Top 20 phản ứng thế giữa 2 metylbutan với cl2 tỉ lệ 11 cho mấy sản phẩm thế hay nhất 2022

articlewriting1
Duới đây là những thông tin và kỹ năng và kiến thức về chủ đề phản ứng thế giữa 2 metylbutan với cl2 tỉ lệ 11 cho mấy loại sản phẩm thế hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp :

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 23/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 81358 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Phản ứng thế giữa 2 – metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho …. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 21.08.2020 · Phản ứng thế giữa 2 – metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5…

 • Xem Ngay

Phản ứng thế giữa 2-metylbutan với Cl2(tỉ lệ 1:1) cho tối ...

 • Tác giả: hamchoi.vn

 • Ngày đăng: 17/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 34522 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Phản ứng thế giữa 2-metylbutan với Cl2(tỉ lệ 1:1) cho tối đa mấy sản phẩm thế?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 22.03.2022 · Phản ứng thế giữa 2-metylbutan với Cl2(tỉ lệ 1:1) cho tối đa mấy sản phẩm thế? ×. Đăng nhập Facebook Google Thứ sáu, 25/03/2022 Đăng ký Đăng nhập Thứ sáu, 25/03/2022 Đăng ký Đăng nhập Trang chủ; Thi online. THI THỬ THPT QUỐC GIA; Lớp 12; Lớp 11; Lớp 10; Lớp 9; Lớp 8; Lớp 7; Lớp 6; Lớp 5; Thư viện; Thi online. THI THỬ ……

 • Xem Ngay

Phản ứng giữa 2-metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản ...

 • Tác giả: cungthi.online

 • Ngày đăng: 25/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 41776 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Phản ứng giữa 2-metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế monoclo? A 2 B 3 C 4 D 5 Giải thích:Lời giải: 2-metylbutan có CTCT là: Nên có 4 vị trí tham gia phản ứng thế clo tạo tối đa 4 sản phẩm thế monoclo.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phản ứng giữa 2-metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế monoclo? A 2 B 3 C 4 D 5 Giải thích:Lời giải: 2-metylbutan có CTCT là: Nên có 4 vị trí tham gia phản ứng thế clo tạo tối đa 4 sản phẩm thế monoclo….

 • Xem Ngay

Phản ứng thế giữa 2 - metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho ...

 • Tác giả: vietjack.online

 • Ngày đăng: 6/5/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 80375 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Phản ứng thế giữa 2 – metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 19.06.2021 · Phản ứng thế giữa 2 – metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế?… Trang chủ Lớp 11 Hóa học Đề thi giữa kì 2 Hóa 11 có đáp án (Bài số 1 – Đề 4) Câu hỏi: 19/06/2021 296….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 14/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 58557 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Phản ứng thế giữa 2 – metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho …. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 28.12.2020 · Giải bởi Vietjack Phản ứng thế giữa 2 – metylbutan với Cl2 C l 2 (tỉ lệ 1:1) cho 4 sản phẩm thế. Chọn đáp án C. Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi! Hỗn hợp B gồm etan, etilen và propin. Cho 12,24 gam B tác dụng với lượng dư AgN O3/ N H 3 A g N O 3 / N H 3 sau phản ứng thu được 14,7 gam kết tủa….

 • Xem Ngay

Cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ số mol ...

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 4/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 4056 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ số mol 1 : 1), số sản phẩm monoclo tối đa thu được là A. 2 B. 3 C. 5 D. 4.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 18.06.2019 · Cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ số mol 1 : 1), số sản phẩm monoclo tối đa thu được là A. 2 B. 3 C. 5 D. 4….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: moon.vn

 • Ngày đăng: 11/2/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 70687 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: ID 195877. Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là A. 1-clo-2-metylbutan. B. 2-clo-2-metylbutan. C. 2-clo-3-metylbutan. D. 1-clo-3-metylbutan.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là. Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl 2 theo tỉ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là. A. 1-clo-2-metylbutan. B. 2-clo-2-metylbutan. C. 2-clo-3-metylbutan. D. 1-clo-3-metylbutan….

 • Xem Ngay

Cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ số mol ...

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 3/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 3854 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ số mol 1 : 1), số sản phẩm monoClo tối đa thu được là

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là : (1) (CH 3) 3 CCH 2 Cl (2) CH 3 C(CH 2 Cl) 2 CH 3 (3) CH 3 ClC(CH 3) 3. Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl 2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 thì tạo ra sản phẩm chính là. Cho iso-pentan tác dụng với Br 2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol trong điều kiện ánh sáng khuếch tán thu đ ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: cungthi.online

 • Ngày đăng: 11/4/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 9216 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 và có chiếu sáng thì tạo ra sản phẩm chính có tên gọi phù hợp là:                  A 1-clo-2-metylbutan.         B 2-clo-2-metylbutan.         C 2-clo-3-metylbutan.         D 1-clo-3-metylbutan. Giải thích:CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 cho sản phẩm chính là CH3-CCl(CH3)-CH2-CH3 (2-clo-2-metylbutan) Vậy chọn đáp án B. 

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 và có chiếu sáng thì tạo ra sản phẩm chính có tên gọi phù hợp là: A 1-clo-2-metylbutan. B 2-clo-2-metylbutan. C 2-clo-3-metylbutan. D 1-clo-3-metylbutan. Giải thích:CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 cho sản phẩm chính là CH3-CCl(CH3)-CH2-CH3 (2-clo-2-metylbutan) Vậy chọn đáp án B….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 3/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 33952 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Cho isobutan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là : (1) (CH 3) 3 CCH 2 Cl (2) CH 3 C(CH 2 Cl) 2 CH 3 (3) CH 3 ClC(CH 3) 3. Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl 2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 thì tạo ra sản phẩm chính là. Cho iso-pentan tác dụng với Br 2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol trong điều kiện ánh sáng khuếch tán thu đ ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: vietjack.online

 • Ngày đăng: 20/7/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 13557 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là :

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 18.06.2021 · Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là : × … Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan là: (1) CH 3 C(CH 3) 2 CH 2 Cl; (2) CH 3 C(CH 2 Cl) 2 CH 3; (3) CH 3 ClC(CH 3) 3. Xem đáp án » 18/06/2021 23,642. Câu 5: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 – Clo – 3 – metylpentan ……

 • Xem Ngay

Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1 ...

 • Tác giả: dongdo.edu.vn

 • Ngày đăng: 25/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 9465 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Câu hỏi : Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 05.01.2022 · Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng của ankan vì phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn. 1. Phản ứng thế (Cl2/as hoặc Br2/t0) C n H 2n+2 + xX 2 → C n H 2n+2-x X x + xHX – Về nguyên tắc các nguyên tử H trong phân tử ankan có thể bị thay thế lần lượt từ 1 đến hết. – Khả năng phản ứng giảm theo thứ tự F 2 > Cl 2 > Br 2 > I 2….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: dethi.edu.vn

 • Ngày đăng: 6/5/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 64921 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Lý thuyết và bài tập Hóa học 11: Ankan. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 05.04.2021 · CH3 CH CH2 CH3 CH3 A. 2 B. 3C. 4 D. 5 Câu 2: Phản ứng thế giữa 2-metylbbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 3: Hợp chất có công thức phân tử C4H9Cl có bao nhiêu đồng phân? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 4: Khi clo hóa một ankan thu được hỗn hợp 2 dẫn xuất monoclo ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 9/8/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 1891 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Cho isobutan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1 (as), số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho isobutan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1 (as), số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:…

 • Xem Ngay

Bài 2. Phản ứng thế halogen

 • Tác giả: hoaphothong.net

 • Ngày đăng: 12/1/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 25657 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Chuyên đề hữu cơ 11

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 31.03.2020 · Câu 3: Phản ứng thế giữa 2-metylbbutan với Cl 2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế?A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 4. Tiến hành clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1, có thể thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau?…

 • Xem Ngay

 • Tác giả: thuviendethi.org

 • Ngày đăng: 11/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 52539 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Bài tập Hidro cacbon no – thuviendethi.org. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 13: Phản ứng thế giữa 2-metylproptan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 14: Hợp chất có công thức phân tử C4H9Cl có bao nhiêu đồng phân? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 15: Khi clo hóa một ankan thu đư ợc hỗn hợp 2 dẫn xuất monoclo và 4 dẫn xuất điclo. Công thức cấu tạo của ankan ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: thuviendethi.org

 • Ngày đăng: 14/7/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 66262 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Hướng dẫn học tập Chương 5: Hidrocacbon no – Hoá học 11. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: B. (2),(3). C. (2),(4) D. tất cả đều đúng. Dạng 2: Phản úng thế: Câu 4: Phản ứng thế giữa 2-metylproptan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu5: Hợp chất có công thức phân tử C4H9Cl có bao nhiêu đồng phân? A. 4 B. 5 ……

 • Xem Ngay

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề Ankan, Anken, Ankađien và ...

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 1/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 44023 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Hoc247 xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập trắc nghiệm chuyên đề Ankan, Anken, Ankađien và Ankin môn Hóa học 11 năm 2020

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 16.06.2020 · Câu 8: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl 2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là. A. 2-clo-3-metylbutan. B. 1-clo-2-metylbutan. C. 1-clo-3-metylbutan. D. 2-clo-2-metylbutan. Câu 9: Phản ứng thế giữa 2-metylbutan với Cl 2 ……

 • Xem Ngay

Phản ứng thế của ankan với halogen - Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 26/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 83124 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Phản ứng thế của ankan với halogen, môn Hóa học, lớp 11

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phản ứng thế nguyên tử H bằng halogen thuộc loại phản ứng halogen hóa, sản phẩm hữu cơ có chứa halogen được gọi là dẫn xuất halogen. 1. PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA. Ví dụ 1: Phản ứng thế của metan với khí clo. Ví dụ 2: Phản ứng thế của propan (tỉ lệ 1:1) với clo. Ví dụ 3 ……

 • Xem Ngay

15) Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2(ánh sáng) theo ...

 • Tác giả: toc.123docz.net

 • Ngày đăng: 1/1/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 79046 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: . ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ PHƯƠNG YẾN RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN HIĐROCACBON – HÓA HỮU CƠ 11 THPT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC. các khả năng của mình. Chính vì những lí do đó tôi đã

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 15) Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 (ánh sáng) theo tỉ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là. Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.19 MB, 149 trang ) Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục. Trần Thị Phương Yến….

 • Xem Ngay

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon