Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 11 (có đáp án): Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

articlewriting1
KH%25C3%258D%2BQUY%25E1%25BB%2582N.%2BS%25E1%25BB%25B0%2BPH%25C3%2582N%2BB%25E1%25BB%2590%2BNHI%25E1%25BB%2586T%2B%25C4%2590%25E1%25BB%2598%2BKH%25C3%2594NG%2BKH%25C3%258D%2BTR%25C3%258AN%2BTR%25C3%2581I%2B%25C4%2590%25E1%25BA%25A4T

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 11 ( có đáp án ) :

Khí quyển. Sự phân bổ nhiệt độ không khí trên Trái Đất

( Phần 1 )

Câu 1 : Tầng không khí ở đó hình thành những khối khí khác nhau gọi làA. Tầng binh lưu. B. Tầng đối lưu .C. Tầng giữa. D. Tầng ion .

Hiển thị đáp án

Đáp án : BGiải thích : Mục I, SGK / 39 địa lí 10 cơ bản .Câu 2 : Ở mỗi bán cầu, từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao lần lượt là những khối khíA. Chí tuyến, cực, ôn đới, xích đạo .B. Cực, chí tuyến, ôn đới, xích đạo .C. Xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực .D. Cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo .

Hiển thị đáp án

Đáp án : CGiải thích : Mục I, SGK / 40 địa lí 10 cơ bản .Câu 3 : Khối khí có đặc điểm rất nóng làA. Khối khí cực .B. Khối khí ôn đớiC. Khối khí chí tuyến .D. Khối khí xích đạo .

Hiển thị đáp án

Đáp án : CGiải thích : Mục I, SGK / 40 địa lí 10 cơ bản .Câu 4 : Khối khí có đặc điểm ” lạn ” làA. Khối khí cực .B. Khối khí ôn đới .C. Khối khí chí tuyến .D. Khối khí xích đạo .

Hiển thị đáp án

Đáp án : BGiải thích : Mục I, SGK / 40 địa lí 10 cơ bản .Câu 5 : Gió Mậu Dịch ( khối khí chí tuyến hải dương ) tác động ảnh hưởng vào nước ta quanh năm. Khối khí này có kí hiệu làA. Am. B. Ac. C. Pm. D. Pe .

Hiển thị đáp án

Đáp án : CGiải thích : Gió Mậu Dịch ( khối khí chí tuyến hải dương ) là loại gió thổi tiếp tục trong vùng nội chí tuyến. Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên chịu tác động ảnh hưởng của gió Mậu Dịch quanh năm. Khối khí này có kí hiệu là Pm .Câu 6 : Vào mùa đông, gió mùa Đông Bắc ( khối khí ôn đới lục địa ) đem không khí lạnh đến nước ta. Khối khí này có kí hiệu làA. Am. B. Ac. C. Pm. D. Pe .

Hiển thị đáp án

Đáp án : DGiải thích : Vào mùa đông, gió mùa Đông Bắc ( khối khí ôn đới lục địa ) thổi vào nước ta mang theo không khí lạnh đến nước ta và gây nên một mùa động lạnh ở miền Bắc. Khối khí này có kí hiệu là Pe .Câu 7 : Vào nửa sau mùa hạ, gió mùa Tây nam ( khối khí xích đạo hải dương ) vào nước ta gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên. Khối khí này có kí hiệu làA. Em. B. Am. C. Pm. D. Tm ..

Hiển thị đáp án

Đáp án : AGiải thích : Vào nửa sau mùa hạ, gió mùa Tây Nam ( khối khí xích đạo hải dương ) thổi vào nước ta gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên. Khối khí này có kí hiệu là Em .Câu 8 : Frông khí quyển làA. mặt phẳng ngăn cách giữa hai khối khí chuyển dời ngược chiều nhau .B. mặt phẳng ngăn cách giữa hai khối khí độc lạ nhau về đặc thù hóa học .C. về mặt ngăn cách giữa hai khối khí độc lạ nhau về đặc thù vật lý .D. mặt phẳng ngăn cách giữa một khối khí với mặt đất nơi khối khí đó hình thành ..

Hiển thị đáp án

Đáp án : CGiải thích : Mục I, SGK / 40 địa lí 10 cơ bản .Câu 9 : Vào mùa đông, đi trước gió mùa đông bắc ( khổi khí hậu ôn đới lục địa Pc ) đem không khí lạnh tràn vào nước ta làA. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí cực và khối khí ôn đới ( frông địa cực FA ) .B. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến ( frông ôn đới FP ) .C. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo .D. mặt phẳng tiếp xúc giữa 2 khối khí xích đạo ở hai bán cầu ( dải quy tụ nhiệt đới gió mùa ) .

Hiển thị đáp án

Đáp án : BGiải thích : Vào thời kì mùa đông, trước khi gió mùa đông bắc đem không khí lạnh tràn vào nước ta là có sự hoạt động giải trí của frong ôn đới ( kí hiệu FP ) do mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến .Câu 10 : Vào nửa sau mùa hạ đi trước gió mùa tây-nam ( khối khí xích đạo hải dương ) đem mưa vào nước ta làA. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí cực và khối khí ôn đới ( frông địa cực FA ) .B. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến ( frông ôn đới FP ) .C. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo .D. mặt phẳng tiếp xúc giữa hai khối khí xích đạo ở hai bán cầu ( dải quy tụ nhiệt đới gió mùa ) .

Hiển thị đáp án

Đáp án : DGiải thích : Vào nửa sau mùa hạ, trước khi có gió mùa tây nam hoạt động giải trí đem mưa lớn đến nước ta thì có sự hoạt động giải trí của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa do mặt phẳng tiếp xúc giữa hai khối khí xích đạo ở hai bán cầu gây ra mưa ở nước ta .Câu 11 : Không khí nằm ở hai bên frông có sự độc lạ cơ bản vềA. tinh chất lí học .B. tinh chất hóa học .C. hướng hoạt động .D. mức độ ô nhiễm .

Hiển thị đáp án

Đáp án : AGiải thích : Mục I, SGK / 40 địa lí 10 cơ bản .Câu 12 : Vào mùa hạ dải quy tụ nhiệt đới gió mùa gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta dải quy tụ nhiệt đới gió mùa được hình thành do sự tiếp xúc của 2 khối khí làA. ôn đới hải dương và chí tuyến hải dương .B. chí tuyến hải dương và chí tuyến lục địa .C. chí tuyến hải dương và xích đạo hải dương .D. xích đạo hải dương bán cầu Bắc và xích đạo hải dương bán cầu Nam .

Hiển thị đáp án

Đáp án : DGiải thích : Vào mùa hạ dải quy tụ nhiệt đới gió mùa gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta dải quy tụ nhiệt đới gió mùa được hình thành do sự tiếp xúc của 2 khối khí là xích đạo hải dương bán cầu Bắc và xích đạo hải dương bán cầu Nam .Câu 13 : Bức xạ mặt trời trong quy trình tới mặt phẳng toàn cầu được phân loại thành nhiều bộ phận chiếm tỉ lệ lớn nhất là bộ phậnA. tới khí quyển sổ lại phản hồi và khoảng trống .B. được mặt phẳng toàn cầu hấp thụ .C. được khí quyển hấp thụD. tới mặt phẳng toàn cầu rồi lại phản hồi và khoảng trống .

Hiển thị đáp án

Đáp án : BGiải thích : Mục II ( hình 11.2 ), SGK / 41 địa lí 10 cơ bản .Câu 14 : Nguồn nhiệt đa phần cung ứng cho không khí ở tầng đối lưu làA. do khí quyển hấp thụ trực tiếp từ bức xạ mặt trời .B. nhiệt của mặt phẳng toàn cầu được mặt trời đốt nóng .C. do những phản ứng hóa học từ trong lòng đất .D. do hoạt động giải trí sản xuất và hoạt động và sinh hoạt của con người .

Hiển thị đáp án

Đáp án : BGiải thích : Mục II, SGK / 41 địa lí 10 cơ bản .Câu 15 : Nhiệt lượng do Mặt Trời mang đến mặt phẳng toàn cầu, lớn nhất ởA. Xích đạo. B. Chí tuyến. C. Vòng cực. D. Cực .

Hiển thị đáp án

Đáp án : AGiải thích : Mục II, SGK / 41 địa lí 10 cơ bản .Câu 16 : Nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 20 o lớn hơn ở xích đạo là doA. Góc chiếu của tia bức xạ mặt trời ở vĩ độ 20 o lớn hơn ở xích đạo .B. Không khí ở vĩ độ 20 o trong hơn không khí ở xích đạo .C. Bề mặt toàn cầu ở vĩ độ 20 o trơ trụi và ít đại lượng hơn mặt phẳng toàn cầu ở xích đạo .D. Tầng khí quyển ở vĩ độ 20 o mỏng dính hơn tầng khí quyển ở xích đạo .

Hiển thị đáp án

Đáp án : CGiải thích : Nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 20 o lớn hơn ở xích đạo là do ở xích đạo hầu hết diện tích quy hoạnh là đại dương, biển và có nhiều rừng nên khí hậu điều hòa, còn mặt phẳng toàn cầu ở vĩ độ 20 o trơ trụi, có diện tích quy hoạnh hoang mạc và ít đại lượng hơn nên nhiệt độ trung bình năm cao hơn .Câu 17 : Biên độ nhiệt độ năm ở những vĩ độ trên mặt phẳng toàn cầu biến thiên theo khunh hướngA. tăng dần từ xích đạo đến chí tuyến, sau đó giảm dần từ chí tuyến lên cực .B. tăng dần từ xích đạo lên cực .C. giảm dần từ xích đạo đến chí tuyến sau đó tăng dần từ chí tuyến lên cực .D. giảm dần từ xích đạo lên cực .

Hiển thị đáp án

Đáp án : BGiải thích : Mục II ( bảng 11 ), SGK / 41 địa lí 10 cơ bản .Câu 18 : Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa vìA. đại dương là nơi chứa nước nên thoáng mát hơn lục địa .B. mặt phẳng những lục địa ngồi lên nhận được nhiều nhiệt hơn đại dương .C. đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn nước .D. độ cao trung bình của những lục địa lớn hơn độ cao trung bình của những đại dương .

Hiển thị đáp án

Đáp án : CGiải thích : Đại dương có biện độ nhiệt nhỏ vì năng lực hấp thụ nhiệt của đại dương là nhỏ. Phần lớn nhiệt đến đại dương bị phản xạ trở lại môi trường tự nhiên nên lượng nhiệt hấp thụ được cũng nhỏ, còn lục địa lượng nhiệt hấp thụ được vào ban ngày là rất lớn làm cho mặt phẳng lúc địa nhiệt độ tăng rất nhanh. Khi đêm về vận tốc mất nhiệt trên mặt phẳng lục địa cũng nhanh vì vậy biên độ xê dịch nhiệt lớn .Câu 19 : Nhiệt độ không khí biến hóa theo bờ đông và bờ Tây những lục địa doA. hai bờ Đông và Tây của những lục địa có độ cao khác nhau .B. chính sách gió thổi ở hai bờ Đông và Tây những lục địa khác nhau .C. hai bờ Đông và Tây của lục địa có góc chiếu của Tia bức xạ mặt trời khác nhau .D. tác động ảnh hưởng của những dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau .

Hiển thị đáp án

Đáp án : DGiải thích : Nhiệt độ không khí biến hóa theo bờ đông và bờ Tây những lục địa do ảnh hưởng tác động của những dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau. Ví dụ : Ở phía Tây châu Âu có hoạt động giải trí của dòng biển nóng và gió Tây ôn đới nên có mưa nhiều, khí hậu điều hòa, biên độ nhiệt nhỏ còn càng vào sâu trong trong nước biên độ nhiệt càng lớn, khô hạn, ít mưa, …Câu 20 : Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vìA. càng lên cao không khí càng loãng bức xạ mặt đất càng mạnh .B. càng lên cao không khí càng loãng bức xạ Mặt trời càng giảm .C. càng lên cao lượng mưa càng lớn làm giảm nhiệt .D. càng lên cao gió thổi càng mạnh lên càng lạnh .

Hiển thị đáp án

Đáp án : AGiải thích : Mục II, SGK / 43 địa lí 10 cơ bản .

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 11 ( có đáp án ) : Khí quyển. Sự phân bổ nhiệt độ không khí trên Trái Đất ( Phần 2 )

Câu 1 : Nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất có đặc điểmA. Cao nhất ở vùng chí tuyến và thấp dần về hai phíaB. Cao nhất ở xích đạo và giảm dần về hai cựcC. Chênh lệch trong vùng nội tuyến là rất lớnD. Vùng cực có nhiệt độ cao hơn vùng ôn đới

Hiển thị đáp án

Đáp án A. Giải thích : SGK / 41, địa lí 10 cơ bản .Câu 2 : Nguồn nhiệt đa phần cung ứng cho không khí ở tầng đối lưu làA. do khí quyển hấp thụ trực tiếp từ bức xạ mặt trời .B. nhiệt của bề mặt Trái Đất được mặt trời đốt nóng .C. do những phản ứng hóa học từ trong lòng đất .D. do hoạt động giải trí sản xuất và hoạt động và sinh hoạt của con người .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : SGK / 41, địa lí 10 cơ bản .Câu 3 : Vào nửa sau mùa hạ đi trước gió mùa tây-nam ( khối khí xích đạo hải dương ) đem mưa vào nước ta là :A. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí cực và khối khí ôn đới ( frông địa cực FA ) .B. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến ( frông ôn đới FP ) .C. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo .D. mặt phẳng tiếp xúc giữa hai khối khí xích đạo ở hai bán cầu ( dải quy tụ nhiệt đới gió mùa ) .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích : SGK / 40, địa lí 10 cơ bản .Câu 4 : Bức xạ mặt trời trong quy trình tới bề mặt Trái Đất được phân loại thành nhiều bộ phận chiếm tỉ lệ lớn nhất là bộ phậnA. tới khí quyển sổ lại phản hồi và khoảng trống .B. được bề mặt Trái Đất hấp thụ .C. được khí quyển hấp thụD. tới bề mặt Trái Đất rồi lại phản hồi và khoảng trống .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : SGK / 41, địa lí 10 cơ bản .Câu 5 : Nguồn cung ứng nhiệt hầu hết cho bề mặt Trái Đất làA. Từ những vụ phun trào của núi lửaB. Bức xạ Mặt TrờiC. Năng lượng từ sự phân huỷ những chất phóng xạ trong lòng đấtD. Các hoạt động giải trí sản xuất của con người

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : SGK / 41, địa lí 10 cơ bản .Câu 6 : Vào mùa đông, đi trước gió mùa đông bắc ( khổi khí hậu ôn đới lục địa Pc ) đem không khí lạnh tràn vào nước ta làA. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí cực và khối khí ôn đới ( frông địa cực FA ) .B. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến ( frông ôn đới FP ) .C. mặt phẳng tiếp xúc giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo .D. mặt phẳng tiếp xúc giữa 2 khối khí xích đạo ở hai bán cầu ( dải quy tụ nhiệt đới gió mùa ) .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : SGK / 40, địa lí 10 cơ bản .Câu 7 : Đặc điểm nào dưới đây không phải là của tầng đối lưuA. Là tầng có chiều dày nhỏ nhất so với bốn tầng còn lại .B. Độ dày của tầng có tính như nhau cao ở mọi khu vực .C. Là nơi tập trung chuyên sâu phần đông khối lượng không khí của khí quyển .D. Không khí trong tầng hoạt động hầu hết theo chiều thẳng đứng .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : SGK / 39, địa lí 10 cơ bản .Câu 8 : Không khí ở tầng ngoài có đặc điểm nào dưới đây ?A. Rất loãng, thành phần đa phần là hiđrô và ôxi .B. Rất loãng, thành phần hầu hết là hêli và hiđrô .C. Không khác so với tầng bình lưu .D. Rất giống không khí trên Mặt Trời .

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích : SGK / 39, địa lí 10 cơ bản .Câu 9 : Vào mùa hạ giải quy tụ nhiệt đới gió mùa gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta, giải quy tụ nhiệt đới gió mùa được hình thành do sự tiếp xúc của 2 khối khí làA. ôn đới hải dương và chí tuyến hải dương .B. chí tuyến hải dương và chí tuyến lục địa .C. chí tuyến hải dương và xích đạo hải dương .D. xích đạo hải dương bán cầu Bắc và xích đạo hải dương bán cầu Nam .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích : SGK / 40, địa lí 10 cơ bản .Câu 10 : Nhiệt độ không khí biến hóa theo bờ Đông và bờ Tây những lục địa doA. hai bờ Đông và Tây của những lục địa có độ cao khác nhau .B. chính sách gió thổi ở hai bờ Đông và Tây những lục địa khác nhau .C. hai bờ Đông và Tây của lục địa có góc chiếu của tia bức xạ mặt trời khác nhau .D. ảnh hưởng tác động của những dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích :- Phần lớn những dòng biển nóng nằm ở bờ Đông lục địa và xuất phát từ những vùng vĩ độ thấp ở vùng nhiệt đới gió mùa ( khí hậu ấm, nền nhiệt cao ) chảy lên những vùng vĩ độ cao ( ôn đới và hàn đới ) mang theo lượng nhiệt lớn => làm tăng nhiệt độ không khí ở những vùng đất ven bờ nơi chúng đi qua .- Dòng biển lạnh nằm ở bờ Tây lục địa. Một số dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực ( khí hậu nóng bức ) chảy về vùng ôn đới, một sổ khác từ vùng ôn đới chảy về phía Xích đạo nên nhiệt độ dòng nước thấp => làm giảm nhiệt độ những vùng đất ven bờ nơi chúng đi qua .=> Do vậy, bờ Đông lục địa thường có nhiệt độ cao hơn ở bờ TâyCâu 11 : Các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau nên tác động ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố nào dưới đây ?A. Thảm thực vật .B. Chế độ gió .C. Nhiệt độ không khí .D. Tài nguyên món ăn hải sản .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích :- Phần lớn những dòng biển nóng nằm ở bờ Đông lục địa và xuất phát từ những vùng vĩ độ thấp ở vùng nhiệt đới gió mùa ( khí hậu ấm, nền nhiệt cao ) chảy lên những vùng vĩ độ cao ( ôn đới và hàn đới ) mang theo lượng nhiệt lớn làm tăng nhiệt độ không khí ở những vùng đất ven bờ nơi chúng đi qua .- Dòng biển lạnh nằm ở bờ Tây lục địa. Một số dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực ( khí hậu lạnh ngắt ) chảy về vùng ôn đới, một sổ khác từ vùng ôn đới chảy về phía Xích đạo nên nhiệt độ dòng nước thấp làm giảm nhiệt độ những vùng đất ven bờ nơi chúng đi qua .Kết luận : Như vây, những dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau nên tác động ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố nhiệt độ không khí .Câu 12 : Khu vực có nhiệt độ trung bình năm cao nhất trên Trái Đất không phải ở Xích đạo mà ở vùng chí tuyến bán cầu Bắc hầu hết doA. tỉ lệ diện tích quy hoạnh lục địa ở khu vực xích đạo nhỏ, mưa nhiều .B. khu vực xích đạo có tầng đối lưu dày .C. Xích đạo là vùng có nhiều rừng .D. Xích đạo quanh năm có góc nhập xạ lớn .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : Khu vực có nhiệt độ trung bình năm cao nhất trên Trái Đất không phải ở Xích đạo mà ở vùng chí tuyến bán cầu Bắc hầu hết do :- Ở Xích đạo có mặt phẳng đệm hầu hết là đại dương tỉ lệ diện tích quy hoạnh lục địa nhỏ, mưa nhiều và những cánh rừng rậm nhiệt đới gió mùa nên không khí ẩm, chứa nhiều hơi nước và được điều hòa hơn .- Ở vùng chí tuyến bán cầu Bắc có mặt phẳng đệm hầu hết là lục địa trơ trụi, ít đại dương nên mặt đất hấp thụ nhiệt lớn, không khí khô ; đây còn là nơi ngự trị của những khối khí chí tuyến khắc nghiệt, đẩy gió lên cao khiến lượng mưa nơi này rất ít nên nền nhiệt độ cao .Câu 13 : Do sự hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt của đất nhanh hơn nước nênA. đại dương có biên độ nhiệt nhỏ hơn lục địa .B. đại dương có biên độ nhiệt lớn hơn lục địa .C. ở biển khi nào cũng nóng vào ban ngày và mát về đêm .D. ở lục địa có nền nhiệt thấp hơn trên những biển, đại dương .

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích : Do sự hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt của đất nhanh hơn nước nên đại dương có biên độ nhiệt nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn .- Đất hấp thu nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn .- Nước hấp thụ nhiệt chậm hơn nhưng tỏa nhiệt cũng chậm hơn .Câu 14 : Trong khí quyển Trái Đất, tầng có tính năng phản hồi sóng vô tuyến từ mặt đất truyền lên làA. Tầng giữa .B. Tầng nhiệt .C. Tầng ngoài .D. Tầng bình lưu .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : Trong khí quyển Trái Đất, tầng có công dụng phản hồi sóng vô tuyến từ mặt đất truyền lên là tầng nhiệt .Câu 15 : Do sự tiếp xúc của khối khí Xích đạo hải dương bán cầu Bắc và xích đạo hải dương bán cầu Nam nên ở nước ta có mưa rất lớn vào mùa nào dưới đây ?A. Mùa xuân .B. Mùa hạ .C. Mùa thu .D. Mùa đông .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu nên vào mùa hạ dải quy tụ nhiệt đới gió mùa vận động và di chuyển lên phía Bắc và quét qua chủ quyền lãnh thổ nước ta, gây mưa cho cả nước. Dải quy tụ nhiệt đới gió mùa hình thành do sự tiếp xúc của khối khí xích đạo ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam ( cùng đặc thù nóng ẩm và có hướng gió khác nhau ) .Câu 16 : Nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất có khuynh hướng giảm dần từ vùng vĩ thấp về những vĩ độ cao đa phần doA. Càng về vùng vĩ độ cao thời hạn được Mặt Trời chiếu sáng trong năm càng ít .B. Càng về vùng vĩ độ cao thì góc nhập xạ trong năm càng nhỏ .C. Tầng đối lưu ở vùng vĩ độ cao mỏng dính hơn ở vùng vĩ độ thấp .D. Càng lên vĩ độ cao lượng nước trên mặt đất càng nhiều .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : Nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất có khuynh hướng giảm dần từ vùng vĩ thấp về những vĩ độ cao hầu hết do càng về vùng vĩ độ cao thì góc nhập xạ trong năm càng nhỏ .Câu 17 : Bề mặt tiếp xúc của 2 khối khí nào sau đây gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta vào mùa hạ ?A. Ôn đới hải dương và chí tuyến hải dương .B. Chí tuyến hải dương và chí tuyến lục địa .C. Chí tuyến hải dương và xích đạo hải dương .D. Xích đạo hải dương bán cầu Bắc và xích đạo hải dương bán cầu Nam .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích : Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu nên vào mùa hạ dải quy tụ nhiệt đới gió mùa vận động và di chuyển lên phía Bắc và quét qua chủ quyền lãnh thổ nước ta, gây mưa cho cả nước. Dải quy tụ nhiệt đới gió mùa hình thành do sự tiếp xúc của khối khí xích đạo ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam ( cùng đặc thù nóng ẩm và có hướng gió khác nhau ) .Câu 18 : Khối khí ôn đới lục địa thổi vào nước ta vào thời hạn nào ?A. Đầu mùa xuân .B. Đầu mùa hạ .C. Đầu mùa thu .D. Đầu mùa đông .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích : Đầu mùa đông, khối khí phương Bắc xuất phát từ áp cao Xibia ( mát mẻ ) ở vùng chủ quyền lãnh thổ phía bắc Trung Quốc vận động và di chuyển vào nước ta với đặc thù lạnh khô -> gọi là gió mùa đông bắc. Đây là đặc điểm của khối khí ôn đới lục địa .Câu 19 : Các thành phần vật chất rắn trong tầng đối lưu có công dụng :A. Hấp thụ hầu hết tia từ ngoại từ Mặt Trời .B. Hấp thụ một phần bức xạ Mặt Trời .C. Là hạt nhân ngưng tụ để hơi nước đọng lại xung quanh .D. Là tác nhân quan trọng làm cho nhiệt độ tầng đối lưu giảm theo độ cao .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : Các thành phần vật chất rắn trong tầng đối lưu có công dụng là hạt nhân ngưng tụ để hơi nước đọng lại xung quanh .Câu 20 : Vào thời hạn đầu mùa đông nước ta chịu tác động ảnh hưởng của khối khí :A. Địa cực lục địa .B. Ôn đới lục địa .C. Ôn đới hải dương .D. Chí tuyến lục địa .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : Đầu mùa đông, khối khí phương Bắc xuất phát từ áp cao Xibia ( lạnh lẽo ) ở vùng chủ quyền lãnh thổ phía bắc Trung Quốc chuyển dời vào nước ta với đặc thù lạnh khô -> gọi là gió mùa đông bắc. Đây là đặc điểm của khối khí ôn đới lục địa .Câu 21 : Biên độ nhiệt độ năm ở những vĩ độ trên bề mặt Trái Đất biến thiên theo khunh hướngA. tăng dần từ xích đạo đến chí tuyến, sau đó giảm dần từ chí tuyến lên cực .B. tăng dần từ xích đạo lên cực .C. giảm dần từ xích đạo đến chí tuyến sau đó tăng dần từ chí tuyến lên cực .D. giảm dần từ xích đạo lên cực .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : Biên độ nhiệt độ năm ở những vĩ độ trên bề mặt Trái Đất biến thiên theo khunh hướng tăng dần từ xích đạo lên cực .Câu 22 : Cho bảng số liệu :VĨ ĐỘ ĐỊA LÝ VÀ NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở NƯỚC TAbai 11 2 1Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về bảng số liệu trên ?A. Nhiệt độ trung bình năm nước ta giảm dần từ Bắc vào Nam .B. Bảng số liệu biểu lộ sự biến hóa nhiệt độ theo kinh độ .C. Nhiệt độ trung năm của TP. Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh .D. Nhiệt độ trung bình năm nước ta tăng dần từ Nam ra Bắc .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : Bảng số liệu bộc lộ nhiệt độ trung bình năm của những khu vực nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam ( từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp )- Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam ( TP Lạng Sơn : 21,20 C ; TP.Hồ Chí Minh : 27,10 C ) => Các nhận xét A, B và D đều sai .- Sự biến hóa nhiệt độ theo vĩ độ : nhiệt độ tăng dần từ vĩ độ cao đến vĩ độ thấp. Nhiệt độ trung bình năm của TP. Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh ( Thành Phố Hà Nội : 23,50 C ; TP.Hồ Chí Minh : 27,10 C ). Như vậy, ý C đúng .Câu 23 : Tầng nhiệt có tính năng phản hồi sóng vô tuyến từ mặt đất truyền lên do :A. Không khí ở tầng nay rất loãng .B. Nhiệt độ ở tầng nay rất thấp .C. Trong tầng có chứa nhiều ion .D. Nhiệt độ ở tầng nay rất cao .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : Tầng nhiệt có tính năng phản hồi sóng vô tuyến từ mặt đất truyền lên do trong tầng có chứa nhiều ion .Câu 24 : Cho bảng số liệu :VĨ ĐỘ ĐỊA LÝ VÀ NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở NƯỚC TAbai 11 2 2Nhận xét nào dưới đây không đúng về bảng số liệu trên ?A. Nhiệt độ trung bình năm nước ta tăng dần từ Bắc vào Nam .B. Bảng số liệu biểu lộ sự biến hóa nhiệt độ theo vĩ độ .C. Nhiệt độ trung năm của TP.HN thấp hơn TP. Hồ Chí Minh .D. Nhiệt độ trung bình năm nước ta tăng dần từ Nam ra Bắc .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích : Bảng số liệu biểu lộ nhiệt độ trung bình năm của những khu vực nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam ( từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp )- Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam ( Thành Phố Lạng Sơn : 21,20 C ; TP. Hồ Chí Minh : 27,10 C ) => Nhận xét A, B đúng và nhận xét D không đúng .- Nhiệt độ trung bình năm của Thành Phố Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh ( TP. Hà Nội : 23,50 C ; TP.Hồ Chí Minh : 27,10 C ) => Nhận xét C đúng .Câu 25 : Nguyên nhân đa phần khiến độ dày của tầng đối lưu lớn nhất ở xích đạo là do :A. Xích đạo là khu vực có tốc độ tự quay quanh trục lớn nhất nên sinh ra lực li tâm lớn .B. Xích đạo là khu vực có nhiệt độ cao quanh năm nên không khí co và giãn mạnh tạo điều kiện kèm theo cho những hoạt động đứu lưu tăng trưởng lên cao .C. Xích đạo là nơi tập trung chuyên sâu nhiều không khí trên Trái Đất .D. Ở vùng xích đạo có tỉ lệ diện tích quy hoạnh dại dương lớn .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : Nguyên nhân đa phần khiến độ dày của tầng đối lưu lớn nhất ở xích đạo vì xích đạo là khu vực có nhiệt độ cao quanh năm nên không khí co và giãn mạnh tạo điều kiện kèm theo cho những hoạt động đứu lưu tăng trưởng lên cao .Câu 26 : Nếu ở chân núi Phan-xi-pang ( 3143 m ), người ta đo được nhiệt độ là 22,90 C. Vậy, ở đỉnh núi và chân núi phía bên kia của Phan-xi-pang sẽ có nhiệt độ lần lượt làA. 2,10 C và 34,50 C .B. 3,40 C và 33,50 C .C. 40C và 35,50 C .D. 5,20 C và 36,50 C .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích :- Ta biết, ở sườn đón gió không khí ẩm, cứ lên cao 100 m nhiệt độ không khí giảm 0,60 C .+ Số độ giảm đi khi đi từ chân núi lên đỉnh núi sẽ là : ( 3143 x 0,6 ) / 100 = 18,860 C .+ Nhiệt độ tại đỉnh núi phan-xi-pang là : 22,9 – 18,86 = 4,04 ( làm tròn thành 40C ) .- Ở sườn khuất gió không khí khô, cứ xuống 100 m, nhiệt độ không khí tăng 10C .+ Số độ tăng lên khi đi từ đỉnh núi xuống chân núi sẽ là : ( 3143 x 1 ) / 100 = 31,430 C .+ Nhiệt độ tại chân núi phan-xi-pang phía bên kia là : 31,43 + 4,04 = 35,47 ( làm tròn thành 35,50 C ) .Câu 27 : Cho hình vẽ sau :bai 11 2 3

Căn cứ vào hình vẽ, xác lập được độ cao ( h ) của đỉnh núi làA. 4000 m .B. 4100 m .C. 5000 m .D. 4200 m .

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích :- Ta biết, ở sườn đón gió ( AB ), không khí ẩm, cứ lên cao 100 m nhiệt độ không khí giảm 0,60 C. Ở sườn khuất gió ( BC ) không khí khô, cứ xuống 100 m, nhiệt độ không khí tăng 10C. Như vậy, cứ lên cao 100 m, chênh lệch nhiệt độ giữa sườn A và sườn B sẽ là : 10C – 0,60 C = 0,40 C- Qua hình vẽ ta thấy chênh lệch nhiệt độ giữa A và C là : 410C – 250C = 160C=> Độ cao đỉnh núi là : 160C x 100 m / 0,40 C = 4000 m .Câu 28 : Tại sao nhiệt độ không khí đổi khác theo bờ đông và bờ Tây những lục địa ?A. hai bờ Đông và Tây của những lục địa có độ cao khác nhau .B. chính sách gió thổi ở hai bờ Đông và Tây những lục địa khác nhau .C. hai bờ Đông và Tây của lục địa có góc chiếu của Tia bức xạ mặt trời khác nhau .D. tác động ảnh hưởng của những dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích : Nhiệt độ không khí đổi khác theo bờ đông và bờ Tây những lục địa do tác động ảnh hưởng của những dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau .Câu 29 : Vì sao ở đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa ?A. đại dương là nơi chứa nước nên thoáng mát hơn lục địa .B. mặt phẳng những lục địa ngồi lên nhận được nhiều nhiệt hơn đại dương .C. đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn nước .D. độ cao trung bình của những lục địa lớn hơn độ cao trung bình của những đại dương .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa vì đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn nước .Câu 30 : Tại sao nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 200 lớn hơn ở xích đạo ?A. Góc chiếu của tia bức xạ mặt trời ở vĩ độ 200 lớn hơn ở xích đạo .B. Không khí ở vĩ độ 200 trong hơn không khí ở xích đạo .C. Bề mặt Trái Đất ở vĩ độ 200 trơ trụi và ít đại dương hơn bề mặt Trái Đất ở xích đạo .D. Tầng khí quyển ở vĩ độ 200 mỏng mảnh hơn tầng khí quyển ở xích đạo .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : Nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 200 lớn hơn ở xích đạo là do bề mặt Trái Đất ở vĩ độ 200 trơ trụi và ít đại dương hơn bề mặt Trái Đất ở xích đạo .

Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

– Webiste: idialy.com
– Apps CHplay: idialy.com
– youtube.idialy.com
– facebook.idialy.com
– tiktok.idialy.com
– nhom.idialy.com – group.idialy.com – idialy.HLT.vn
– trang.idialy.com – fanpage.idialy.com – dialy.HLT.vn.
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com – Tài liệu Địa Lý miễn phí

………………………………………… Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm. – Webiste : idialy.com – Apps CHplay : idialy.com – youtube.idialy.com – facebook.idialy.com – tiktok.idialy.com – nhom.idialy.com – group.idialy.com – idialy. HLT.vn – trang.idialy.com – fanpage.idialy.com – dialy. HLT.vn.Tải app iDiaLy. com cài vào điện thoại cảm ứng của bạn để không hiện quảng cáo nhéiDiaLy. com – Tài liệu Địa Lý không tính tiền

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon