Toán lớp 7 Tập 2 – Giải bài tập Toán lớp 7 Tập 2 hay nhất

articlewriting1

Toán lớp 7 Tập 2 – Giải bài tập Toán lớp 7 Tập 2 hay nhất

Giải bài tập Toán lớp 7 Tập 2 hay nhất

Video Giải Toán 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số – Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 7 Tâp 2 hay nhất [ có kèm video bài giải ] được những Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 7 Tập 2 Đại số và Hình học giúp học viên thuận tiện làm bài tập về nhà môn Toán lớp 7. Bên cạnh đó là những bài tóm tắt kim chỉ nan Toán lớp 7 [ có kèm video bài giảng ] và bộ bài tập trắc nghiệm theo bài học kinh nghiệm có giải thuật cụ thể cùng với trên 100 dạng bài tập Toán lớp 7 với không thiếu giải pháp giải giúp bạn ôn luyện để đạt điểm trên cao trong những bài thi môn Toán lớp 7 .

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5: Hãy quan sát bảng 1 để biết cách lập một bảng số liệu thống kê ban đầu trong các trường hợp tương tự. Chẳng hạn như điều tra số con trong từng gia đình (ghi theo tên các chủ hộ) trong một xóm, một phường,…

Lời giải

Ví dụ như tìm hiểu số con trong từng mái ấm gia đình trong một xóm, người tìm hiểu sẽ tích lũy số liệu sau đó lập bảng số liệu
Bảng số liệu gồm 1 số ít thông tin cơ bản : số thứ tự, tên chủ hộ, số con trong từng mái ấm gia đình theo tên chủ hộ của một xã
Ta có bảng mẫu :

STT Tên chủ hộ Số con
1 Trần Văn An 2
2 Nguyễn Đức Bình 1
3 Lê Cường 3
4 Phạm Minh Đức 2
5 Bùi Huy Minh 0
6 Tô Hải Nam 1
7 Nguyễn Xuân Quý 3
8 Trần Bình Phước 1
9 Trần Đức Thọ 2
10 Đoàn Quang Thành 0

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5: Nội dung điều tra trong bảng 1 là gì ?

Lời giải

Nội dung tìm hiểu trong bảng 1 là số cây xanh được của mỗi lớp trong dịp phát động trào lưu Tết trồng cây

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5: Trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra ?

Lời giải

Trong bảng 1, đơn vị chức năng tìm hiểu là mỗi lớp. Trong bảng có 20 lớp, do đó có 20 đơn vị chức năng tìm hiểu

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Dấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả bao nhiêu giá trị ? Hãy đọc dãy giá trị của X.

Lời giải

Số những giá trị ( không nhất thiết khác nhau ) của tín hiệu đúng bằng số những đơn vị chức năng tìm hiểu nên tín hiệu X ở bảng 1 có tổng thể 20 giá trị
Dãy giá trị của X là : 35 ; 30 ; 28 ; 30 ; 30 ; 35 ; 28 ; 30 ; 30 ; 35 ; 35 ; 50 ; 35 ; 50 ; 30 ; 35 ; 35 ; 30 ; 30 ; 50

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Có bao nhiêu số khác nhau trong cột số cây trồng được ? Nêu cụ thể các số khác nhau đó.

Lời giải

Có 4 số khác nhau trong cột số cây xanh được. Đó là những số : 35 ; 30 ; 28 ; 50

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Có bao nhiêu lớp (đơn vị) trồng được 30 cây (hay giá trị 30 xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X) ? Hãy trả lời câu hỏi tương tự như vậy với các giá trị 28, 50.

Lời giải

Có 8 lớp trồng được 30 cây hay giá trị 30 Open 8 lần trong dãy giá trị của tín hiệu X
Có 2 lớp trồng được 28 cây hay giá trị 28 Open 2 lần trong dãy giá trị của tín hiệu X
Có 3 lớp trồng được 50 cây hay giá trị 50 Open 3 lần trong dãy giá trị của tín hiệu X

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có bao nhiêu giá trị khác nhau ? Hãy viết các giá trị đó cùng tần số của chúng.

Lời giải

Trong dãy giá trị của tín hiệu ở bảng 1 có 4 giá trị khác nhau
Các giá trị và tần số của chúng là :

Giá trị 30 – tần số: 8

Giá trị 35 – tần số : 7
Giá trị 28 – tần số : 2
Giá trị 50 – tần số : 3

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 7 tập 2): Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp, số bạn nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường. Số con trong từng gia đình sống gần nhà em …).

Lời giải:

Cuộc tìm hiểu 1 : Lớp 7A có 42 học viên, trong lần kiểm tra học kì I vừa mới qua, số điểm bài kiểm tra môn Toán như sau :

Điểm 4 5 6 7 8 9 10
Số bài 6 7 6 7 4 7 5

Cuộc tìm hiểu 2 : Thống kê độ cao ( tính bằng cm ) của 12 học viên trong đội bóng đá của trường được ghi lại trong bảng dưới đây :

149 150 149 152 152 150
151 153 149 155 154 152

………………………………
………………………………
………………………………

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 2 trang 9: Quan sát bảng 7. Hãy vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng: Ở dòng trên, ghi lại các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần.

Ở dòng dưới, ghi những tần số tương ứng dưới mỗi giá trị đó .

Lời giải

Ta có bảng sau :

Giá trị 98 99 100 101 102
Tần số 3 4 16 4 3

Bài 5 (trang 11 SGK Toán 7 tập 2): Trò chơi toán học: Thống kê ngày, tháng, năm, sinh của các bạn trong lớp và những bạn có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu được theo mẫu ở bảng 10:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) N =

Bảng 10

Lời giải:

Ví dụ thống kê ngày, tháng, năm sinh của những bạn trong lớp như sau :

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh
1 Trần Anh 15 – 01 – 2010 16 Trần Quân 11 – 02 – 2010
2 Nguyễn Bình 02 – 11 – 2010 17 Bùi Quý 13 – 03 – 2010
3 Phạm Cường 05 – 02 – 2010 18 Phạm Thành 02 – 09 – 2010
4 Trần Đức 25 – 01 – 2010 19 Lê Tùng 19 – 05 – 2010
5 Nguyễn Đạt 27 – 11 – 2010 20 Bùi Trâm 10 – 03 – 2010
6 Lê Đình 14 – 03 – 2010 21 Tô Trang 11 – 04 – 2010
7 Hà Hương 06 – 10 – 2010 22 Hoàng Trang 16 – 10 – 2010
8 Phạm Linh 08 – 12 – 2010 23 Bùi Trang 26 – 10 – 2010
9 Trần Mai 11 – 03 – 2010 24 Hà Thảo 28 – 04 – 2010
10 Vũ Ngọc 16 – 11 – 2010 25 Vũ Thảo 05 – 09 – 2010
11 Phạm Như 30 – 04 – 2010 26 Mai Yến 01 – 08 – 2010
12 Trần Phương 01 – 06 – 2010 27 Phạm Xoan 02 – 07 – 2010
13 Nguyễn Phượng 27 – 07 – 2010 28 Nguyễn Xinh 15 – 06 – 2010
14 Vũ Quỳnh 30 – 08 – 2010 29 Trần Vũ 18 – 10 – 2010
15 Lê Quang 15 – 12 – 2010 30 Tô Vân 22 – 05 – 2010

Những bạn có cùng tháng sinh xếp thành một nhóm, ta có bảng sau :

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 N=30

Bài 6 (trang 11 SGK Toán 7 tập 2): Kết quả điều tra về số con của 30 gia đình thuộc một thôn được cho trong bảng 11:

Giải bài 6 trang 11 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Bảng 11

a ) Dấu hiệu cần khám phá ở đây là gì ? Từ đó lập ra bảng ” tần số ” .
b ) Hãy nêu 1 số ít nhận xét từ bảng trên về số con của 30 mái ấm gia đình trong thôn ( số con của những mái ấm gia đình trong thôn chủ yêu thuộc khoảng chừng nào ? Số gia đình đông con, tức có 3 con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu ? )

Lời giải:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu: Số con của mỗi gia đình. Bảng “tần số” về số con

Số con 0 1 2 3 4
Tần số (n) 2 4 17 5 2 N = 30

b) Nhận xét:

– Số con của mỗi mái ấm gia đình hầu hết thuộc vào khoảng chừng từ 0 đến 4 người con .
– Số gia đình đông con ( từ 3 con trở lên ) là 7 chiếm tỉ lệ : 7/30 tức 23,3 % .
………………………………
………………………………
………………………………
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 | Để học tốt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 7 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài tập Toán 7Để học tốt Toán lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon