Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 11 | Hay nhất Giải bài tập Vật Lí lớp 11

articlewriting1

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 11

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Video Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 11 – Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

C1 trang 59 SGK:

a ) Hãy cho biết cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau có đặc thù gì ?

Quảng cáo

b ) Viết công thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch gồm những điện trở R1, R2 và R3 mắc tiếp nối đuôi nhau .
c ) Hiệu điện thế U1, U2, U3 giữa hai đầu những điện trở R1, R2, R3 mắc tiếp nối đuôi nhau có quuan hệ như thế nào ?

Trả lời:

a ) Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau luôn bằng nhau .
b ) Điện trở tương tự của đoạn mạch : Rtđ = R1 + R2 + R3 ( 11.1 )

Quảng cáo

c ) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện thế thành phần. Thật vậy, nếu hai vế của ( 11.1 ) với cường độ dòng điện ta được :
U = U1 + U2 + U3

C2 trang 59 SGK:

a ) Hãy cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu những điện trở R1, R2, R3 mắc song song có đặc thù gì ?
b ) Cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính và I1, I2, I3 chạy qua những mạch rẽ của một đoạn mạch gồm những điện trở R1, R2, R3 mắc song song có mối quan hệ như thế nào ?
c ) Viết công thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch gồm những điện trở R1, R2, R3 mắc song song .

Trả lời:

Quảng cáo

a ) Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở đều bằng nhau U = U1 = U2 = U3 .
b ) Cường độ dòng điện mạch chính I bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua những mạch rẽ : I = I1 + I2 + I3 ( 11.2 )
c ) Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ chứa điện trở và đưa và biểu thức ( 11.2 ) ta có
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11
Suy ra điện trở tương tự của đoạn mạch song song
được tính bằng biểu thức sau :
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

C3 trang 60 SGK: Hãy phân tích và cho biết các điện trở mạch ngoài của mạch điện có sơ đồ hình 11.1 được mắc với nhau như thế nào. Từ đó nêu cách tính điện trở tương đương của mạch ngoài này.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Trả lời:

Quan sát hình 11.1 ta thấy giữa những điện trở chỉ có 1 điểm chung
=> Các điện trở hình 11.1 được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau
=> điện trở tương tự của mạch ngoài là : RN = R1 + R2 + R3

C4 trang 60 SGK: Nhận dạng các đèn Đ1, Đ2 và biến trở Rb được mắc với nhau như thế nào ở mạch ngoài của mạch điện kín đã cho.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Trả lời:

Ta thấy hình 11.2

+ giữa biến trở và đèn Đ2 có một điểm chung => Rb tiếp nối đuôi nhau với Đ2
+ giữa hai đầu đèn Đ1 có 2 điểm chung với mạch gồm biến trở và đèn Đ2
=> ( Rb tiếp nối đuôi nhau với Đ2 ) song song với Đ1

C5 trang 61 SGK: Một mạch điện có sơ đồ hình 11.2, trong đó nguồn điện có suất đện động ε = 12,5V và có điện trở trong r=0,4Ω ; bóng đèn Đ1 có ghi số 12V-6W; bóng đèn Đ2 loại 6V-4,5W; Rb là một biến trở .

Tính cường độ định mức I1, I2 của dòng điện chạy qua mỗi đèn khi những đèn sáng thông thường .

Trả lời:

Cường độ định mức I1, I2 của dòng điện chạy qua mỗi đèn khi những đèn sáng thông thường lần lượt là :
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11
+ Điều chỉnh biến trở Rb để đèn Đ1, Đ2 sáng thông thường thì phải thỏa những điều kiện kèm theo sau :
Ib = I2 = 0,75 A
Ub = U1 – U2 = 12 – 6 = V
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

C6 trang 61 SGK:Tính điện trở R1 và R2 tương ứng của các đèn khi sáng bình thường.

Trong đó nguồn điện có suất điện động Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 = 12,5V
và có điện trở trong r = 0,4Ω; bóng đèn Đ1 có ghi số 12V – 6W; bóng đèn Đ2 loại 6V- 4,5W; Rb là một biến trở.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Trả lời:

Điện trở R1 và R2 tương ứng của những đèn khi sáng thông thường
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

C7 trang 61 SGK: Viết công thức tính công suất Png và hiệu suất H của nguồn điện. Tính công suất Png và hiệu suất H của nguồn điện khi đó.

Trả lời:

Công suất của nguồn : Png = E.I
Hiệu suất của nguồn điện :
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11
UN = U1 = 12V
Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính : I = I1 + I2 = 0,5 + 0,75 = 1,25 A
Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài là : UN = U1 = 12V
→ Công suất Png và hiệu suất H của nguồn điện lần lượt là :
Png = E.I = 12,5. 1,25 = 15,625 W
Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

C8 trang 61 SGK: Có tám nguồn điện cùng lại với cùng suất điện động ε=11,5V và điện trở trong r=1Ω. Mắc các nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm hai dãy song song để thắp sáng bóng đèn loại 6V-6W. Coi rằng bóng đèn có điện trở như khi sáng bình thường.

Tính suất điện động εb và rb của bộ nguồn như đề bài đã cho

Trả lời:

Suất điện động Eb và rb của bộ nguồn .
Eb = m. E = 4.1,5 = 6V và rb = m. r / n = 4. r / 2 = 2 Ω

C9 trang 61 SGK: Có tám nguồn điện cùng lại với cùng suất điện động ε=11,5V và điện trở trong r=1Ω. Mắc các nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm hai dãy song song để thắp sáng bóng đèn loại 6V-6W. Coi rằng bóng đèn có điện trở như khi sáng bình thường.

Viết công thức tính Pb của bộ nguồn, Pi của mỗi nguồn và hiệu điện thế Ui giữa hai cực của mỗi nguồn đó .

Trả lời:

Công suất của bộ nguồn là : Pb = 6.0,75 = 4,5 W
Vì những nguồn giống nhau nên hiệu suất của mỗi nguồn là : Pi = 4,5 / 8 = 0,5625 W
Cường độ dòng điện qua mỗi nguồn là : I1 = I / 2 = 0,75 / 2 = 0,375 A
Hiệu điện thế Ui giữa hai cực của mỗi nguồn :
Ui = E – I.r = 1,5 – 0,375. 1 = 1,125 V
Các bài giải bài tập Vật Lý 11 bài 11 khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-11-phuong-phap-giai-mot-so-bai-toan-ve-toan-mach.jsp
Các loạt bài lớp 11 khác

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon