Một người cao 1 6m đứng trước gương phẳng cho ảnh cách gương 1 2m. hỏi người đó cách gương bao nhiêu

articlewriting1

loadingNội dung chính

  • Chọn BẢnh của một điểm tạo bởi gương phẳng luôn đối xứng với điểm đó. Vì thế ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có khoảng cách đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Vậy khoảng cách người đến gương bằng 2,5/2 = 1,25m. Câu đúng là B
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây
Dưới đây là một vài câu hỏi hoàn toàn có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần !

Câu 44: Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cách gương phẳng 2m. Hỏi người đó cách ảnh của mình một khoảng bao nhiêu?

    A. 2m                   B. 3,2m         C. 4m         D. 1,6m

[
]

Câu 45: Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cách gương phẳng 2m. Hỏi ảnh của người đó cao bao nhiêu?

    A. 2m                   B. 3,2m         C. 4m         D. 1,6m

Câu 46: Trong phòng khám nha khoa, để xem được phía trong của răng, các bác sĩ thường dùng một đĩa kim loại tròn đóng vai trò của một cái gương. Nhìn vào gương này sẽ thấy chỗ hư của răng rõ hơn. Gương này là gương:

A. Gương phẳng                                     B. Gương cầu lõm

C. Gương cầu lồi                              D. Gương cầu lõm hoặc gương cầu lồi

18/06/2021 1,740

B. 1,25 m

Đáp án chính xác

Chọn BẢnh của một điểm tạo bởi gương phẳng luôn đối xứng với điểm đó. Vì thế ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có khoảng cách đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Vậy khoảng cách người đến gương bằng 2,5/2 = 1,25m. Câu đúng là B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu nào sau đây là đúng khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi Xem đáp án » 18/06/2021 1,794

Khi cho mắt và gương tiến lại gần nhau thì vùng quan sát : Xem đáp án » 18/06/2021 490

Hai vật A, B có độ cao như nhau, A đặt trước gương phẳng, B đặt trước tấm kính. So sánh độ cao của hai ảnh A ’ và B ’ ? Xem đáp án » 18/06/2021 468

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là Xem đáp án » 18/06/2021 453

Trong một môi trường tự nhiên trong suốt nhưng không đồng đều thì ánh sáng : Xem đáp án » 18/06/2021 352

Gương có tính năng đổi khác một chùm tia tới quy tụ thành chùm tia phản xạ song song gương gì ? Xem đáp án » 18/06/2021 340

Trường hợp nào dưới đây không hề coi là một gương phẳng ? Xem đáp án » 18/06/2021 332

Ảnh của một ngọn nến ( đặt sát gương cầu lõm ) nhìn thấy trong một gương cầu lõm treo thẳng đứng là ảnh gì, có đặc thù như hế nào ? Xem đáp án » 18/06/2021 292

Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 30 ° thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc : Xem đáp án » 18/06/2021 291

Chiếu một tia tới lên một gương phẳng. Biết góc phản xạ i ’ = 45 o. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là : Xem đáp án » 18/06/2021 234

Hiện tượng nhật thực là hiện tượng hình thành bóng đen trên : Xem đáp án » 18/06/2021 227

Chọn câu vấn đáp saiVật cản sáng ( chắn sáng ) là vật Xem đáp án » 18/06/2021 163

Chọn câu vấn đáp saiĐịnh luật truyền thẳng của ánh sáng được vận dụng để lý giải những hiện tượng kỳ lạ

Xem đáp án » 18/06/2021 158

Trên bức tường ngăn cách hai phòng Quang và Dũng có một lỗ thông nhỏ. Ban đem, phòng của Quang đóng kín, không bật đèn. Trường hợp nào sau đây mắt của Quang phân biệt được có ánh sáng ? Xem đáp án » 18/06/2021 148

Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất ?Vật sáng là Xem đáp án » 18/06/2021 147
Một người cao 1,6 m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 1,6 m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu ? A. 0,8 m B. 1,25 m C. 2,5 m D. 1,6 m
Một người cao 1,6 m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 3 m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu ? A. 3 m B. 1,25 m C. 1,5 m D. 1,6 m Một người cao 1,6 m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 1,6 m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu ? A. 0,8 m B. 1,25 m C. 2,5 m D. 1,6 m Một người cao 1,6 m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5 m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu ? A. 3 m B. 3,2 m C. 1,5 m D. 1,6 m

Câu 44: Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cách gương phẳng 2m. Hỏi người đó cách ảnh của mình một khoảng bao nhiêu?

    A. 2m                   B. 3,2m         C. 4m         D. 1,6m

[
]

Câu 45: Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cách gương phẳng 2m. Hỏi ảnh của người đó cao bao nhiêu?

    A. 2m                   B. 3,2m         C. 4m         D. 1,6m

Câu 46: Trong phòng khám nha khoa, để xem được phía trong của răng, các bác sĩ thường dùng một đĩa kim loại tròn đóng vai trò của một cái gương. Nhìn vào gương này sẽ thấy chỗ hư của răng rõ hơn. Gương này là gương:

A. Gương phẳng                                     B. Gương cầu lõm

C. Gương cầu lồi                              D. Gương cầu lõm hoặc gương cầu lồi

Một người cao 1,6 m đứng trước gương phẳng cách gương 1,8 m. Hỏi ảnh của người đó cách gương bao nhiêu ? A. 5 m B. 1,8 m C. 1,6 m D. 3,6 m Một người cao 1,6 m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 2,5 m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu ? A. 5 m

B. 1,25m

C. 2,5 m D. 1,6 m

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon