Trường hợp nào sau đây nhiệt năng của vật đã thay đổi bằng cách thực hiện công

articlewriting1

Cách nào sau đây làm thay đổi nhiệt năng của vật?

Câu 18131 Thông hiểu

Cách nào sau đây làm thay đổi nhiệt năng của vật?

Nội dung chính

 • Cách nào sau đây làm thay đổi nhiệt năng của vật?
 • Trường hợp nào dưới đây không làm thay đổi nhiệt năng
 • 18 câu trắc nghiệm Nội năng và sự biến thiên nội năng cực hay có đáp án
 • 40 bài tập trắc nghiệm chương Cơ sở của nhiệt động lực học có đáp án chi tiết (phần 2)
 • Mục lục
 • Mục lục
 • Lịch sử và từ nguyênSửa đổi
 • Video liên quan

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nhiệt năng — Xem chi tiết cụ thể

Trường hợp nào dưới đây không làm thay đổi nhiệt năng

Câu 91754 Vận dụng

Trường hợp nào dưới đây không làm biến hóa nhiệt năng

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nhiệt năng — Xem cụ thể

18 câu trắc nghiệm Nội năng và sự biến thiên nội năng cực hay có đáp án

Câu 1: Tìm phát biểu sai.

Quảng cáo

A. Nội năng là một dạng nguồn năng lượng nên hoàn toàn có thể chuyển hóa thành những dạng nguồn năng lượng khác
B. Nội năng của một vật nhờ vào vào nhiệt độ và thể tích của vật .
C. Nội năng chính là nhiệt lượng của vật .
D. Nội năng của vật hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm .
Hiển thị đáp án
Đáp án : CNội năng của vật là dạng nguồn năng lượng gồm có động năng phân tử ( do những phân tử hoạt động nhiệt ) và thế năng phân tử ( do những phân tử tương tác với nhau ) .U = Wđpt + WtptĐộng năng phân tử Wđpt phụ thuộc vào vào nhiệt độThế năng phân tử Wtpt phụ thuộc vào và thể tích .Số đo độ biến thiên của nội năng trong quy trình truyền nhiệt gọi là nhiệt gọi là nhiệt lượng ( còn gọi tắt là nhiệt ) ∆ U = Q.. Vậy phát biểu C sai .

Câu 2: Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?

A. Cọ xát vật lên mặt bàn .
B. Đốt nóng vật .
C. Làm lạnh vật .
D. Đưa vật lên cao .

Quảng cáo

Hiển thị đáp án
Chọn D .Có hai cách làm biến hóa nội năng :+ Thực hiện côngVí dụ : Làm nóng miếng sắt kẽm kim loại bằng ma sát, cọ xát vật lên mặt bàn+ Truyền nhiệtVí dụ : làm nóng miếng sắt kẽm kim loại bằng cách nhúng vào nước nóng, làm lạnh vật, đốt nóng vật

Câu 3: Tìm phát biểu sai.

A. Tác động lên hệ một công hoàn toàn có thể làm biến hóa cả tổng động năng hoạt động nhiệt của những hạt tạo nên vật và thế năng tương tác giữa chúng .
B. Nội năng của một hệ nhất định phải có thế năng tương tác giữa những hạt tạo nên hệ .
C. Độ biến thiên nội năng của một vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được
D. Trong quy trình đẳng nhiệt, độ tăng nội năng của hệ bằng nhiệt lượng mà hệ nhận được
Hiển thị đáp án
Chọn D .Trong quy trình đẳng nhiệt hệ không nhận nhiệt .

Câu 4: Trường hợp làm biến đổi nội năng không do thực hiện công là?

A. Đun nóng nước bằng nhà bếp .
B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm .
C. Nén khí trong xilanh .
D. Cọ xát hai vật vào nhau .
Hiển thị đáp án
Chọn A .Đun nóng nước bằng nhà bếp làm biến đổi nội năng qua cách truyền nhiệt .

Câu 5: Một quả bóng khối lượng 200 g rơi từ độ cao 15 m xuống sân và nảy lên được 10 m. Độ biến thiên nội năng của quả bóng bằng (lấy g = 10 m/s2)

A. 10 J.B. 20 J .
C. 15 J.D. 25 J .
Hiển thị đáp án
Chọn A
ΔU = E1 – E2 = mg ( h1 – h2 ) = 0,2. 10 ( 15 – 10 ) = 101J .

Quảng cáo

Câu 6: Một viên đạn đại bác có khối lượng 10 kg khi rơi tới đích có vận tốc 54 km/h. Nếu toàn bộ động năng của nó biến thành nội năng thì nhiệt lượng tỏa ra lúc va chạm vào khoảng

A. 1125 J.B. 14580 J .
C. 2250 J.D. 7290 J .
Hiển thị đáp án
Chọn A
loading

Câu 7: Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật

A. ngừng hoạt động .B. nhận thêm động năng .C. hoạt động chậm đi .D. va chạm vào nhau .
Hiển thị đáp án
Chọn C .Do những phân tử hoạt động không ngừng nên chúng có động năng. Động năng phân tử phụ thuộc vào vào tốc độ của phân tử. Nhiệt độ đổi khác thì tốc độ phân tử đổi khác, nhiệt độ càng cao thì những phân tử hoạt động càng nhanh và hổn loạn, mà động năng của phân tử là thành phần của nội năng, do đó nội năng phụ thuộc vào vào nhiệt độ .→ Nhiệt độ của vật giảm khi những nguyên tử, phân tử cấu trúc nên vật hoạt động chậm lại .

Câu 8: Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Khối lượng của vật .B. Vận tốc của những phân tử cấu trúc nên vật .C. Khối lượng của từng phân tử cấu trúc nên vật .D. Khoảng cách giữa những phân tử cấu trúc nên vật .Hiển thị đáp án
Chọn A .Nhiệt độ của vật phụ thuộc vào vào động năng phân tử của những phân tử và khoảng cách giữa những phân tử cấu trúc nên vật. Mặt khác động năng phân tử lại phụ thuộc vào vào khối lượng, tốc độ phân tử .

Câu 9: Để xác định nhiệt độ của một lò nung, người ta đưa vào trong lò một miếng sắt có khối lượng 50 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả nó vào một nhiệt lượng kế chứa 900 g nước ở nhiệt độ 17oC. Khi đó nhiệt độ của nước tăng lên đến 23oC, biết nhiệt dung riêng của sắt là 478 J/(kg.k), của nước là 4180 J/(kg.k). Nhiệt độ của lò xấp xỉ bằng

A. 796 oC. B. 990 oC .
C. 967 oC. D. 813 oC .
Hiển thị đáp án
Chọn C
Nhiệt lượng do sắt tỏa ra : Q1 = m1c1 ( t1 – t )
Nhiệt lượng do nước thu vào : Q2 = m2c2 ( t – t2 )
Vì Q1 = Q2 ⇒ m1c1 ( t1 – t ) = m2c2 ( t – t2 )
⇔ 0,05. 478 ( t1 – 23 ) = 0,9. 4180 ( 23 – 17 )
t1 ≈ 967 ℃

Câu 10: Trường hợp nào làm biến đổi nội năng không do thực hiện công.

A. Đun nóng nước bằng nhà bếpB. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềmC. Nén khí trong xi lanhD. Cọ sát hai vật vào nhau .Hiển thị đáp án
Chọn B .Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm : đã có sự biến đổi nội năng do chuyển hóa cơ năng thành .

Câu 11: Trường hợp nội năng của vật bị biến đổi không phải do truyền nhiệt là:

A. Chậu nước để ngoài nắng một lúc nóng lên .B. Gió mùa đông bắc tràn về làm cho không khí lạnh điC. Khi trời lạnh, ta xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên .D. Cho cơm nóng vào bát thi bưng bát cũng thấy nóng .Hiển thị đáp án
Chọn C .Khi trời lạnh, ta xoa hai bàn tay vào nhau tức là ta đã triển khai công làm cho bàn tay ấm lên .

Câu 12: Nhiệt dung riêng của một chất có giá trị âm trong trường hợp nào sau đây

A. Chất nhận nhiệt và tăng nhiệt độ .B. Chất nhận nhiệt và giảm nhiệt độ .C. Chất tỏa nhiệt và giảm nhiệt độ .D. Chất tỏa nhiệt và giữ nguyên nhiệt độ .Hiển thị đáp án
Chọn B .Nhiệt lượng của một chất : Q = m. c. ∆ ttrong đó : c là nhiệt dung riêng của chất cấu trúc nên vật ( J / kg. K ) ; m là khối lượng của vật .∆ t = t2 – t1 là độ biến thiên nhiệt độ ; t1 là nhiệt độ khởi đầu ; t2 là nhiệt độ sau .Do vậy, trong trường hợp chất nhận nhiệt và giảm nhiệt độ thì Q > 0 và ∆ t < 0 → c < 0

Câu 13: Sự truyền nhiệt là:

A. Sụ chuyển hóa nguồn năng lượng từ dạng này sang dạng khác .B. Sự truyền trực tiếp nội năng từ vật này sang vật khácC. Sự chuyển hóa nguồn năng lượng từ nội năng sang dạng khác .D. Sự truyền trực tiếp nội năng và chuyển hóa nguồn năng lượng từ dạng này sang dạng khác .Hiển thị đáp án
Chọn B .Quá trình làm đổi khác nội năng không có sự thực thi công gọi là quy trình truyền nhiệt. Trong quy trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa nguồn năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có truyền nội năng từ vật này sang vật khác

Câu 14: Nhiệt lượng trao đổi trong quá trình truyền nhiệt không phụ thuộc vào:

A. thời hạn truyền nhiệtB. độ biến thiên nhiệt độ .C. khối lượng của chất .D. nhiệt dung riêng của chất .Hiển thị đáp án
Chọn A .Nhiệt lượng trao đổi trong quy trình truyền nhiệt : Q = m. c. ∆ ttrong đó : c là nhiệt dung riêng của chất cấu trúc nên vật ( J / kg. K ) ; m là khối lượng của vật .∆ t = t2 – t1 là độ biến thiên nhiệt độ ; t1 là nhiệt độ bắt đầu ; t2 là nhiệt độ sau .→ Q. không nhờ vào vào thời hạn truyền nhiệt

Câu 15: Một ấm đun nước bằng nhôm có m = 350g, chứa 2,75kg nước được đun trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng 650 kJ thì ấm đạt đến nhiệt độ 60°C. Hỏi nhiệt độ ban đầu của ấm, biết cAl = 880 J/kg.K, cnước = cn = 4190 J/kg.K.

A. 20 °CB. 5,1 °CC. 3,5 °CD. 6,5 °CHiển thị đáp án
Chọn B .Nhiệt lượng thu vào :Qthu = Qn + QAl = mn.cn. ( t – t1 ) + mAl. cAl. ( t – t1 )= 2,75. 4190. ( 60 – t1 ) + 0,35. 880. ( 60 – t1 ) = 709830 – 11830,5 t1 .Mặt khác 709830 – 11830,5 t1 = 650000 ⟹ t1 = 5,1 °C

Câu 16: Để xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng, người ta đổ chất lỏng đó vào 20g nước ở 100°C. Khi có sự cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hỗn hợp nước là 37,5°C, mhh = 140g. Biết nhiệt độ ban đầu của nó là 20°C, cn = 4200 J/kg.K. Nhiệt dung riêng của chất lỏng trên là:

A. 2000 J / Kg. KB. 4200 J / Kg. KC. 5200J / Kg. KD. 2500J / Kg. KHiển thị đáp án
Chọn D .Nhiệt lượng tỏa ra :Qtỏa = Qn = mn.cn. ( t1 – tcb ) = 20.10 – 3.4200. ( 100 – 37,5 ) = 5250 J .Nhiệt lượng thu vào :Qthu = mx.cx. ( tcb – tx ) = ( mhh – mn ). cx. ( tcb – tx ) = ( 140 – 20 ). 10-3.cx. ( 37,5 – 20 )= 2,1. cxCân bằng nhiệt : Qtỏa = Qthu ⟺ 5250 = 2,1. cx ⟹ cx = 2500 J / kg. K

Câu 17: Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ 20°C. Người ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2kg đã được nung nóng tới 75°C.. Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J/(kg.K); của nước là 4,18.103 J/(kg.K); của sắt là 0,46.103 J/(kg.K).

A. 25 °CB. 50 °CC. 21,7 °CD. 27,1 °CHiển thị đáp án
Chọn A .Gọi t là nhiệt độ cân đối của hệ .Nhiệt lượng mà nước thu vào cho đến khi cân đối nhiệt :Q1 = m1. c1. Δt1Nhiệt lượng mà bình nhôm thu vào cho đến khi cân đối nhiệt :Q2 = mét vuông. c2. Δt2Nhiệt lượng miếng sắt tỏa ra cho đến khi cân đối nhiệt :Q3 = m3. c3. Δt3Tổng nhiệt lượng thu vào bằng nhiệt lượng tỏa ra : Q1 + Q2 = Q3↔ ( m1. c1 + mét vuông. c2 ) Δt1 = m3. c3. Δt3Thay số ta được 🙁 0,118. 4,18. 103 + 0,5. 896 ). ( t – 20 ) = 0,2. 0,46. 103. ( 75 – t )

↔ 941,24.(t – 20) = 92.(75 – t) ↔ 1033,24.t = 25724,8

=> t = 24,9 °C .Vậy nhiệt độ cân đối trong bình là t ≈ 24,9 °C

Câu 18: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128 g chứa 210 g nước ở nhiệt độ 8,4°C.. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 g đã nung nóng tới 100°C vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại, biết nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,5°C.. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.103J/(kg.K).

A. 2,1. 103 J / ( kg. K )B. 0,78. 103 J / ( kg. K )C. 7,8. 103 J / ( kg. K )D. 0,21. 103 J / ( kg. K )Hiển thị đáp án
Chọn B .Nhiệt lượng mà nước thu vào cho đến khi cân đối nhiệt :Q1 = m1. c1. Δt1Nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế đồng thu vào cho đến khi cân đối nhiệt :Q2 = mét vuông. c2. Δt2Nhiệt lượng miếng sắt kẽm kim loại tỏa ra cho đến khi cân đối nhiệt :Q3 = m3. c3. Δt3Tổng nhiệt lượng thu vào bằng nhiệt lượng tỏa ra :Q1 + Q2 = Q3↔ ( m1. c1 + mét vuông. c2 ). Δt1 = m3. c3. Δt3Thay số ta được : ( lấy cnước = c1 = 4,18. 103 J / ( kg. K ) )( 0,21. 4,18. 103 + 0,128. 0,128. 103 ). ( 21,5 – 8,4 ) = 0,192. c3. ( 100 – 21,5 )→ c3 = 0,78. 103 J / ( kg. K )Vậy nhiệt dung riêng của chất làm miếng sắt kẽm kim loại là 0,78. 103 J / ( kg. K )
Xem thêm những Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

40 bài tập trắc nghiệm chương Cơ sở của nhiệt động lực học có đáp án chi tiết (phần 2)

Trang trước Trang sau

Câu 21: Câu nào sau đây nói về nội năng là SAI?

Quảng cáo

A. Nội năng là một dạng nguồn năng lượng
B. Nội năng hoàn toàn có thể chuyển hóa thành những dạng nguồn năng lượng khác
C. Nội năng là nhiệt lượng
D. Nội năng của một vật hoàn toàn có thể tăng lên, giảm đi
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 22: Câu nào sau đây là đúng?

A. Nội năng của một hệ nhất định phải có thế năng tương tác giữa những hạt cấu trúc nên hệ .
B. Nhiệt lượng truyền cho hệ chỉ làm tăng động năng của hoạt động nhiệt của những hạt cấu trúc nên hệ .
C. Công tác động lên hệ hoàn toàn có thể làm đổi khác cả tổng động năng hoạt động nhiệt của những hạt cấu trúc nên hệ và thế năng tương tác giữa chúng .
D. Nói chung, nội năng là hàm của nhiệt độ và thể tích, nên trong mọi trường hợp nếu thể tích của hệ đã đổi khác thì nội năng của hệ phải đổi khác .
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 23: Trong quá trình chất khí truyền nhiệt và nhận công thì A và Q trong biểu thức ΔU = Q + A phải có giá trị nào sau đây ?

A. Q < 0, A > 0
B. Q < 0, A < 0 C. Q > 0, A > 0
D. Q > 0, A < 0 Hiển thị lời giải
Chọn A

Quảng cáo

Câu 24: Hiệu suất của một động cơ nhiệt là 40%, nhiệt lượng nguồn nóng cung cấp là 800J. Công mà động cơ nhiệt thực hiện là

A. 2 kJB. 320JC. 800JD. 480J
Hiển thị lời giải
Hiệu suất của động cơ là :
loading

Câu 25: Người ta thực hiện một công 100J để nén khí trong xilanh. Biết rằng nội năng của khí tăng thêm 10J. Chọn kết luận đúng.

A. Khí truyền ra môi trường tự nhiên xung quanh nhiệt lượng là 110J
B. Khí nhận nhiệt là 90J .
C. Khí truyền ra môi trường tự nhiên xung quanh nhiệt lượng 110J .
D. Khí truyền ra thiên nhiên và môi trường xung quanh nhiệt lượng 90J .
Hiển thị lời giải
Chọn D

Câu 26: Trường hợp làm biến đổi nọi năng không do thực hiện công là?

A. Đun nóng nước bằng nhà bếp .
B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm .
C. Nén khí trong xilanh .
D. Cọ xát hai vật vào nhau .
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 27: Chọn phát biểu đúng.

A. Độ biến thiên nội năng của một vật là độ biến thiên nhiệt độ của vật đó .
B. Nội năng gọi là nhiệt lượng .
C. Nội năng là phần nguồn năng lượng vật nhận được hay mất bớt đi trong quy trình truyền nhiệt .
D. Có thể làm biến hóa nội năng của vật bằng cách triển khai công .
Hiển thị lời giải
Chọn D

Quảng cáo

Câu 28: Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng?

A. Nội năng là một dạng nguồn năng lượng .
B. Nội năng hoàn toàn có thể chuyển hoá thành những dạng nguồn năng lượng khác
C. Nội năng là nhiệt lượng .
D. Nội năng của một vật hoàn toàn có thể tăng thêm hoặc giảm đi .
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 29: Thực hiện công 100J để nén khí trong xilanh và khí truyền ra môi trường một nhiệt lượng 20J. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Nội năng của khí tăng 80J .
B. Nội năng của khí tăng 120J .
C. Nội năng của khí giảm 80J .
D. Nội năng của khí giảm 120J .
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 30: Hiệu suất của một động cơ nhiệt là 40%, nhiệt lượng nguồn nóng cung cấp là 800J. Công mà động cơ nhiệt thực hiện là

A. 2 kJ B. 320J C. 800JD. 480J
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 31: Một động cơ nhiệt nhận từ nguồn nóng một nhiệt lượng 1200J và truyền cho nguồn lạnh một nhiệt lượng 900J. Hiệu suất của động cơ là

A. lớn hơn 75 %
B. 75 %
C. 25 %
D. nhỏ hơn 25 %
Hiển thị lời giải
Hiệu suất động cơ là :loading

Câu 32: Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong một xylanh. Biết khí truyền sang môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J. Độ biến thiên nội năng của khí là:

A. 80JB. 120JC. – 80JD. – 120J
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 33: Tìm phát biểu sai.

A. Tác động lên hệ một công hoàn toàn có thể làm biến hóa cả tổng động năng hoạt động nhiệt của những hạt tạo nên vật và thế năng tương tác giữa chúng .
B. Nội năng của một hệ nhất định phải có thế năng tương tác giữa những hạt tạo nên hệ .
C. Độ biến thiên nội năng của một vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được
D. Trong quy trình đẳng nhiệt, độ tăng nội năng của hệ bằng nhiệt lượng mà hệ nhận được
Hiển thị lời giải
Chọn D

Câu 34: Nguyên lí I nhiệt động lực học được biểu diễn bằng công thức ΔU = Q + A. Quy ước nào sau đây là đúng

A. A > 0 : hệ triển khai công
B. Q < 0 : hệ nhận nhiệt . C. A > 0 : hệ nhận công
D. ΔU > 0 : nội năng của hệ giảm .
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 35: Chọn phát biểu đúng.

A. Trong quy trình đẳng tích, nhiệt lượng mà chất khí nhận được dùng làm tăng nội năng và thực thi công .
B. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được .
C. Động cơ nhiệt chuyển hóa tổng thể nhiệt lượng nhận được thành công xuất sắc cơ học .
D. Nhiệt hoàn toàn có thể tự truyền từ vật lạnh sang vật nóng .
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 36: Định luật, nguyên lí vật lý nào cho phép giải thích hiện tượng chất khí nóng lên khi bị nén nhanh (ví dụ không khí bị nén trong chiếc bơm xe đạp)?

A. Định luật bảo toàn cơ năng .
B. Nguyên lí I nhiệt động lực học .
C. Nguyên lí II nhiệt động lực học .
D. Định luật bảo toàn động lượng .
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 37: Phát biểu nào sau đây phù hợp với nguyên lí II nhiệt động lực học ?

A. Độ tăng nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được .
B. Động cơ nhiệt chuyển hoá tổng thể nhiệt lượng nhận được thành công xuất sắc cơ học .
C. Nhiệt lượng không hề truyền từ một vật sang vật nóng hơn .
D. Nhiệt lượng truyền cho vật làm tăng nội năng của vật và biến thành công xuất sắc mà vật triển khai được .
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 38: Chất khí trong xy lanh nhận nhiệt hay tỏa nhiệt một lượng là bao nhiêu nếu như thực hiện công 170J lên khối khí và nội năng khối khí tăng thêm 170J ?

A. Khối khí nhận nhiệt 340J
B. Khối khí nhận nhiệt 170J .
C. Khối khí tỏa nhiệt 340J
D. Khối khí không trao đổi nhiệt với môi trường tự nhiên .
Hiển thị lời giải
Chọn A
Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 10 tinh lọc có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Mục lục

 • 1 Mô tả
  • 1.1 Các ứng dụng của giả định đoạn nhiệt
 • 2 Làm nóng và làm lạnh đoạn nhiệt
 • 3 Khí lý tưởng ( quy trình thuận nghịch )
  • 3.1 Ví dụ về nén đoạn nhiệt
  • 3.2 Giãn nở tự do đoạn nhiệt của khí
  • 3.3 Chứng minh quan hệ P – V so với làm nóng và làm lạnh đoạn nhiệt
  • 3.4 Chứng minh quan hệ P – T so với làm nóng và làm lạnh đoạn nhiệt
  • 3.5 Chứng minh phương trình rời rạc
 • 4 Vẽ đồ thị đường đoạn nhiệt
 • 5 Từ nguyên
 • 6 Xem thêm
 • 7 Tham khảo

Mục lục

Lịch sử và từ nguyênSửa đổi

Nguyên lý trong cơ học cổ xưa E ∝ mc² được tăng trưởng tiên phong bởi Gottfried Leibniz và Johann Bernoulli, những người đã miêu tả động năng như thể ” lực sống ” ( vis viva ). Nhà toán học Hà Lan Willem ‘ s Gravesande đã thực thi thí nghiệm chứng tỏ mối quan hệ này. Khi những quả nặng rơi từ những độ cao khác nhau và một khối đất sét, Willem ‘ s Gravesande đã xác lập là độ lún của nó tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc va chạm. Émilie du Châtelet đã công nhận tác dụng thí nghiệm và đưa ra một lời lý giải .Thuật ngữ động năng và công trong trình diễn khoa học của họ gợi lại vào giữa thế kỷ XIX. Những hiểu biết sớm về những sáng tạo độc đáo này hoàn toàn có thể quy cho Gaspard-Gustave Coriolis, người đã phát hành vào năm 1829 tờ báo có tựa Du Calcul de l’Effet des Machines đã đề cập những công thức giám sát động năng. William Thomson, và sau đó là Lord Kelvin, là những người đặt ra thuật ngữ ” động năng ” .

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon