sau a. nối nguồn điện với bảng mạch a. lắp điện trở, cuộn dây, tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau trên bảng mạch b. bật công tắc nguồn nguồn c. mắc ampe kế tiếp nối đuôi nhau với đoạn mạch d. lắp vôn kế song song hai đầu điện trở e. đọc giá trị trên vôn kế và ampe kế g. tính hiệu suất tiêu thụ trung bình Sắp xếp theo thứ tự đúng những bước trên A. a, c, b, d, e, f, g. B. a, c, f, b, d, e, g. C. b, d, e, f, a, c, g. D. b, d, e, a, c, f, g.

Để đo hiệu suất tiêu thụ trung bình trên điện trở trên một mạch mắc tiếp nối đuôi nhau ( chưa lắp sẵn ) gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện, người ta dùng thêm 1 bảng mạch ; 1 nguồn điện xoay chiều ; 1 ampe kế ; 1 vôn kế và thực thi những bước sau a. nối nguồn điện với bảng mạch a. lắp điện trở, cuộn dây, tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau trên bảng mạch b. bật công tắc nguồn nguồn c. mắc ampe kế tiếp nối đuôi nhau với đoạn mạch d. lắp vôn kế song song hai đầu điện trở e. đọc giá trị trên vôn kế và ampe kế g. tính hiệu suất tiêu thụ trung bình Sắp xếp theo thứ tự đúng những bước trên A. a, c, b, d, e, f, g. B. a, c, f, b, d, e, g. C. b, d, e, f, a, c, g. D. b, d, e, a, c, f, g. Để đo hiệu suất tiêu thụ trên điện trở được mắc trên một mạch RLC tiếp nối đuôi nhau ( chưa lắp sẵn ), người ta dùng 1 điện trở, 1 tụ điện, 1 cuộn dây, 1 bảng mạch, 1 nguồn điện xoay chiều, 1 ampe kế xoay chiều, 1 vôn kế xoay chiều, dây nối rồi triển khai những bước sau : ( a ) nối nguồn điện với bảng mạch ( b ) lắp điện trở, cuộn dây, tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau trên bảng mạch ( c ) bật công tắc nguồn nguồn ( d ) mắc ampe kế xoay chiều tiếp nối đuôi nhau với đoạn mạch ( e ) mắc vôn kế xoay chiều song song với điện trở ( f ) đọc giá trị trên vôn kế và ampe kế ( g ) tính hiệu suất tiêu thụ Sắp xếp theo thứ tự đúng những bước trên

A. a, c, b, d, e, f, g

B. a, c, f, b, d, e, g

C. b, d, e, f, a, c, g

D. b, d, e, a, e, f, g

Để đo hiệu suất tiêu thụ trên điện trở được mắc trên một mạch RLC tiếp nối đuôi nhau ( chưa lắp sẵn ), người ta dùng 1 điện trở, 1 tụ điện, 1 cuộn dây, 1 bảng mạch, 1 nguồn điện xoay chiều, 1 ampe kế xoay chiều, 1 vôn kế xoay chiều, dây nối rồi triển khai những bước sau : ( a ) nối nguồn điện với bảng mạch ( b ) lắp điện trở, cuộn dây, tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau trên bảng mạch ( c ) bật công tắc nguồn nguồn ( d ) mắc ampe kế xoay chiều tiếp nối đuôi nhau với đoạn mạch ( e ) mắc vôn kế xoay chiều song song với điện trở ( f ) đọc giá trị trên vôn kế và ampe kế ( g ) tính hiệu suất tiêu thụ Sắp xếp theo thứ tự đúng những bước trên

A. a, c, b, d, e, f, g

B. a, c, f, b, d, e, g

C. b, d, e, f, a, c, g

D. b, d, e, a, e, f, g

Đo điện áp người ta dùng : A. Ampe kế B. Oát kế C. Vôn kế D. Cả 3 đáp án trên Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp mà em cho là đúng : Đồng hồ dùng để đo điện áp mạch điện là gì ? A. Ampe kế B. Ôm kế. C. Oát kế D. Vôn kế. Tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp ? Tại sao trên vỏ những máy biến áp cần phải có Vôn kế và ampe kế ? Để đo điện áp của mạch điện ta dùng dụng cụ

Dụng cụ nào dùng để đo điện áp Là vôn kế

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon