Khoa Toán – Tin học – Sau đại học

articlewriting1

poster tuyển sinh thạc sĩ Toán Giải tích 3

Ngành Toán Giải tích do Bộ môn Giải tích đảm nhiệm. Bộ môn Giải tích có truyền thống cuội nguồn huấn luyện và đào tạo và điều tra và nghiên cứu từ thập niên 1960, đặc biệt quan trọng trong một số ít nghành nghề dịch vụ chính trong Giải tích toán học như Phương trình đạo hàm riêng, Giải tích phi tuyến. Là một đơn vị chức năng chính tiếp đón “ toán triết lý ” hay “ toán thuần túy ” ở Khoa Toán – Tin học, Bộ môn không chỉ hoạt động giải trí trong nghành giải tích hiểu theo nghĩa hẹp mà còn tham gia vào những nghành nghề dịch vụ toán tương quan như tối ưu, thống kê, hình học. Bộ môn đồng thời góp phần vào toán ứng dụng trong những nghành nghề dịch vụ như bài toán ngược, bài toán không chỉnh, phương trình toán lý, cơ học, giải tích số, giải pháp số, khoa học đo lường và thống kê, khoa học dữ liệu, toán kinh tế tài chính, giáo dục toán học, … Một số nghiên cứu và điều tra của cán bộ Bộ môn đã đạt trình độ khoa học quốc tế .
Qua hơn 25 khóa cao học, chương trình Toán Giải tích đã huấn luyện và đào tạo hàng trăm Thạc sĩ. Mỗi năm ngành Toán Giải tích chọn tuyển khoảng chừng 10 tới 15 học viên cao học. Chương trình cao học chính thức lê dài 2 năm, những sinh viên có nhu yếu hoàn toàn có thể lê dài thời hạn. Học viên cần viết một luận văn trong thời hạn nửa năm cuối của chương trình .
Chương trình nhấn mạnh vấn đề khuynh hướng đào tạo và giảng dạy để người tốt nghiệp có năng lực giảng dạy ở những trường cao đẳng ĐH .
Chương trình có những học phần giúp người học có hiểu biết nhiều hơn và sâu hơn về những nội dung toán thường được giảng dạy ở những trường cao đẳng ĐH như Giải tích, Đại số tuyến tính, Thống kê, Phương pháp tính, cùng với học phần về Phương pháp giảng dạy .
Chương trình cung ứng cho người học nền tảng vững vàng về Giải tích và Giải tích số để người học hoàn toàn có thể liên tục điều tra và nghiên cứu và học nghiên cứu sinh .
Chương trình giúp người học có năng lực thao tác ở những đơn vị chức năng nghiên cứu và điều tra và tiến hành ứng dụng .
Chương trình chứa một hầu hết học phần về tính toán số và tạo điều kiện kèm theo cho học viên chọn học những học phần tương quan từ những chuyên ngành khác, giúp kiến thiết xây dựng năng lực làm ứng dụng .
Tháng 4/2021 Bộ giáo dục và huấn luyện và đào tạo phát hành Thông tư cho phép tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành tương thích có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học, mở ra thời cơ cho người tốt nghiệp tham gia giảng dạy toán trung học .

Thông tin thêm

 • Trang web của Phòng đào tạo Sau đại học: https://sdh.hcmus.edu.vn (thông báo tuyển sinh, nhận hồ sơ tuyển sinh, giải đáp thắc mắc, quy chế, …)
 • Trang web Đào tạo Sau đại học của Khoa: https://thanhlybanghevanphong.com/đào-tạo/sau-đại-học
 • Trang web Bộ môn Giải tích : https://sites.google.com/view/math-hcmus-edu-vn-giaitich

Mục tiêu đào tạo

IMG 3792 1

Đào tạo ở trình độ cao hơn ở bậc cử nhân về toán học, đặc biệt quan trọng là Giải tích toán học. Người tốt nghiệp hoàn toàn có thể có đủ điều kiện kèm theo ứng cử vào những vị trí giảng viên toán ở bậc cao đẳng, ĐH .
Cụ thể hơn, chương trình Cao học Toán Giải tích huấn luyện và đào tạo và nâng cao năng lượng cho những người muốn làm những việc sau :

 • làm giảng dạy, điều tra và nghiên cứu ở những trường trung học, cao đẳng, ĐH, TT khoa học kỹ thuật .
 • thao tác trong những ngành khoa học, những ngành kỹ thuật, kinh tế tài chính, hoạch định chủ trương, … cần năng lượng nghiên cứu và phân tích, xử lí những yếu tố phức tạp cao, hoàn toàn có thể sử dụng những chiêu thức toán học .

Những người này sẽ được chuẩn bị sẵn sàng tốt cả về kiến thức và kỹ năng lẫn niềm tin, phong thái thao tác .
Chương trình hướng tới chất lượng, tiên tiến và phát triển, tương thích với nhu yếu của xã hội .

Đặc điểm của chương trình

 • Thời gian học rút ngắn : học viên hoàn toàn có thể đạt phần nhiều số tín chỉ thiết yếu trong vòng 1 tới 1,5 năm học .
 • Cường độ học tập cao và chính qui : khuyến khích học viên học toàn thời hạn tối thiểu là trong năm đầu, hầu hết những học phần học vào ban ngày vào những ngày thao tác .
 • Số tín chỉ bắt buộc thấp ( 4 môn học, 16 tín chỉ ), số còn lại ( tối thiểu 7 môn học, 28 tín chỉ ) học viên có sự lựa chọn tương thích với nguyện vọng của mình .
 • Tạo điều kiện kèm theo cho học viên học những học phần của những ngành cao học khác của Khoa Toán – Tin học, tương thích với những hướng đa ngành : được cho phép học tới 3 học phần, 12 tín chỉ ngoài ngành .
 • Khuyến khích học viên mở màn làm luận văn sớm và không lê dài thời hạn làm luận văn, thực thi luận văn trong vòng 1 năm .

Định hướng chất lượng

 • Giảng viên tham gia giảng dạy là những người đang làm nghiên cứu và điều tra, nhiệt tình giảng dạy và hướng dẫn .
 • Có đủ cán bộ cơ hữu để giảng dạy và hướng dẫn, không phải dựa vào giảng viên thỉnh giảng, mặc dầu cán bộ hướng dẫn không nhất thiết là cán bộ cơ hữu .
 • Thực thi tráng lệ qui chế giảng dạy .

Chuẩn đầu ra cho học viên

 • Kiến thức chung : Có hiểu biết lan rộng ra, nâng cao trong toán học, đủ hiểu biết để giảng dạy những môn toán ở bậc cao đẳng, ĐH ngoài ngành toán .
 • Kiến thức trình độ : Có hiểu biết cụ thể trong một số ít chuyên ngành quan trọng và tiếp xúc với một số ít chuyên ngành khác của Giải tích toán học. Đạt trình độ hiểu biết đương thời trong một đề tài toán học có tương quan tới Giải tích toán học .
 • Kỹ năng mềm : Hình thành và rèn luyện những kỹ năng và kiến thức tự học, tự điều tra và nghiên cứu, hợp tác, trình diễn và công bố khoa học, sử dụng công cụ máy tính, hoàn toàn có thể tham gia vào hội đồng toán học .
 • Kỹ năng ngoại ngữ : Theo quy định đào tạo và giảng dạy trình độ Thạc sĩ do ĐHQG-HCM phát hành, không bị trở ngại ngôn từ khi đọc những tài liệu trình độ bằng tiếng Anh .
 • Thái độ xã hội: Có tư duy và phong cách khoa học, yêu cầu tính chính xác cao trong lập luận và nhận định.

Đối tượng tuyển sinh

Tất cả những người tốt nghiệp ĐH ngành toán ( Toán học, Sư phạm Toán, Toán ứng dụng, Toán tin, Toán thống kê, … ). Người tốt nghiệp ĐH ngành khác toán được xét từng trường hợp một, hoàn toàn có thể được nhu yếu học 1 số ít học phần bổ trợ .
Người tốt nghiệp ĐH điểm trung bình từ 8,0 trở lên được xét tuyển thẳng ; người tốt nghiệp ĐH từ những trường đã được kiểm định quốc tế điểm trung bình từ 7,0 trở lên và người tốt nghiệp chương trình Cử nhân Tài năng được xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn .

Môn thi tuyển và hình thức ôn thi

Trường tuyển sinh 2 đợt trong năm, vào tháng 5 và tháng 10. Thông báo tuyển sinh thường có từ khoảng chừng tháng 2 và tháng 8 hàng năm, đăng trên website của Trường và của Khoa .

 • Môn thi gồm Toán cơ bản ( Đại số tuyến tính + Nhập môn giải tích ) và Giải tích cơ sở ( Nhập môn Giải tích hàm ) .
 • Trước mỗi đợt tuyển sinh có những lớp ôn tập hoặc có cán bộ của Bộ môn đảm nhiệm tương hỗ ôn tập. Đề cương ôn tập cụ thể và một số ít đề thi cũ có ở website Đào tạo Sau ĐH của Khoa .

Cơ hội học bổng khuyến khích học tập

 • Một số học viên được tương hỗ dưới dạng được kí hợp đồng dạy những lớp bài tập hoặc làm trợ giảng, qua đó tích góp kinh nghiệm tay nghề giảng dạy. Học viên mong ước tham gia hãy liên hệ Trưởng bộ môn .
 • Một số học viên được nhận hỗ trợ vốn từ những đề tài nghiên cứu và điều tra khoa học của giảng viên hướng dẫn .

Sự đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội và cơ hội việc làm

Người học sau khi tốt nghiệp có năng lượng cung ứng những nhu yếu của xã hội :

 • Giảng dạy ở những trường ĐH, cao đẳng, trung học, những TT văn hóa truyền thống .
 • Làm nghiên cứu và điều tra ở những trường ĐH, cao đẳng, viện nghiên cứu và điều tra, những đơn vị chức năng điều tra và nghiên cứu của của những doanh nghiệp lớn .
 • Làm những việc cần năng lượng nghiên cứu và phân tích xử lí những yếu tố phức tạp mà ở đó những giải pháp toán học có hiệu suất cao, như trong những ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế tài chính, hoạch định chủ trương, …
 • Có năng lực tự trao dồi nâng cao trình độ, có năng lực tự học tập, điều tra và nghiên cứu để vận dụng vào thực tiễn việc làm, liên tục học tập và nghiên cứu và điều tra ở trình độ cao hơn .

Các ngành nghề thông dụng của người tốt nghiệp gồm :

 • giảng dạy, điều tra và nghiên cứu, tiến hành ứng dụng ở những trường ĐH cao đẳng, những TT khoa học kỹ thuật .
 • giảng dạy ở những trường trung học, những TT giảng dạy .
 • thao tác ở những công ty công nghệ tiên tiến, kinh tế tài chính, bảo hiểm, những cơ sở công nghiệp, những cơ quan quản lí .

Một số công ty công nghệ tiên tiến, kinh tế tài chính đang thông tin tuyển người hiểu biết Giải tích ( phương trình đạo hàm riêng, giải tích số, quy mô toán, … ) cùng những ngành khác ( tin học, lập trình máy tính, thống kê, kinh tế tài chính, cơ học, … ) .
Các cựu học viên của ngành Giải tích đã và đang học tập và thao tác ở nhiều nơi trong nước và quốc tế. Nhiều người sau khi tốt nghiệp đã học tiếp ở bậc tiến sỹ .
Học viên hướng tới vị trí giảng dạy ĐH nên sẵn sàng chuẩn bị thêm :

 • chứng chỉ tiếng Anh
 • chứng chỉ tin học cơ bản
 • chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học (Trường ĐH Sư phạm TPHCM và Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn ĐHQG-HCM có mở)

Học viên hướng tới vị trí giảng dạy trung học nếu không tốt nghiệp ĐH ngành sư phạm toán thì nên sẵn sàng chuẩn bị thêm chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm giảng dạy trung học .
Lượng cựu học viên phần đông, quan hệ thoáng rộng của cán bộ Bộ môn, chất lượng và uy tín lâu dài hơn của chương trình góp thêm phần tương hỗ người tốt nghiệp tìm được việc làm tương thích

Vài học viên gần đây và nơi làm việc sau tốt nghiệp

 • Tạ Hoàng Thông, khóa 2019, Trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG-HCM
 • Lý Ánh Dương, khóa 2019, Đại học FPT, TP Hồ Chí Minh
 • Khổng Thị Thảo Uyên, khóa 2018, Đại học Quốc tế Miền Đông, Tỉnh Bình Dương
 • Nguyễn Văn Hản, khóa 2017, Trung học đại trà phổ thông Che Guevara, Bến Tre
 • Nguyễn Phạm Quỳnh Trang, khóa 2017, Đại học Thủy lợi, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hồ Thị Kim Vân, khóa năm nay, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Văn Buôl, khóa 2016, Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương

 • Lê Quang Tấn Tài, khóa năm ngoái, Titan Education, TP.Hồ Chí Minh
 • Dương Thị Mỹ Nguyệt, khóa năm trước, Trung học đại trà phổ thông Nguyễn Hữu Huân, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Lê Thi, khóa năm trước, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon