Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ thể cơ chế

articlewriting1

Chọn đáp án : DNội dung chính

  • D. Khuếch tán
  • Chọn đáp án: D
    Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • D. Khuếch tán.
  • Chọn đáp án: DGiải thích: Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Giải thích : Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang .
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 16
28/12/2021 272

D. Khuếch tán

Đáp án chính xác

Chọn đáp án: D
Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi tất cả chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào Xem đáp án » 28/12/2021 368

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ máu vào tế bào ? Xem đáp án » 28/12/2021 311

Vai trò của sự thông khí ở phổi là ? Xem đáp án » 28/12/2021 293

Trong quá trình trao đổi khí ở phổi, loại khí nào sẽ khuếch tán từ không khí ở phế nang vào máu ? Xem đáp án » 28/12/2021 268

Trong 500 ml khí lưu thông trong hệ hô hấp của người trưởng thành thì có khoảng chừng bao nhiêu ml khí nằm trong “ khoảng chừng chết ” ( không tham gia trao đổi khí ) Xem đáp án » 28/12/2021 235

Ở người, một cử động hô hấp được tính bằng ? Xem đáp án » 28/12/2021 217

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu ? Xem đáp án » 28/12/2021 214

Trao đổi khí ở phổi là quá trình : Xem đáp án » 28/12/2021 151

Trao đổi khí ở tế bào gồm có những quá trình : Xem đáp án » 28/12/2021 147

Trong quá trình trao đổi khí ở phổi, loại khí nào sẽ khuếch tán từ máu vào không khí ở phế nang ? Xem đáp án » 28/12/2021 145

Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của những loại cơ nào Xem đáp án » 28/12/2021 120

Sự đổi khác thể tích lồng ngực khi hít vào thở ra diễn ra như thế nào ? Xem đáp án » 28/12/2021 114

Khi hít vào thì ? Xem đáp án » 28/12/2021 99

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu Xem đáp án » 28/12/2021 93

Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo chính sách Xem đáp án » 28/12/2021 67 Chọn đáp án : DGiải thích : Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở người, một cử động hô hấp được tính bằng

Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của những loại cơ nào ?

Khi tất cả chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào ?Khi hít vào những xương sườn nâng lên thể tích lồng ngực sẽ như thế nào ?Dung tích khí ở phổi của mỗi người nhờ vào vào :Khi luyện thở tiếp tục và vừa sức, tất cả chúng ta sẽ làm tăngQuá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo chính sáchÝ nghĩa của sự trao đổi khí ở phổi là gì ?Ý nghĩa của sự trao đổi khí ở tế bào là gì ?Sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào có tiên quan với nhau như thế nào ? 18/06/2021 36,838

D. Khuếch tán.

Đáp án chính xác

Chọn đáp án: DGiải thích: Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trao đổi khí ở tế bào gồm có những quá trình : Xem đáp án » 18/06/2021 6,980

Khi tất cả chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào Xem đáp án » 18/06/2021 903

Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo chính sách Xem đáp án » 18/06/2021 607

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu ? Xem đáp án » 18/06/2021 570

Vai trò của sự thông khí ở phổi là ? Xem đáp án » 18/06/2021 525

Sự đổi khác thể tích lồng ngực khi hít vào thở ra diễn ra như thế nào ? Xem đáp án » 18/06/2021 436

Trong 500 ml khí lưu thông trong hệ hô hấp của người trưởng thành thì có khoảng chừng bao nhiêu ml khí nằm trong “ khoảng chừng chết ” ( không tham gia trao đổi khí ) Xem đáp án » 18/06/2021 391

Ở người, một cử động hô hấp được tính bằng ? Xem đáp án » 18/06/2021 385

Trong quá trình trao đổi khí ở phổi, loại khí nào sẽ khuếch tán từ máu vào không khí ở phế nang ? Xem đáp án » 18/06/2021 324

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu Xem đáp án » 18/06/2021 306

Khi hít vào thì ? Xem đáp án » 18/06/2021 289

Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của những loại cơ nào Xem đáp án » 18/06/2021 206

Trao đổi khí ở phổi là quá trình : Xem đáp án » 18/06/2021 205

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ máu vào tế bào ? Xem đáp án » 18/06/2021 198

Trong quá trình trao đổi khí ở phổi, loại khí nào sẽ khuếch tán từ không khí ở phế nang vào máu?

Xem đáp án » 18/06/2021 136

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon