Vì sao càng lên cao áp suất càng giảm

articlewriting1

19/06/2021 1,679

A. Vì bề dày của khí quyển tính từ điểm đo áp suất càng giảm

Nội dung chính

  • A. Vì bề dày của khí quyển tính từ điểm đo áp suất càng giảm
  • B. Vì mật độ khí quyển càng giảm
  • C. Vì lực hút của Trái Đất lên các phân tử không khí càng giảm
  • D. Cả A, B, C
  • Đáp án DCàng lên cao áp suất khí quyển càng giảm vì:+ Bề dày của khí quyển tính từ điểm đo áp suất càng giảm+ Mật độ khí quyển càng giảm+ Lực hút của Trái Đất lên các phân tử không khí càng giảm
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

B. Vì mật độ khí quyển càng giảm

C. Vì lực hút của Trái Đất lên các phân tử không khí càng giảm

D. Cả A, B, C

Đáp án chính xác

Đáp án DCàng lên cao áp suất khí quyển càng giảm vì:+ Bề dày của khí quyển tính từ điểm đo áp suất càng giảm+ Mật độ khí quyển càng giảm+ Lực hút của Trái Đất lên các phân tử không khí càng giảm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Áp suất khí quyển biến hóa như thế nào khi độ cao càng tăng ? Xem đáp án » 18/06/2021 23,515

Cứ cao lên 12 m áp suất khí quyển lại giảm khoảng chừng 1 mmHg. Trên một máy bay, cột thủy ngân trong ống Tô – ri – xe – li có độ cao 350 mm. Khi đó máy bay cách mặt đất bao nhiêu ? Biết tại mặt đất áp suất khí quyển là 760 mmHg. Xem đáp án » 19/06/2021 1,129

Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất càng giảm. Cứ lên cao 12 m thì áp suất khí quyển giảm khoảng chừng 1 mmHg. Áp suất khí quyển ở độ cao 800 m là bao nhiêu ? Biết tại mặt đất áp suất khí quyển là 760 mmHg. Xem đáp án » 19/06/2021 650

Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất càng giảm. Cứ lên cao 12 m thì áp suất khí quyển giảm khoảng chừng 1 mmHg. Áp suất khí quyển ở độ cao 1000 m là bao nhiêu ? Biết tại mặt đất áp suất khí quyển là 760 mmHg. Xem đáp án » 19/06/2021 532

Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì : Xem đáp án » 18/06/2021 506

Áp suất khí quyển bằng 76 cmHg đổi ra là : Xem đáp án » 18/06/2021 476

Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển Xem đáp án » 18/06/2021 468

Trong những hiện tượng kỳ lạ sau đây, hiện tượng kỳ lạ nào không do áp suất khí quyển gây ra ? Xem đáp án » 18/06/2021 459

Trường hợp nào sau đây áp suất khí quyển lớn nhất Xem đáp án » 19/06/2021 447

Khi đặt ống Toorrixeli ở chân một quả núi, cột thủy ngân có độ cao 752 mm. Khi đặt nó ở ngọn núi, cột thủy ngân cao 708 mm. Tính độ cao của ngọn núi so với chân núi. Biết rằng cứ lên cao 12 m thì áp suất khí quyển giảm 1 mmHg và tại mặt đất áp suất khí quyển là 760 mmHg. Xem đáp án » 19/06/2021 380

Cứ cao lên 12 m áp suất khí quyển lại giảm khoảng chừng 1 mmHg. Trên một máy bay, cột thủy ngân trong ống Tô – ri – xe – li có độ cao 400 mm. Khi đó máy bay cách mặt đất bao nhiêu ? Biết tại mặt đất áp suất khí quyển là 760 mmHg. Xem đáp án » 19/06/2021 309

Trong thí nghiệm của Torixeli, độ cao cột thủy ngân là 75 cm, nếu dùng rượu để thay thủy ngân thì độ cao cột rượu là bao nhiêu ? Biết dHg = 136000 N / m3, của rượu drượu = 8000 N / m3 Xem đáp án » 19/06/2021 290

Người ta dùng một áp kế để xác lập độ cao. Kết quả cho thấy chân núi áp kế chỉ 75 cmHg, ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5 cmHg. Nếu khối lượng riêng của không khí không đổi và có độ lớn là 12,5 N, khối lượng riêng của thủy ngân là 136000 N / m3 thì đỉnh núi cao bao nhiêu mét ? Xem đáp án » 18/06/2021 260

Trường hợp nào sau đây áp suất khí quyển nhỏ nhất Xem đáp án » 19/06/2021 208

Một căn phòng rộng 4 m, dài 6 m, cao 3 m. Biết khối lượng riêng của không khí là 1,29 kg / m3. Tính khối lượng của không khí trong phòng. Xem đáp án » 18/06/2021 190 Vì sao càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm ?A. Chỉ vì bề dày của khí quyển tính từ điểm đo áp suất càng giảm .B. Chỉ vì tỷ lệ khí quyển càng giảm .C. Chỉ vì lực hút của Trái Đất lên những phân tử không khí càng giảm .D. Vì cả ba lí do kể trên. Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất càng giảm. Cứ lên cao 12 m thì áp suất khí quyển giảm khoảng chừng 1 mmHg. Áp suất khí quyển ở độ cao 800 m so với mực nước biển là :

A. 748 mmHg

B. 693,3 mmHg

C. 663 mmHg

D. 960 mmHg

Câu 1: Ở vùng núi khí hậu và nhiệt độ thay đổi theo độ cao. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự thay đổi khí hậu theo độ cao:

   A. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm.

   B. Càng lên cao không khí càng loãng.

   C. Càng lên cao áp suất càng tăng.

   D. Càng lên cao lượng oxi trong không khí càng ít.

Câu 2: Ở đới nóng lên đến độ cao nào của núi sẽ có băng tuyết?

   A. 3000m.

   B. 4000m.

   C. 5500m.

   D. 6500m.

Câu 3: Ở đới ôn hòa lên đến độ cao nào của núi sẽ có băng tuyết?

   A. 3000m.

   B. 4000m.

   C. 55000m.

   D. 6500m.

Câu 4: Đới ôn hoà không có vành đai thực vật nào sau đây?

   A. Đồng cỏ núi cao.

   B. Rừng rậm.

   C. Rừng hỗn giao.

   D. Rừng lá kim.

Câu 5: Khí hậu và thực vật ở vùng núi chủ yếu thay đổi theo:

   A. độ cao.

   B. mùa.

   C. chất đất.

   D. vùng.

Câu 6: Các vùng núi thường là:

   A. nơi cư trú của những người theo Hồi Giáo.

   B. nơi cư trú của phần đông dân số.

   C. nơi cư trú của các dân tộc ít người.

   D. nơi cư trú của người di cư.

Câu 7: Các dân tộc ở miền núi Châu Á thường sống ở:

   A. vùng núi thấp, khí hậu mát mẻ.

   B. độ cao trên 3000mm, nơi có đất bằng phẳng.

   C. sườn núi cao chắn gió, có nhiều mưa.

   D. sườn khuất gió, khí hậu khô, nóng.

Câu 8: Các dân tộc ở miền núi ở Châu Phi thường sống ở:

   A. vùng núi thấp, khí hậu mát mẻ.

   B. độ cao trên 3000mm, nơi có đất bằng phẳng.

   C. sườn núi cao chắn gió, có nhiều mưa.

   D. sườn khuất gió, khí hậu khô, nóng.

Câu 9: Các dân tộc ở miền núi Nam Mĩ thường sống ở:

   A. vùng núi thấp, khí hậu mát mẻ.

   B. độ cao trên 3000mm, nơi có đất bằng phẳng.

   C. sườn núi cao chắn gió, có nhiều mưa.

   D. sườn khuất gió, khí hậu khô, nóng.

Câu 10: Vùng núi có nhiều tầng thực vật hơn ở môi trường:

   A. đới nóng.

   B. đới lạnh.

   C. đới ôn hòa.

   D. hoang mạc.

Câu 1: Ở vùng núi khí hậu và nhiệt độ thay đổi theo độ cao. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự thay đổi khí hậu theo độ cao:

   A. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm.

   B. Càng lên cao không khí càng loãng.

   C. Càng lên cao áp suất càng tăng.

   D. Càng lên cao lượng oxi trong không khí càng ít.

Câu 2: Ở đới nóng lên đến độ cao nào của núi sẽ có băng tuyết?

   A. 3000m.

   B. 4000m.

   C. 5500m.

   D. 6500m.

Câu 3: Ở đới ôn hòa lên đến độ cao nào của núi sẽ có băng tuyết?

   A. 3000m.

   B. 4000m.

   C. 55000m.

   D. 6500m.

Câu 4: Đới ôn hoà không có vành đai thực vật nào sau đây?

   A. Đồng cỏ núi cao.

   B. Rừng rậm.

   C. Rừng hỗn giao.

   D. Rừng lá kim.

Câu 5: Khí hậu và thực vật ở vùng núi chủ yếu thay đổi theo:

   A. độ cao.

   B. mùa.

   C. chất đất.

   D. vùng.

Câu 6: Các vùng núi thường là:

   A. nơi cư trú của những người theo Hồi Giáo.

   B. nơi cư trú của phần đông dân số.

   C. nơi cư trú của các dân tộc ít người.

   D. nơi cư trú của người di cư.

Câu 7: Các dân tộc ở miền núi Châu Á thường sống ở:

   A. vùng núi thấp, khí hậu mát mẻ.

   B. độ cao trên 3000mm, nơi có đất bằng phẳng.

   C. sườn núi cao chắn gió, có nhiều mưa.

   D. sườn khuất gió, khí hậu khô, nóng.

Câu 8: Các dân tộc ở miền núi ở Châu Phi thường sống ở:

   A. vùng núi thấp, khí hậu mát mẻ.

   B. độ cao trên 3000mm, nơi có đất bằng phẳng.

   C. sườn núi cao chắn gió, có nhiều mưa.

   D. sườn khuất gió, khí hậu khô, nóng.

Câu 9: Các dân tộc ở miền núi Nam Mĩ thường sống ở:

   A. vùng núi thấp, khí hậu mát mẻ.

   B. độ cao trên 3000mm, nơi có đất bằng phẳng.

   C. sườn núi cao chắn gió, có nhiều mưa.

   D. sườn khuất gió, khí hậu khô, nóng.

Câu 10: Vùng núi có nhiều tầng thực vật hơn ở môi trường:

   A. đới nóng.

   B. đới lạnh.

   C. đới ôn hòa.

   D. hoang mạc.

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon