Mạch điện tử điều khiển có mấy công dụng chính

articlewriting1

28/03/2022 5

B. Tự động hóa các máy móc, thiết bị

Đáp án chính xác

C. Điều khiển các thiết bị dân dụng

D. Điều khiển trò chơi, giải trí

Đáp án đúng: B
Giải thích: Công dụng của mạch điện tử điều khiển:
1. Điều khiển tín hiệu
2. Tự động hóa các máy móc, thiết bị
3. Điều khiển các thiết bị dân dụng
4. Điều khiển trò chơi, giải trí

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Mạch điện tử điều khiển có mấy công dụng nổi bật ? Xem đáp án » 28/03/2022 7

Căn cứ vào đâu để phân loại mạch điện tử điều khiển ? Xem đáp án » 28/03/2022 7

Theo hiệu suất, người ta chia mạch điện tử điều khiển làm mấy loại ? Xem đáp án » 28/03/2022 5

Mạch điện tử nào được phân loại theo mức độ tự động hóa ? Xem đáp án » 28/03/2022 5

Yêu cầu của những loại máy móc tự động hóa lúc bấy giờ là : Xem đáp án » 28/03/2022 4

Theo mức độ tự động hóa, người ta chia mạch điện tử điều khiển làm mấy loại ? Xem đáp án » 28/03/2022 4

Mạch điện tử nào được phân loại địa thế căn cứ vào công dụng ? Xem đáp án » 28/03/2022 3

Công dụng thứ ba của mạch điện tử điều khiển là gì ? Xem đáp án » 28/03/2022 2

Trên thực tiễn, có mấy tiêu chuẩn phân loại mạch điện tử điều khiển ? Xem đáp án » 28/03/2022 2

Theo công dụng, người ta chia mạch điện tử điều khiển làm mấy loại ? Xem đáp án » 28/03/2022 2

Yêu cầu của sản suất lúc bấy giờ là : Xem đáp án » 28/03/2022 1

Công dụng tiên phong của mạch điện tử điều khiển là gì ? Xem đáp án » 28/03/2022 1

Công dụng thứ tư của mạch điện tử điều khiển là gì ? Xem đáp án » 28/03/2022 1

Trong chương trình công nghệ tiên tiến 12, trình làng mấy tiêu chuẩn phân loại mạch điện tử điều khiển ? Xem đáp án » 28/03/2022 1

18/02/2022 48

Đáp án đúng: D
Giải thích: Công dụng của mạch điện tử điều khiển là:
+ Điều khiển tín hiệu
+ Tự động hóa các máy móc, thiết bị
+ Điều khiển các thiết bị dân dụng
+ Điều khiển trò chơi, giải trí

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Theo mức độ tự động hóa, người ta chia mạch điện tử điều khiển làm mấy loại ? Xem đáp án » 18/02/2022 80

Mạch điện tử nào được phân loại theo mức độ tự động hóa ? Xem đáp án » 18/02/2022 60

Theo tính năng, người ta chia mạch điện tử điều khiển làm mấy loại ? Xem đáp án » 18/02/2022 53

Yêu cầu của sản suất lúc bấy giờ là : Xem đáp án » 18/02/2022 45

Trên trong thực tiễn, có mấy tiêu chuẩn phân loại mạch điện tử điều khiển ? Xem đáp án » 18/02/2022 38

Theo hiệu suất, người ta chia mạch điện tử điều khiển làm mấy loại ? Xem đáp án » 18/02/2022 38

Mạch điện tử nào được phân loại địa thế căn cứ vào tính năng ? Xem đáp án » 18/02/2022 37

Công dụng tiên phong của mạch điện tử điều khiển là gì ? Xem đáp án » 18/02/2022 32

Công dụng thứ ba của mạch điện tử điều khiển là gì ? Xem đáp án » 18/02/2022 32

Công dụng thứ hai của mạch điện tử điều khiển là gì ? Xem đáp án » 18/02/2022 31

Công dụng thứ tư của mạch điện tử điều khiển là gì ? Xem đáp án » 18/02/2022 29

Trong chương trình công nghệ tiên tiến 12, ra mắt mấy tiêu chuẩn phân loại mạch điện tử điều khiển ? Xem đáp án » 18/02/2022 26

Yêu cầu của những loại máy móc tự động hóa lúc bấy giờ là : Xem đáp án » 18/02/2022 24

Căn cứ vào đâu để phân loại mạch điện tử điều khiển?

Xem đáp án » 18/02/2022 20

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon