Muốn biểu diễn một vectơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:A. Hướng của lựcB. Điểm đặt, phương, chiều của lực.C. Điểm đặt, phương, độ lớn của lực.D. Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của lực.

articlewriting1

Câu 27Hãy chọn câu trả lời đúng

Muốn biểu diễn một véc tơ lực tất cả chúng ta cần phải ghi nhận những yếu tố .A. Phương, chiều B. Điểm đặt, phương, chiều

C. Điểm đặt, phương, độ lớn              D. Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn

Câu 28Một vật chịu tác dụng của hai lực và đang chuyển động thẳng đều. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Hai lực tác dụng là hai lực cân bằng                  B. Hai lực tác dụng có độ lớn khác nhau

C. Hai lực công dụng có phương khác nhau D. Hai lực công dụng có cùng chiều

Câu 29Một quả bóng khối lượng 0,5 kg được treo vào đầu một sợi dây, phải giữ đầu dây với một lực bằng bao nhiêu để quả bóng nằm cân bằng.

A. 0,5 N B. Nhỏ hơn 0,5 N C. 5N D. Nhỏ hơn 5N

Câu 30Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga, trong các câu mô tả sau đây, câu mô tả nào là sai?

A. Đoàn tàu đang hoạt động so với nhà ga .B. Đoàn tàu đang đứng yên so với người lái tàu .C. Đoàn tàu đang hoạt động so với hành khách đang ngồi trên tàu .D. Đoàn tàu đang hoạt động so với hành khách đang đứng dưới sân ga .

Câu 31Quỹ đạo chuyển động của một vật là

A. Đường mà vật hoạt động vạch ra trong khoảng trống .

B. Đường thẳng vật chuyển động vạch ra trong không gian.

C. Đường tròn vật hoạt động vạch ra trong khoảng trống .D. Đường cong vật hoạt động vạch ra trong khoảng trốngCâu 31 : Có một ôtô đang chạy trên đường. Trong những câu miêu tả sau đây, câu nào đúng ?A. Ôtô hoạt động so với hành khách. B. Ôtô đứng yên so với người lái xe .C. Ôtô hoạt động so với người lái xe. D.Ô tô đứng yên so với cây cối bên đường .Câu 32 : Trong những đơn vị chức năng sau đây, đơn vị chức năng nào là đơn vị chức năng tốc độ ?A. km. h B. m / s C. h / km D. s / mCâu 33 : Chuyển động nào sau đây là hoạt động đều ?A. Vận động viên trượt tuyết từ dốc xuống núi .B. Vận động viên chạy 100 m đang về đích .C. Máy bay bay từ Thành Phố Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh .

D. Chuyển động của vệ tinh quay quanh trái đất.

Câu 34 : Hành khách ngồi trên xe ôtô đang hoạt động bỗng thấy mình bị ngã về trước, chứng tỏ xe :A. Đột ngột rẽ sang phải. B. Đột ngột rẽ sang trái .C. Đột ngột giảm vận tốc. D. Đột ngột tăng vận tốc .

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon