Tự thụ phấn và giao phấn là gì

articlewriting1
Các ự độc lạ chính giữa tự thụ phấn và thụ phấn chéo là tự thụ phấn là ự ngọt ngào hạt phấn của hoa trên đầu nhụy của hoa đó còn thụ phấn chéo

Các sự khác biệt chính giữa tự thụ phấn và thụ phấn chéo là tự thụ phấn là sự lắng đọng hạt phấn của hoa trên đầu nhụy của hoa đó còn thụ phấn chéo là sự lắng đọng hạt phấn của hoa trên đầu nhụy của hoa khác cùng một cây hoặc cây khác cùng loài.

Thụ phấn là quá trình chuyển hạt phấn từ bao phấn của hoa đến đầu nhụy của hoa. Đó là một hành động quan trọng về mặt tiến hóa xảy ra ở thực vật. Có hai hình thức thụ phấn là thụ phấn chéo và tự thụ phấn. Sự tự thụ phấn xảy ra giữa bao phấn và đầu nhụy của cùng một bông hoa trong khi sự thụ phấn chéo xảy ra giữa bao phấn của một hoa với nhụy của hoa khác. Bài viết đề cập chi tiết hơn sự khác nhau giữa tự thụ phấn và thụ phấn chéo.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Tự thụ phấn là gì
3. Thụ phấn chéo là gì
4. Điểm giống nhau giữa tự thụ phấn và thụ phấn chéo
5. So sánh song song – Tự thụ phấn so với thụ phấn chéo ở dạng bảng
6. Tóm tắt

Tự thụ phấn là gì?

Tự thụ phấn là một trong hai kiểu thụ phấn trong đó hạt phấn chuyển từ bao phấn đến đầu nhụy của cùng một loài hoa hoặc từ bao phấn của hoa này sang đầu nhụy của hoa khác của cùng một cây. Do đó, sự tự thụ phấn xảy ra giữa hai cấu trúc của cùng một hoa hoặc cùng một cây. Thực vật hàng năm như lúa mạch, đậu Hà Lan, đậu tằm và đậu phộng có năng lực tự thụ phấn .Hơn nữa, hoa tự thụ phấn có những cách thích nghi khác nhau để tăng năng lực tự thụ phấn cũng như giảm sự tự thụ phấn. Những sự thích nghi này giúp tăng cường quá trình tự thụ phấn và ngăn ngừa năng lực thụ phấn chéo. Một số kiểu thích nghi gồm có mang hoa khép kín, xảy ra thụ phấn trước khi hoa mở, sự hiện hữu của bao phấn trên đỉnh lá noãn của hoa, v.v.loadingMột trong những ưu điểm của quá trình tự thụ phấn là không cần đến những chất thụ phấn, không giống như thụ phấn chéo. Tuy nhiên, tự thụ phấn không được yêu thích vì nó không làm tăng tính phong phú di truyền giữa những loài thực vật. Do đó, tự thụ phấn không phải là một quy trình tiến hóa quan trọng .

Thụ phấn chéo là gì?

Thụ phấn chéo là kiểu thụ phấn phổ biến nhất ở thực vật hạt kín vì nó làm tăng tính đa dạng di truyền giữa các loài thực vật. Đó là quá trình chuyển phấn từ bao phấn sang vòi nhụy của hoa của một cây khác cùng loài. Do đó, sự giao phấn xảy ra giữa hai cây cùng loài. Quan trọng nhất, quá trình thụ phấn chéo diễn ra với sự trợ giúp của máy thụ phấn. Côn trùng là loài thụ phấn phổ biến.

loadingNgoài ra, thụ phấn chéo dẫn đến thụ tinh chéo. Đổi lại, thụ tinh chéo được cho phép dòng gen trong một loài tạo ra những tổng hợp gen mới đồng thời tăng tính phong phú di truyền. Do đó, thụ phấn chéo là một hành vi tiến hóa quan trọng .

Điều chỉnh cho thụ phấn chéo

Hoa thụ phấn chéo biểu lộ sự thích nghi khác nhau. Thông thường, chúng có màu sắc đẹp và mùi để lôi cuốn những loài thụ phấn. Một số loài thực vật biểu lộ những kiểu thích nghi đặc biệt quan trọng để thụ phấn chéo. Một sự thích nghi là đơn tính, là sự hiện hữu của những cây đực và cây cái khác nhau. Dichogamy là một kiểu chuyển thể khác. Đó là, sự trưởng thành của gynoecium và androecium của cùng một bông hoa diễn ra ở hai thời gian khác nhau. Dị hình là một sự thích nghi khác. Ở đây, một số ít hoa chiếm hữu kiểu ngắn và nhị hoa ở miệng ống tràng hoa. Các hoa khác có kiểu dài và bao phấn đính vào ống tràng hoa bên dưới miệng .

Hoa thụ phấn nhờ gió cũng cho thấy một số ít thích nghi để tăng cường thụ phấn chéo. Hoa nhỏ, không màu, không thơm và không có mật hoa. Vòi nhụy to và có lông. Nó thường được nâng cao hơn những phần khác. Hạt phấn nhỏ, nhẹ và được tạo ra với số lượng lớn. Chúng khô với extine mịn. Những bông hoa đơn thuần. Chúng được sinh ra trên thân cây dài để chúng cao hơn những bộ phận khác của cây. Bao phấn rất đa năng. Hoa thụ phấn nhờ côn trùng nhỏ cũng cho thấy 1 số ít thích nghi để tăng cường thụ phấn chéo. Chúng là những bông hoa lớn, có sắc tố rực rỡ tỏa nắng, có mùi thơm với mật hoa. Bộ nhụy nhỏ và dính trong khi bao phấn không đa năng. Hạt phấn to và nặng, mặt ngoài thô ráp. Những bông hoa này cho thấy một cấu trúc phức tạp .

Điểm giống nhau giữa tự thụ phấn và thụ phấn chéo là gì?

  • Tự thụ phấn và giao phấn là hai kiểu thụ phấn xảy ra ở thực vật hạt kín.
  • Chúng là quá trình cần thiết trong sinh sản hữu tính của thực vật.
  • Trong cả hai quá trình, hạt phấn chuyển từ bao phấn đến đầu nhụy của hoa.

Sự khác biệt giữa tự thụ phấn và thụ phấn chéo là gì?

Tự thụ phấn là quy trình chuyển giao phấn từ bao phấn đến đầu nhụy của cùng một hoa. Trong khi đó, thụ phấn chéo là quy trình chuyển giao phấn từ bao phấn sang nhụy của hoa của một cây khác cùng loài. Vì vậy, đây là điểm độc lạ cơ bản giữa tự thụ phấn và thụ phấn chéo. Hơn nữa, tự thụ phấn không cần tác nhân thụ phấn trong khi thụ phấn chéo nhờ vào vào tác nhân thụ phấn. Như vậy đó là sự độc lạ đáng kể giữa tự thụ phấn và thụ phấn chéo .

Hơn nữa, một điểm độc lạ nữa giữa tự thụ phấn và thụ phấn chéo là sự tự thụ phấn ít xảy ra ở thực vật hạt kín trong khi thụ phấn chéo xảy ra ở ¾ số thực vật có hoa. Ngoài ra, tự thụ phấn không làm phong phú di truyền trong khi thụ phấn chéo làm tăng phong phú di truyền. Do đó, tự thụ phấn làm giảm vốn gen trong khi thụ phấn chéo vẫn duy trì vốn gen. Do đó đây là điểm độc lạ quan trọng giữa tự thụ phấn và thụ phấn chéo .loading

Tóm tắt – Tự thụ phấn vs Thụ phấn chéo

Thụ phấn là quy trình gửi phấn hoa vào đầu nhụy của hoa. Có hai hình thức thụ phấn chính là tự thụ phấn và thụ phấn chéo. Tự thụ phấn là sự và lắng đọng hạt phấn của hoa trên đầu nhụy của cùng một loài hoa, còn thụ phấn chéo là sự và lắng đọng hạt phấn của hoa trên đầu nhụy của một hoa khác của cùng một cây hoặc một cây khác cùng loài. Theo đó, tự thụ phấn tương quan đến một cây duy nhất trong khi thụ phấn chéo gồm có hai cây khác nhau của cùng một loài. Do đó, đây là điểm độc lạ cơ bản giữa tự thụ phấn và thụ phấn chéo. Do đó, tự thụ phấn làm giảm phong phú di truyền giữa những loài thực vật trong khi thụ phấn chéo làm tăng phong phú di truyền. Ngoài ra, quá trình tự thụ phấn không quan trọng về mặt tiến hóa trong khi thụ phấn chéo là một quy trình quan trọng về mặt tiến hóa. Như vậy, điều này tóm tắt sự độc lạ giữa tự thụ phấn và thụ phấn chéo .

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon