Toán lớp 5 trang 141, 142 Luyện tập – https://thanhlybanghevanphong.com

articlewriting1
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính độ dài quãng đường với đơn vị chức năng là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống :

bai 1 5

Phương pháp giải:

– Muốn tính quãng đường ta lấy tốc độ nhân với thời hạn : \ ( s = v × t. \ )
Lưu ý : đơn vị chức năng đo của những đại lượng phải tương ứng với nhau, ví dụ tốc độ có đơn vị chức năng mét / giây, thời hạn có đơn vị chức năng giây thì quãng đường có đơn vị chức năng đo là mét …
– Đổi đơn vị chức năng đo của quãng đường sang đơn vị chức năng ki-lô-mét .

Lời giải chi tiết:

Cột 1 : \ ( s = 32,5 \ times 4 = 130 \ ; ( km ) \ )
Cột 2 : \ ( s = 210 \ times 7 = 1470 \ ; ( m ) \ ) \ ( = 1,47 \ ; ( km ) \ )
Cột 3 : Đổi \ ( 40 \ ) phút \ ( = \ dfrac { 2 } { 3 } \ ) giờ
\ ( s = 36 × \ dfrac { 2 } { 3 } = 24 \ ; ( km ) \ )
Vậy ta có bảng sau :

tr loi bai 1 1

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một xe hơi đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với tốc độ 46 km / giờ. Tính độ dài quãng đường AB .

Phương pháp giải:

– Tính thời hạn xe hơi đi từ A đến B = 12 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút .
– Đổi số đo thời hạn sang đơn vị chức năng đo là giờ .
– Tính quãng đường ta lấy tốc độ nhân với thời hạn .

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thời gian : từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 15 phút
Vận tốc : 46 km / giờ
Quãng đường : … km ?

Bài giải

Thời gian đi của xe hơi là :
12 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút
Đổi 4 giờ 45 phút = 4,75 giờ .
Độ dài quãng đường AB là :
46 × 4,75 = 218,5 ( km )
Đáp số : 218,5 km.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Ong mật hoàn toàn có thể bay được với tốc độ 8 km / giờ. Tính quãng đường bay được của ong mật trong 15 phút .

Phương pháp giải:

Vận tốc có đơn vị chức năng là km / giờ nên ta phải có thời hạn tương ứng là giờ .
Để giải bài này ta hoàn toàn có thể làm như sau :
– Đổi số đo thời hạn sang đơn vị chức năng đo là giờ .
– Tính quãng đường ta lấy tốc độ nhân với thời hạn .

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc : 8 km / giờ
Thời gian : 15 phút
Quãng đường : … km ?

Bài giải

Đổi : 15 phút = 0,25 giờ .
Quãng đường bay được của ong mật là :
8 × 0,25 = 2 ( km )
Đáp số : 2 km .


Bài 4

Video hướng dẫn giải

Kăng-gu-ru hoàn toàn có thể chuyển dời ( vừa chạy vừa nhảy ) với tốc độ 14 m / giây. Tính quãng đường chuyển dời được của kăng-gu-ru trong 1 phút 15 giây .

bai 4 2

Phương pháp giải:

– Đổi số đo thời hạn sang đơn vị chức năng đo là giây .
– Tính quãng đường ta lấy tốc độ nhân với thời hạn .

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc : 14 m / giây
Thời gian : 1 phút 15 giây
Quãng đường : … m ?
Bài giải
Đổi : 1 phút 15 giây = 75 giây
Quãng đường vận động và di chuyển được của kăng-gu-ru trong 1 phút 15 giây là :

14 × 75 = 1050 (m)

Đáp số : 1050 m .

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon