[ĐÚNG] Tại sao Nhật Bản phải tiến hành cải cách? – Top Tài Liệu

articlewriting1

Lời giải chuẩn nhất cho câu hỏi: “ Tại sao Nhật Bản phải tiến hành cải cách? ” và phần kiến thức mở rộng thú vị do TOP TÀI LIỆU biên soạn là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo

Câu hỏi

Tại sao Nhật Bản phải tiến hành cải cách?
A. Để duy trì chế độ phong kiến
B. Để thoát khỏi nước phong kiến lạc hậu
C. Để tiêu diệt Tướng quân
D. Để bảo vệ quyền lợi quý tộc phong kiến

Lời giải :

đáp án đúng : B
Nhật Bản phải tiến hành cải cách vì để thoát khỏi nước phong kiến lỗi thời

Kiến thức tham khảo

Nhật Bản tiến hành cải cách trong hoàn cảnh nào. Để một cuộc cải cách thành công cần những điều kiện gì ?

1. Hoàn cảnh :
+ Đầu thế kỉ XIX chính sách phong kiến mạc phủ lâm vào khủng hoảng cục bộ, suy yếu
+ Các nước Âu-Mỹ can thiệp vào Nhật Bản
=> Cần cải cách Duy Tân để tăng trưởng quốc gia, giữ độc lập
Đạt được sau cuộc cải cách Mình Trị :
+ Đưa nước Nhật Bản từ nước phong kiến lỗi thời thành nước Tư Bản tăng trưởng
+ Nhật Bản chuyển sang quá trình Chủ Nghĩa Đế Quốc
2. Để một cuộc cải cách thành công xuất sắc cần nhũng điều kiện kèm theo :
+ Cải cách cần phải có đường lối đúng đắn tương thích với thực trạng lúc đó
+ Người chỉ huy cần tạo điều kiện kèm theo cho chủ nghĩa tư bản được tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ, xoá bỏ các độc quyền về ruộng đất của giai cấp phong kiến

+ Phải có tinh thần đoàn kết có sự đồng lòng của nhân dân đối vs chính sách,đường lối của người lãnh đạo

Trình bày nội dung của cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản?

Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị ( May-gi ) đã thực thi một loạt cải cách tân tiến ( Hay còn gọi là cuộc Duy tân Minh Trị ) nhằm mục đích đưa Nhật Bản thoát khỏi thực trạng phong kiến lỗi thời .
* Về chính trị
– Nhật hoàng công bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập cơ quan chính phủ mới, thực thi bình đẳng ban bố quyền tự do .
– Ban hành Hiến pháp mới ( năm 1889 ), chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập .
* Về kinh tế tài chính
– Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, được cho phép mua và bán ruộng đất .
– Tăng cường tăng trưởng kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa ở nông thôn .
– Xây dựng hạ tầng, đường sá, cầu và cống, ship hàng giao thông vận tải liên lạc .
* Về quân sự chiến lược
– Được tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo theo kiểu phương Tây .
– Chế độ nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược thay cho chính sách trưng binh .
– Chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược .

* Về giáo dục

– Thi hành chủ trương giáo dục bắt buộc .
– Chú trọng nội dung khoa học – kỹ thuật trong chương trình giảng dạy .
– Cử những học viên giỏi đi du học phương Tây …

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon