Tin học 10 Bài 5 (Lý thuyết và trắc nghiệm): Ngôn ngữ lập trình

articlewriting1
Tailieumoi. vn xin trình làng đến những quý thầy cô, những em học viên lớp 10 tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5 : Ngôn ngữ lập trình khá đầy đủ, chi tiết cụ thể. Bài học Bài 5 : Ngôn ngữ lập trình môn Tin học lớp 10 có những nội dung sau :
Mời quí bạn đọc tải xuống để xem rất đầy đủ tài liệu triết lý, trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5 : Ngôn ngữ lập trình :

Tin học 10 Bài 5 : Ngôn ngữ lập trình

Phần 1: Lý thuyết Tin học 10 Bài 5 : Ngôn ngữ lập trình

• Khái niệm:

ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để chuyển thuật toán thành các chương trình mà từ đó máy có thể hiểu và thực hiện được.

1. Ngôn ngữ máy

– Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được

– Các lệnh viết ở ngôn ngữ máy ở dạng mã nhị phân hoặc dạng mã hexa
– Ưu điểm : khai thác triệt để đặc thù phần cứng của máy
– Nhược điểm :
+ Con người khó hoàn toàn có thể hiểu được ngôn ngữ máy
+ Ngôn ngữ phức tạp, phụ thuộc vào nhiều vào phần cứng, chương trình viết mất nhiều công sức của con người, cồng kềnh và khó hiệu chỉnh .

2. Hợp ngữ

– Sử dụng 1 số từ tiếng anh để tượng trưng cho những lệnh cần triển khai .
– Ví dụ : cộng giá trị chứa trong hai thanh ghi AX và BX
Showroom AX, BX

– Để chương trình viết bằng hợp ngữ thực hiện được trên máy tính, nó cần được dịch ra ngôn ngữ máy bằng chương trình hợp dịch

– Nhược điểm của hợp ngữ :
+ Còn phức tạp, nhờ vào vào nhiều loại máy
+ Vì vậy, ngôn ngữ máy chỉ thích hợp với những nhà lập trình chuyên nghiệp

3. Ngôn ngữ bậc cao

– Ngôn ngữ bậc cao là ngôn ngữ có lệnh viết gần với ngôn ngữ tự nhiện hơn, có tính độc lập cao, ít nhờ vào vào loại máy, chương trình viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tăng cấp
– Cần có 1 chương trình dịch để chuyển sang ngôn ngữ máy .
– Một số ngôn ngữ bậc cao : Turbo Pascal, Java, C + + …

Phần 2: 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 5 : Ngôn ngữ lập trình

Câu 1: Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

A. Hợp ngữ
B. Ngôn ngữ lập trình bậc cao
C. Ngôn ngữ máy
D. Pascal

Đáp án : C

Giải thích :

Mỗi loại máy có một ngôn ngữ máy riêng. Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính hoàn toàn có thể hiểu và triển khai được .

Câu 2: Câu nào là sai khi nói về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao:

A. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và triển khai được
B. Ngôn ngữ bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên
C. Có tính độc lập cao, ít nhờ vào vào những loại máy đơn cử
D. Thực hiện được trên mọi loại máy

Đáp án : D

Giải thích :

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào vào loại máy đơn cử. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và triển khai được .

Câu 3: Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

A. Ngôn ngữ bậc cao
B. Hợp ngữ
C. Ngôn ngữ máy
D. Cả A, B, C đều sai

Đáp án : A

Giải thích :

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít nhờ vào vào loại máy đơn cử. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và thực thi được. Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao : FORTRAN, COBOL, PASCAL, C …

Câu 4: Hợp ngữ là:

A. Ngôn ngữ trong những lệnh sử dụng một số ít từ tiếng Anh
B. Ngôn ngữ máy tính hoàn toàn có thể trực tiếp hiểu được
C. Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít nhờ vào vào những loại máy đơn cử

D. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Việt

Đáp án : A

Giải thích :

Hợp ngữ là ngôn ngữ phối hợp ngôn ngữ máy với ngôn ngữ tự nhiên của con người. Nó được cho phép người lập trình sử dụng một số ít từ ( thường là từ viết tắt những từ tiếng Anh ) để bộc lộ lệnh cần thực thi .

Câu 5: Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

A. Ngôn ngữ bậc cao
B. Hợp ngữ
C. Pascal
D. Ngôn ngữ máy

Đáp án : D

Giải thích :

Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính hoàn toàn có thể trực tiếp hiểu và triển khai được .

Câu 6: Chương trình dịch là chương trình:

A. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao
B. Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy
C. Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao
D. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ

Đáp án : B

Giải thích :

Mỗi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác muốn máy tính triển khai trên máy tính đều phải được dịch ra ngôn ngữ máy nhờ chương trình dịch .

Câu 7: Ngôn ngữ máy là gì?

A. Là bất kể ngôn ngữ lập trình nào mà hoàn toàn có thể miêu tả thuật toán để giao cho máy tính thực thi
B. Là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính hoàn toàn có thể hiểu và triển khai được
C. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào vào những loại máy
D. Một giải pháp khác

Đáp án : B

Giải thích :

Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính hoàn toàn có thể hiểu và triển khai được. Việc viết chương trình bằng ngôn ngữ máy hoàn toàn có thể khai thác triệt để những đặc thù phần cứng của máy .

Câu 8: Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

A. Hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao
B. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ
C. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao
D. Ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ máy

Đáp án : C

Giải thích :

Ngôn ngữ lập trình gồm có ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao .

Câu 9: Ngôn ngữ lập trình bậc cao là?

A. Là ngôn ngữ máy tính hoàn toàn có thể trực tiếp hiểu và triển khai được
B. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít nhờ vào vào loại máy đơn cử
C. Là ngôn ngữ hoàn toàn có thể diễn đạt được toàn bộ những thuật toán
D. Là ngôn ngữ miêu tả thuật toán dưới dạng văn bản

Đáp án : B

Giải thích :

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít nhờ vào vào loại máy đơn cử, thao tác với nhiều kiểu tài liệu và cách tổ chức triển khai tài liệu phong phú .

Câu 10: Ngôn ngữ lập trình là:

A. Ngôn ngữ khoa học
B. Ngôn ngữ tự nhiên
C. Ngôn ngữ tiếp xúc hằng ngày

D. Ngôn ngữ để viết chương trình

Đáp án : D

Giải thích :

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình giúp máy tính hiểu và thực thi được .

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon