Ở người, loại mô nào có chức năng co giãn

articlewriting1
Trong khung hình có 4 loại mô chính là mô biểu bì, mô cơ, mô link, mô thần kinh. Trong khung hình có 4 loại mô chính là mô biểu bì, mô cơ, mô link, mô thần kinh .

1. Mô biểu bì (hình 4-1)

Hình 4-1. Mô biểu bì A. Mô biểu bì ở dạ dày ; B. Mô biểu bì ở da
Mô biểu bì gồm những tế bào xếp sít nhau, phủ ngoài khung hình, lót trong những cơ quan rỗng như ống tiêu hóa, dạ con, bóng đái … có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết .

2. Mô liên kết (hình 4-2)

Hình 4-2. Các loại mô link
A. Mô sợi ; B. Mô sụn ; c. Mô xương ; D. Mô mỡ .
Mô link gồm những tế bào link nằm rải rác trong chất nền, khung hình có những sợi đàn hồi như những sợi link ở da … có chức năng tạo ra bộ khung của khung hình, neo giữ những cơ quan hoặc chức năng đệm .

3. Mô cơ

Hình 4-3. Các mô cơ A. Mô cơ vân ; B. Mô cơ tim ; c. Mô cơ trơn

Mô cơ gồm 3 loại: mô cơ vân, mô cơ tim, mô cơ trơn. Các tế bào cơ đều dài. 

– Cơ vân gắn với xương, tế bào có nhiều nhân, có vân ngang .
– Cơ trơn tạo nên thành nội quan như dạ dày, ruột, mạch máu, bóng đái … Tế bào cơ trơn có hình thoi đầu nhọn và chỉ có 1 nhân .
– Cơ tim tạo nên thành tim. Tế bào cơ tim cũng có vân giống cơ vân, tế bào phân nhánh, có 1 nhân .

Chức năng của mô cơ là co dãn, tạo nên sự vận động.

4. Mô thần kinh

Mô thần kinh gồm những tế bào thần kinh gọi là nơron và những tế bào thần kinh đệm ( còn gọi là thần kinh giao ) ( hình 4-4 ). Hình 4-4. Mô thần kinh – Nơron gồm có thân chứa nhân, từ thân phát đi nhiều tua ngắn phân nhánh gọi là sợi nhánh và một tua dài gọi là sợi trục. Diện tiếp xúc giữa đầu mút của sợi trục ở noron này với noron tiếp nối hoặc cơ quan phản ứng gọi là xináp .

Chức năng của mô thần kinh là tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều hòa hoạt động các cơ quan đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan và sự thích ứng với môi trường.

Loigiaihay.com

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 – Xem ngay

Chức năng co, dãn tạo nên sự hoạt động. Đây là chức năng của loại mô nào sau đây ?

A. Mô cơ

B. Mô liên kết

C. Mô biểu bì

D. Mô thần kinh

Trong khung hình mô biểu bì có chức năng gì ?

A. Co, dãn.

B. Bảo vệ, hấp thụ, bài tiết

C. Nâng đỡ, liên hệ.

D. Tiếp nhận, trả lời các kích thích.

Chức năng của mô biểu bì là :

A. Bảo vệ, hấp thu và bài tiết

B. Tham gia chức năng vận động cơ thể

C. Nuôi dưỡng cơ thể

D. Tất cả A, B, C đều đúng

Chức năng của mô biểu bì là :

A. Bảo vệ và nâng đỡ cơ thể

B. Bảo vệ, hấp thụ và tiết các chất

C. Co giãn và che chở cho cơ thể

D. Giúp các cơ quan hoạt động dễ dàng.

Trong khung hình mô thần kinh có chức năng gì ?

A. Co, dãn

B. Nâng đỡ, liên hệ.

C. Bảo vệ, hấp thụ, bài tiết

D. Tiếp nhận, trả lời các kích thích.

Mô thần kinh có chức năng :

A. Điều hoà hoạt động của các cơ quan

B. Liên kết cơ quan trong cơ thể với nhau

C. Giúp các cơ quan hoạt động dễ dàng

D. Bảo vệ nâng đỡ cơ thể.

Mô link có chức năng :

A. Nâng đỡ, liên kết các cơ quan

B. Bảo vệ, hấp thụ, tiết

C. Co giãn và che chở cơ thể

D. Điều hoà hạt động của các cơ quan.

Mô link có chức năng.

A. Nâng đỡ, liên kết các cơ quan

B. Bảo vệ, hấp thụ, tiết

C. Co giãn và che chở cơ thể

D. Điều hoà hạt động của các cơ quan.

Trong khung hình người, loại mô nào có chức năng nâng đỡ và là cầu nối giữa những cơ quan ?

A. Mô cơ

B. Mô thần kinh

C. Mô biểu bì

D. Mô liên kết

Mô tả nào dưới đây là đúng khi nói về chức năng của những thành phần cấu trúc trong một gen nổi bật ở sinh vật nhân sơ :

A. Vùng khởi động là nơi tương tác với protein khởi động quá trình tự sao

B. Vùng khởi động nằm ở đầu 5’ của mạch mang mã gốc và tương tác với ARN polymerase

C. Vùng vận hành nằm trước vùng khởi động và là nơi tương tác với enzyme ADN polymerase

D. Các triple quy đinh cho các bộ ba kết thúc nằm ở vùng mã hóa của gen

VietJackBằng cách ĐK, bạn đồng ý chấp thuận với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Đáp án A

Chức năng co, dãn tạo nên sự hoạt động là của mô cơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xem đáp án » 14/07/2020 1,724

loading

Khi nói về mô, đánh giá và nhận định nào dưới đây là đúng ?Dựa trên cơ sở nào mà người ta phân loại những loại mô chính trong khung hình ?Trong khung hình người có mấy loại mô chính ?Các loại mô chính trong khung hình người là :Các mô biểu bì có đặc thù điển hình nổi bật nào sau đây ?Trong khung hình mô biểu bì có chức năng gì ?Mô link có chức năng :

loading

Máu được xếp vào loại mô gì ?
Mô cơ ở người được phân loại thành mấy loại ?Tế bào cơ trơn và tế bào cơ tim giống nhau ở đặc thù nào sau đây ?Sự khác nhau cơ bản nhất về chức năng giữa cơ vân và cơ trơn ?Nơron là tên gọi khác củaCấu tạo sợi nhánh và sợi trục của nơron khác nhau cơ bản nhất ở điểm nào ?

Trong khung hình mô thần kinh có chức năng gì ?

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon