Giúp tôi giải toán – Hỏi đáp, thảo luận về toán học – OLM

articlewriting1
Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - OLM

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Giúp tôi giải toán – Hỏi đáp, thảo luận về toán học – OLM, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật. Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

5 tháng 3 2017 lúc 15 : 06

me mua đâu hết 6500đồng mua rau hết 2500đồng me đua cô bán hàng 10000đồng hoi cô bán hàng tra lai me bao nhieu đồng

Được update 5 tháng 3 2017 lúc 17 : 53
1000 đồng
cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là :
10 000 – < 6 500 + 2 500 > = 1 000 < đồng >
Đ / S : 1 000 đồng
tk mk nhé
câu vấn đáp là 1000 nhớ tck cho mình nhé
11 tháng 10 năm ngoái lúc 19 : 35
tùng mua 6 con tem, mỗi con tem hết 800 đồng. tùng đưa cô bán hàng tờ giấy loại 5000 đồng. hoi co ban hang phu lai bao nhieu tien .
Được update 27 tháng 9 2021 lúc 20 : 15
6 con tem có số tiền là :
800 x 6 = 4800 đồng
Cô bán hàng trả lại số tiền là :
5000 – 4800 = 200 đồng
Đáp số : 200 đồng
CÔ BÁN HÀNG THU LẠI 48000
giải
6 con tem hết số tiền là : 6 x 800 = 4800 ( đồng )
Cô bán hàng phải trả lại số tiền là : 5000 – 4800 = 2000 ( đồng )
Đ / S : 2000 đồng
30 tháng 6 2017 lúc 14 : 48
Mẹ mua rau hết 6000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng một tờ giấy bạc loại 5000 đồng và một tờ loại 2000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ?
Được update 17 tháng 1 lúc 17 : 26
Mẹ đưa cho cô bán hàng tổng số số tiền là :
5000 + 2000 = 7000 ( đồng )
Cố bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là :
7000 – 6000 = 1000 ( đồng )
Đáp số : 1000 đồng
số tiền cần phải trả là :
5000 + 2000 – 6000 = 1000 đồng
DS : 1000 đồng
Mẹ đưa cô bán hàng là : 5000 + 2000 = 7000 ( Đ )
Cô bán hàng trả lại là : 7000 – 6000 = 1000 ( Đ )
Đ / s : 1000 Đ
7 tháng 4 2019 lúc 20 : 03
bac viet mua 1 vĩ sữa hết 30000 đồng sau đó mua dep hết 50000 đồng. bác đưa cho cô bán hàng 100000 đồng hỏi cô bán hàng hải trả lại bac việt bao nhiêu tiền

Tổng số tiền của vỉ sữa và dép là :
30000 + 50000 = 80000 ( đồng )
Số tiền cô bán hàng phải trả cho bác Việt là :
100000 – 80000 = 20000 ( đồng )
Đ / s : 20000 đồng
Số tiền bác Việt đã mua là :
30 000 + 50 000 = 80 000 ( đồng )
Số tiền cô bán hàng phải trả lại là :
100 000 – 80 000 = 20 000 ( đồng )
Đáp số : 20 000 đồng
Số tiền Bác Việt mua là :
30 000 + 50 000 = 80 000 ( đồng )
Số tiền cô bán hàng phải trả là :
100 000 – 80 000 = 20 000 ( đồng )
đáp số : 20 000 đồng .
6 tháng 11 2021 lúc 19 : 53
Mẹ mua một hộp sữa hết 6700 đồng và một gói kẹo hết 2300 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền ?

Mẹ mua hết số tiền là :
6700 + 2300 = 9000 ( đồng )
Cô bán hàng phải trả lại số tiền là :

10 000 – 9000 = 1000 (đồng)

Đáp số : 1000 đồng
Mẹ mua hết số tiền là :
6700 + 2300 = 9000 ( đồng )
Cô bán hàng phải trả lại số tiền là 10 000 – 9000 = 1000 ( đồng )
Đáp số : 1000 đồng
21 tháng 5 2021 lúc 8 : 44

ủa làm j đủ tiền đâu mà cô bán hàng phải trả lại tiền có 10000 mà mua sách với bút hết 90000
Hỏi câu j lạ zậy
phải 100.000 đ chứ
Cô bán hàng phải trả Nam số tiền là :
100.000 – ( 38.000 + 52.000 ) = 10.000 ( đồng )
Đ / S : 10.000 đồng
3 tháng 7 năm nay lúc 21 : 23
Bác An có 100 000 đồng. Bác mua thịt hết 30 000 đồng, mua cà chua hết 5 000 đồng. Bác đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bác An bao nhiêu tiền ?

Tổng số tiền mà bác An phải trả là :
30 000 + 5 000 = 35 000 ( đồng )
Cô bán hàng phải trả lại bác An số tiền là :
100 000 – 35 000 = 65 000 ( đồng )
Đáp số : 65 000 đồng
Chúc em học tốt ^ ^
Giải : Số tiền bác An đã dùng hết là : 30 000 + 5 000 = 35 000 ( đồng ) Cô bán hàng cần phải trả bác An số tiền là : 100 000 – 35 000 = 65 000 ( đồng ) Đáp số : 65 000 đồng. Super Man là mình .
Số tiền bác An đã dùng hết là :
30 000 + 5 000 = 35 000 ( đồng )
Cô bán hàng cần phải trả cho bác An số tiền là :
100 000 – 35 000 = 65 000 ( đồng )
Đáp số : 65 000 đồng
18 tháng 1 2018 lúc 16 : 10
Huy mua một quyển truyện giá 37 000 đồng, mua ba chiếc bút dạ hết 30 000 đồng, mua một chiếc bút mực giá 15 000 đồng. Huy đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Huy bao nhiêu tiền ?

Số tiền Huy phải trả cho cô bán hàng là :
37 000 + 30 000 + 15 000 = 82 000 ( đồng )
Số tiền cô bán hàng phải trả lại Huy là :
100 000 – 82 000 = 18 000 ( đồng ) .
Đáp số : 18 000 đồng .
9 tháng 3 năm nay lúc 20 : 18
Mẹ mua 1 mớ rau, mỗi mớ 3 đồng, mẹ đưa cô bán hàng 5 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu đồng ?
Được update 7 tháng 11 2021 lúc 20 : 57
Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là :
5-3 = 2 ( đồng )
Đáp số : 2 đồng
phải trả : 5-3 = 2 ( đồng )
Cô bán hàng phải trả lại số tiền là :
5 – 3 = 2 ( đồng )
6 tháng 4 2018 lúc 19 : 36
Có Liên mua một lô hàng trị giá 4 500 000 đồng về để kinh doanh bán lẻ. Sau khi bán hết số hàng đó, cô Liền được lại 7,5 % so với tiền mua vào. Hỏi cô đã bán số hàng đó được bao nhiêu tiền ?
Được update 15 tháng 4 2019 lúc 19 : 22
Số tiền Liên được thêm là 4500000 × 7,5 % = 33750 đồng
Số tiền Liên được sau khi bán hàng là 4500000 + 33750 = 4837500 đồng
gọi số tiền cô liên được lại là số tiền lãi
số tiền lãi là : 4500000 x 7,5 % = 337500 ( đồng )
cô đã bán số hàng đó được số tiền là : 337500 + 4500000 = 4837500 ( đồng )
Không tìm thấy câu hỏi nào tương thích ? Bạn hãy gửi câu hỏi của mình lên Online Math để nhận được sự trợ giúp của những bạn khác !

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn .
Building .

Online Math sẽ thưởng 01 tháng VIP cho 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất mỗi tuần!

© 2013 – 2021 OLM.VN ( email : [ email protected ] )
OLM.VN sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome, tải về tại đây .

Lời kết :Học trực tuyến OLM cùng hàng ngàn video tương tác và câu hỏi luyện tập hấp dẫn.

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon