Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 phần 4 có đáp án năm 2021 mới nhất

articlewriting1

Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 phần 4 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 phần 4 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện môn Lịch Sử lớp 7 năm 2021 đạt hiệu quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 14 phần 4 có đáp án mới nhất gồm những câu hỏi trắc nghiệm khá đầy đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao .

Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Câu 1 : Ai là tác giả của những bộ binh thư “ Binh thư yếu lược ” và “ Vạn kiếp tông bí truyền thư ” ?
A. Trần Nhân Tông .
B. Trần Quốc Tuấn .
C. Trần Quang Khải .
D. Trần Thủ Độ .

Lời giải:

Trần Quốc Tuấn là một nhà lí luận quân sự chiến lược tài bài. Ông là tác giả của những bộ binh thư nổi tiếng như : “ Binh thư yếu lược ” và “ Vạn kiếp tông bí truyền thư ”
Đáp án cần chọn là : B
Câu 2 : Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần đã góp thêm phần xây đắp nên truyền thống cuội nguồn quân sự chiến lược gì ?
A. Tập hợp phần đông nhân dân đấu tranh .
B. Tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu .
C. Nước nhỏ chống lại quân địch mạnh hơn nhiều lần .
D. Buộc địch chuyển từ dữ thế chủ động sang bị động .

Lời giải:

Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần đã góp thêm phần xây đắp nên truyền thống cuội nguồn quân sự chiến lược Nước Ta, truyền thống cuội nguồn chiến đấu của một nước nhỏ hơn nhưng luôn phải chống lại những quân địch mạnh hơn nhiều lần đến xâm lược .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 3 : Nhân tố nào tạo nên sự gắn bó đoàn kết giữa triều Trần với nhân dân ?
A. Nhà Trần chăm lo đời sống vật chất và ý thức cho nhân dân .
B. Nhà Trần dữ thế chủ động xử lý những bất hòa trong nội bộ vương triều .
C. Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho cuộc kháng chiến .
D. Nhân dân có ý thức hi sinh, quyết chiến quyết thắng .

Lời giải:

Nhà Trần rất chăm sóc chăm sóc sức dân, nâng cao đời sống vật chất và ý thức của nhân dân bằng nhiều giải pháp để tạo nên sự gắn bó đoàn kết giữa triều đình với nhân dân .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 4 : Hội nghị nào hình tượng của sự đoàn kết giữa triều Trần và nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên ?
A. Hội nghị Bình Than
B. Hội nghị Diên Hồng
C. Hội nghị Lũng Nhai
D. Hội nghị Đông Quan

Lời giải:

Hội nghị Diên Hồng (1285) là nào biểu tượng của sự đoàn kết giữa triều Trần và nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên. Khi vua Trần mời các bộ lão đến điện Diên Hồng để hỏi ý kiến nên đánh hay hàng, các bô lão đều đồng thanh hô vang “đánh”. 

Đáp án cần chọn là : B
Câu 5 : Kế sách đánh giặc xuyên suốt được nhà Trần sử dụng trong 3 lần kháng chiến chống Mông – Nguyên trong thời hạn đầu là
A. Vườn không nhà trống .
B. Tổ chức cuộc quyết chiến kế hoạch .
C. Tấn công đồn lương của địch .
D. Chặn đánh quân địch ở kinh thành .

Lời giải:

Trong cả 3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên, thời hạn đầu để tránh thế mạnh của giặc nhà Trần đều sử dụng kế “ vườn không nhà trống ”
Đáp án cần chọn là : A
Câu 6 : Ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên của nhà Trần thắng lợi không xuất phát từ nguyên do nào sau đây ?
A. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân dân Đại Việt
B. Đề ra kế sách đánh giặc đúng đắn, phát minh sáng tạo
C. Nhà Mông – Nguyên đang bước vào thời kì suy yếu
D. Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt

Lời giải:

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên bao gồm:

– Tất cả những những tầng lớp nhân dân, những thành phần dân tộc bản địa đều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê nhà quốc gia, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó những quý tộc, vương hầu là hạt nhân .
– Sự sẵn sàng chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến .
– Có sự chỉ huy của những vua Trần, đặc biệt quan trọng của vua Trần Nhân Tông cùng những danh tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, … với kế hoạch, giải pháp đúng đắn, phát minh sáng tạo đã buộc giặc từ thế mạnh chuyển dần sang thế yếu, từ dữ thế chủ động chuyển sang bị động để hủy hoại chúng, giành thắng lợi .

=> Loại trừ đáp án: C

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7 : Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử trong 3 lần kháng chiến chống Mông – Nguyên của quân dân Đại Việt ?
A. Bảo vệ vững chãi độc lập dân tộc bản địa, chủ quyền lãnh thổ vương quốc
B. Góp phần xây đắp nên truyền thống cuội nguồn quân sự chiến lược Nước Ta
C. Làm thất bại mưu đồ thôn tính những vùng đất châu Á còn lại của Hốt Tất Liệt
D. Đưa Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực Khu vực Đông Nam Á

Lời giải:

Ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên:

– Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của nhà Mông – Nguyên, bảo vệ vững chãi độc lập dân tộc bản địa và chủ quyền lãnh thổ vương quốc
– Thắng lợi đó đã góp thêm phần xây đắp nên truyền thống cuội nguồn quân sự chiến lược Nước Ta, truyền thống cuội nguồn chiến đấu của một nước nhỏ nhưng luôn phải chống lại những quân địch hùng mạnh
– Để lại những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề quý báu cho những cuộc đấu tranh ở tiến trình sau
– Làm thất bại mưu đồ thôn tính những vùng đất châu Á còn lại của Hốt Tất Liệt .

=> Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là : D
Câu 8 : Đường lối kháng chiến chống quân Mông – Nguyên ( thế kỉ XIII ) dưới thời Trần có điểm gì độc lạ so với đường lối kháng chiến chống Tống thời Lý ( 1075 – 1077 ) ?
A. Khoét sâu vào điểm yếu của quân địch
B. Thực hiện tiên phát chế nhân .
C. Lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều
D. Đánh vào nơi mạnh nhất của địch

Lời giải:

– Đường lối kháng chiến chống quân Mông – Nguyên ( thế kỉ XIII ) dưới thời Trần có điểm gì độc lạ so với đường lối kháng chiến chống Tống thời Lý ( 1075 – 1077 ) là tập trung chuyên sâu khoét sâu vào điểm yếu của quân địch ( kế vườn không nhà trống ) khiến cho chúng suy yếu để ta phản công hủy hoại .

– Đáp án B và D: là đặc điểm của đường lối kháng chiến chống Tống thời Lý

– Đáp án C: là đặc điểm chung trong đường lối của 2 cuộc kháng chiến

Đáp án cần chọn là : A
Câu 9 : Nghệ thuật quân sự chiến lược nào sau đây không được quân dân nhà Trần sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thế kỉ XIII ?
A. Thực hiện kế “ thanh dã ”
B. Tiên phát chế nhân
C. Thủy chiến
D. Tổ chức một cuộc cuộc chiến tranh nhân dân

Lời giải:

Nghệ thuật quân sự được được quân dân nhà Trần sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên để lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều là:

– Tiến hành một cuộc cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân đánh giặc
– Kế thanh dã – vườn không nhà trống
– Chớp thời cơ để tổ chức triển khai những cuộc tiến công kế hoạch đỉnh điểm là trận Bạch Đằng năm 1288 với nghệ thuật và thẩm mỹ thủy chiến

=> Đáp án B: “tiên phát chế nhân” là nghệ thuật điển hình được sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Tống 1075-1077

Đáp án cần chọn là : B
Câu 10 : Cho đoạn trích : “ Vừa rồi, Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt vây hãm, nhưng vì vua tôi, đồng lòng đồng đội hòa thuận, cả nước góp phần … nên giặc phải bó tay chiu hàng ” ( Trần Quốc Tuấn căn dặn vua Trần Anh Tông, năm 1300 ). Câu nói trên của Trần Quốc Tuấn căn dặn nhà vua về điều gì ?
A. Bài học phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc bản địa, từ dòng tộc đến nhân dân .
B. Phát huy truyền thống cuội nguồn yêu lao động sản xuất để đánh giặc giữ nước .
C. Sự phối hợp giữa truyền thống cuội nguồn yêu nước với truyền thống cuội nguồn yêu lao động sản xuất .
D. Chiến thuật vây hãm hủy hoại quân Mông – Nguyên hoàn toàn có thể vận dụng về sau .

Lời giải:

Lời căn dặn của Trần Quốc Tuấn với vua Trần Anh Tông trước khi qua đời muốn nhắc nhở nhà vua về bài học kinh nghiệm phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc bản địa từ trong nội bộ hoàng tộc đến toàn dân tộc bản địa để tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng quân địch xâm lược. Muốn đoàn kết được toàn dân thì phải biết ” khoan thư sức dân “, lấy đó làm kế sâu rễ bền gốc
Đáp án cần chọn là : A

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 7 tinh lọc, có đáp án mới nhất hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Lịch Sử 7 khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 7 | Để học tốt Lịch Sử 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Lịch Sử 7Giải bài tập Lịch Sử 7 và bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon