Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 17 (có đáp án) : Mối quan hệ giữa gen và ARN

articlewriting1

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 17 (có đáp án) : Mối quan hệ giữa gen và ARN

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 17 (có đáp án) : Mối quan hệ giữa gen và ARN

Câu 1: Chọn nhận định sai.

A. rARN có vai trò tổng hợp những chuỗi polypeptit để tạo thành bào quan riboxom .

B. mARN là bản phiên mã từ mạch khuôn của gen.

C. tARN luân chuyển axit amin cho quy trình tổng hợp protein .D. rARN tham gia cấu trúc màng tế bào .

Hiển thị đáp án
Đáp án : D

Câu 2: Cấu trúc ARN khác với ADN ở

A. Chỉ có 1 mạch .B. Đơn phân là A, U, G, X .C. Đường ribo .D. Cả 3 đáp án trên .

Hiển thị đáp án
Đáp án : D

Câu 3: Vai trò của quá trình tổng hợp ARN là

A. Tổng hợp những thành phần cấu trúc thành NST .B. Tổng hợp những loại ARN có vai trò trong quy trình tổng hợp protein .C. Chuẩn bị cho quy trình phân bào .D. Chuẩn bị cho quy trình nhân đôi NST .

Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Câu 3: Mạch khuôn của gen có trình tự nucleotit là:

… – TGXAAGTAXT – …Trình tự của mARN do gen tổng hợp làA. … – TGXAAGTAXT – …B. … – TXATGAAXGT – …C. … – AXGUUXAUGA – …D. … – AGUAXUUGXA – …

Hiển thị đáp án
Đáp án : C

Câu 4: Mạch bổ sung của gen có trình tự là:

… – TXATGAAXGT – …Trình tự của mARN do gen tổng hợp làA. … – TGXAAGTAXT – …B. … – TXATGAAXGT – …C. … – AXGUUXAUGA – …D. … – AGUAXUUGXA – …

Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Câu 5: Một mARN có số lượng ribonucleotit loại A là 213 và chiếm 30%. Chiều dài của mARN là

A. 2414 Å. B. 710 Å. C. 1400 Å. D. 2400 Å .

Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Câu 6: Một phân tử mARN có tỉ lệ giữa các ribonucleotit U = 2A = 4X = 3G. Tỉ lệ phần trăm mỗi loại A, U, G, X lần lượt là

A. 48 %, 24 %, 16 %, 12 % .

B. 24%, 48%, 16%, 12%.

C. 10 %, 20 %, 30 %, 40 % .D. 48 %, 16 %, 24 %, 12 % .

Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Câu 7: Một mARN dài 2448Å có số lượng ribonucleotit loại U là 36 chiếm 15%, X chiếm 30%. Số lượng ribonucleotit A, G, X trên mARN lần lượt là

A. 180, 36 và 216 .B. 216, 288 và 180 .C. 180, 288 và 216 .D. 216, 36 và 180 .

Hiển thị đáp án
Đáp án : C

Câu 8: Cho trình tự của

ADN : … – A_XT_GA_AT_ – …mARN : … – _G__U__X__U – …Xác định trình tự mạch ADN :A. … – AXTGAAT – …B. … – AXXTAGAGATA – …C. … – AXXTAGAGATU – …D. … – AGXTAGAGATA – …

Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Câu 9: Câu 8: Cho trình tự của

ADN : … – A_XT_GA_AT_ – …mARN : … – _G__U__X__U – …Xác định trình tự mạch mARN :A. … – UXGAUXUXUAU – …B. … – AXXTAGAGATA – …C. … – UGGAUXUXUAU – …D. … – AXGTAGAGATU – …

Hiển thị đáp án
Đáp án : C

Câu 10: Một gen có 3000 nucleotit, khối lượng phân tử (đvC) của mARN do gen đó phiên mã là

A. 4,5 x 105. B. 9 x 104. C. 3 x 105. D. 3 x 104 .

Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Bài giảng: Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN – Cô Đỗ Chuyên (Giáo viên VietJack)

Xem thêm những câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 tinh lọc, có đáp án cụ thể hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 9 | Để học tốt Sinh học 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 9Để học tốt Sinh học 9 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon